KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:58
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 36.231.099
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.468.573 -3.468.573 -3.468.573
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -3.468.573 0 32.762.526 0 32.762.526
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 35.174.751 0 35.174.751
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.523.343 0 0 -6.523.343 0 -6.523.343
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -6.523.343 0 28.651.408 0 28.651.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.336 642.065
Dönem Karı (Zararı)
-6.523.343 -3.468.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.155.422 3.103.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.782 5.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.270 10.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 102.270 10.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.045.370 3.087.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -119.792 -63.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 6.165.162 3.151.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
404.893 1.073.399
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.778 -85.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.299 -26.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.479 -58.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.382 -233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -33.382 -233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 18.187 10.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
485.997 -317.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 564.906 -78.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -78.909 -238.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -188.707 -105.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25 -41.986
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25 -41.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.045 1.613.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 58.045 1.613.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.972 708.544
Alınan Faiz
133.364 48.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -115.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.649 8.058.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 8.250.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -158.291 -184.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.805.167 -4.155.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 60.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -50.000.000 0
Ödenen Faiz
6 -6.194.833 -4.155.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.854 4.545.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.854 4.545.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.384 4.370.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.244.238 8.916.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.247.834 3.458.553
Ticari Alacaklar
14.480 79.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 60.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.480 18.959
Diğer Alacaklar
43.732 10.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.732 10.351
Peşin Ödenmiş Giderler
169.190 156.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 169.190 156.665
ARA TOPLAM
7.475.236 3.704.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.475.236 3.704.827
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 81.814.291 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
36.559 29.983
Mobilya ve Demirbaşlar
10 36.559 29.983
Peşin Ödenmiş Giderler
161.532 192.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 161.532 192.244
Diğer Duran Varlıklar
1.314.393 1.372.438
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.314.393 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.326.775 83.250.665
TOPLAM VARLIKLAR
90.802.011 86.955.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.000.000 50.029.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.000.000 50.029.673
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 60.000.000 50.029.673
Ticari Borçlar
1.459.901 973.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,24 1.231.911 667.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 227.990 306.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 71.466 260.173
Diğer Borçlar
6.187 6.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.187 6.212
ARA TOPLAM
61.537.554 51.269.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.537.554 51.269.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
613.049 510.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 613.049 510.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.049 510.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.150.603 51.780.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.651.408 35.174.751
Ödenmiş Sermaye
16 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
16 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 8.805.660 9.862.008
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.523.343 -1.056.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.651.408 35.174.751
TOPLAM KAYNAKLAR
90.802.011 86.955.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.569.481 9.372.874 839.796 378.727
Satışların Maliyeti
17 -649.458 -9.055.471 -376.103 -278.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
920.023 317.403 463.693 99.902
BRÜT KAR (ZARAR)
920.023 317.403 463.693 99.902
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -1.564.419 -1.102.954 -844.248 -352.762
Pazarlama Giderleri
0 0 0 105.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 286.215 468.454 71.862 225.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-358.181 -317.097 -308.693 78.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-358.181 -317.097 -308.693 78.138
Finansman Giderleri
21 -6.165.162 -3.151.476 -3.242.081 -1.639.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,27467000 -0,14605000 -0,14951000 -0,06575000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.523.343 -3.468.573 -3.550.774 -1.561.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956426


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3022 Değişim: 0,44%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8151 Değişim: 0,64%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8519
Açılış: 10,7467
528,94 Değişim: 0,49%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.