KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:37
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166
Transferler
1.727.311 -1.727.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.272.913 -7.272.913 -7.272.913
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.272.913 0 36.483.253 0 36.483.253
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099
Transferler
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
862.760 4.923.065
Dönem Karı (Zararı)
-5.293.234 -7.272.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.293.234 -7.272.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.064.607 7.272.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.236 15.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.435 51.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.435 51.114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.036.936 6.296.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -131.414 -505.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 5.168.350 6.801.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -50.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 -84.266
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 961.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 961.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.102.694 4.244.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.771 -33.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -36.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.771 3.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.280 -6.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.280 -6.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 35.580 200.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.220 126.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 194.905 69.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -546.125 56.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -93.703 13.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.493 -216.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -40.493 -216.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.619.581 4.275.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.619.581 4.275.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
874.067 4.244.825
Alınan Faiz
110.926 678.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-122.233 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.034.433 -4.345.852
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.720.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.567 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.567 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 8.250.000 7.962.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -209.000 -13.938.217
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -90.598
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 0 -90.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.912.208 -9.448.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000 0
Ödenen Faiz
-6.078.055 -9.469.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.737 21.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.809.401 -8.870.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.809.401 -8.870.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.554 12.512.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.179.955 3.641.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.210.181 4.370.554
Ticari Alacaklar
65.131 2.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.771 0
Diğer Alacaklar
7 4.483 203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.483 203
Peşin Ödenmiş Giderler
116.113 371.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 116.113 371.495
ARA TOPLAM
57.395.908 4.744.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.395.908 4.744.612
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 74.526.000 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
12.227 12.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 12.227 12.896
Peşin Ödenmiş Giderler
219.802 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 219.802 0
Diğer Duran Varlıklar
1.319.613 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.319.613 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.077.642 85.519.090
TOPLAM VARLIKLAR
133.473.550 90.263.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.041.053 51.950.758
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.041.053 51.950.758
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 101.041.053 51.950.758
Ticari Borçlar
1.184.569 1.535.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,24 550.543 355.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 634.026 1.180.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 30.814 124.517
Diğer Borçlar
10.128 50.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.128 50.620
ARA TOPLAM
102.266.564 53.661.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.266.564 53.661.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
269.121 370.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 269.121 370.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.121 370.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.535.685 54.032.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.937.865 36.231.099
Ödenmiş Sermaye
16 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
16 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.862.008 17.387.075
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.293.234 -7.525.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.937.865 36.231.099
TOPLAM KAYNAKLAR
133.473.550 90.263.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.122.308 10.088.122 749.434 8.579.703
Satışların Maliyeti
17 -9.317.360 -9.466.049 -261.889 -9.363.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
804.948 622.073 487.545 -783.934
BRÜT KAR (ZARAR)
804.948 622.073 487.545 -783.934
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -1.633.617 -1.833.202 -530.663 -661.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 703.785 829.253 235.331 193.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 0 -89.734 0 961.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-124.884 -471.610 192.213 -291.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-124.884 -471.610 192.213 -291.318
Finansman Giderleri
21 -5.168.350 -6.801.303 -2.016.874 -2.408.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,22287000 -0,30623000 -0,07683000 0,11368000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.293.234 -7.272.913 -1.824.661 -2.699.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885121


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.622 Değişim: -0,33% Hacim : 45.295 Mio.TL Son veri saati : 13:57
Düşük 10.610 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1859 Değişim: 0,17%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0626 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.426,35 Değişim: -0,13%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.