KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:20
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166
Transferler
1.727.311 -1.727.311 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-4.572.962 -4.572.962 -4.572.962
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -4.572.962 39.183.204 39.183.204
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099
Transferler
-7.525.067 7.525.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.468.573 -3.468.573 -3.468.573
Dönem Sonu Bakiyeler
16 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -3.468.573 32.762.526 32.762.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
642.065 4.792.771
Dönem Karı (Zararı)
-3.468.573 -4.572.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.468.573 -4.572.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.103.718 5.002.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.619 10.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.307 46.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.307 46.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.087.792 4.080.299
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -63.684 -312.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.151.476 4.392.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 866.539
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 833.021
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.073.399 3.848.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.366 -26.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.498 -26.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.868 852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-233 16.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -233 16.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 10.986 90.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.582 160.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 -78.951 -3.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -238.631 164.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -105.877 -10.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.986 -236.665
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -41.986 -236.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.613.457 3.967.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.613.457 3.967.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
708.544 4.278.961
Alınan Faiz
48.554 513.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-115.033 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.058.784 -10.639.245
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.720.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.567 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.567 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 8.250.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -184.649 -11.502.240
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -857.005
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 0 -857.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.155.050 -6.301.122
Ödenen Faiz
6 -4.155.050 -6.322.775
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.545.799 -12.147.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.545.799 -12.147.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.370.554 12.512.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.916.353 364.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.931.484 4.370.554
Ticari Alacaklar
87.726 2.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 28.858 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.868 0
Diğer Alacaklar
436 203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 436 203
Peşin Ödenmiş Giderler
137.044 371.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 137.044 371.495
ARA TOPLAM
9.156.690 4.744.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.156.690 4.744.612
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 74.501.649 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
13.844 12.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 13.844 11.467
Özel Maliyetler
1.429
Peşin Ödenmiş Giderler
223.465
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 223.465
Diğer Duran Varlıklar
1.325.737 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.325.737 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.064.695 85.519.090
TOPLAM VARLIKLAR
85.221.385 90.263.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.947.184 51.950.758
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.947.184 51.950.758
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 50.947.184 51.950.758
Ticari Borçlar
1.218.207 1.535.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,24 276.687 355.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 941.520 1.180.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.640 124.517
Diğer Borçlar
8.635 50.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.635 50.620
ARA TOPLAM
52.192.666 53.661.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.192.666 53.661.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
266.193 370.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 266.193 370.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.193 370.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.458.859 54.032.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.762.526 36.231.099
Ödenmiş Sermaye
16 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
16 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.862.008 17.387.075
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.468.573 -7.525.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.762.526 36.231.099
TOPLAM KAYNAKLAR
85.221.385 90.263.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.372.874 1.508.419 483.812 847.530
Satışların Maliyeti
17 -9.055.471 -102.412 -278.825 -71.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.403 1.406.007 204.987 776.309
BRÜT KAR (ZARAR)
317.403 1.406.007 204.987 776.309
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -1.102.954 -1.171.571 -352.762 -562.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 468.454 636.043 225.913 80.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.050.771 -961.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-317.097 -180.292 78.138 -665.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-317.097 -180.292 78.138 -665.817
Finansman Giderleri
21 -3.151.476 -4.392.670 -1.639.806 -3.288.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,14605000 -0,19255000 -0,06575000 -0,16652000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.468.573 -4.572.962 -1.561.668 -3.954.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863595


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,91% Hacim : 7.070 Mio.TL Son veri saati : 13:47
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5765 Değişim: 1,27%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3960 Değişim: 1,25%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,31 Değişim: 1,20%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.