KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:18
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 2.385.990 42.028.855 42.028.855
Transferler
2.385.990 -2.385.990 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.064.005 -1.064.005 -1.064.005
Dönem Karı (Zararı)
-1.064.005 -1.064.005 -1.064.005
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 -1.064.005 40.964.850 40.964.850
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166
Transferler
1.727.311 -1.727.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-618.155 -618.155 -618.155
Dönem Karı (Zararı)
-618.155 -618.155 -618.155
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -618.155 43.138.011 43.138.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.173.298 802.526
Dönem Karı (Zararı)
-618.155 -1.064.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-618.155 -1.064.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
774.948 1.459.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.094 5.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.045 -10.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 45.045 -10.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
819.307 1.353.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -284.374 -932.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.103.681 2.285.575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 106.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.498 4.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,22 -128.016 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 33.518 4.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.554.980 -353.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.976 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.124 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
852 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.726 -2.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.726 -2.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -38.955 -240.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-444.696 46.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,26 -4.229 2.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -440.467 43.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -37.370 -36.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.846 29.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -176.846 29.668
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -56.855 -48.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.291.000 -102.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 4.291.000 -102.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.711.773 41.476
Alınan Faiz
461.525 761.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.386.787 -1.276.112
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.720.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.205.213 -1.276.112
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-901.574 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
14 -901.574 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.715.165 -2.463.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -400.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -400.778
Ödenen Faiz
-3.592.200 -2.057.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-122.965 -5.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.928.654 -2.937.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.928.654 -2.937.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.512.087 26.315.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.583.433 23.378.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.746.204 12.737.019
Finansal Yatırımlar
0 1.753.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.753.518
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 0 1.753.518
Ticari Alacaklar
2.360 5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.360 3.212
Diğer Alacaklar
1.174 16.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.174 16.900
Peşin Ödenmiş Giderler
451.157 412.202
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 451.157 412.202
ARA TOPLAM
5.200.895 14.924.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.200.895 14.924.975
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 87.345.880 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
27.989 33.083
Mobilya ve Demirbaşlar
12 19.235 21.887
Özel Maliyetler
12 8.754 11.196
Diğer Duran Varlıklar
4.047.835 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 4.047.835 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.421.704 85.604.344
TOPLAM VARLIKLAR
96.622.599 100.529.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.368.334 54.864.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.368.334 54.864.828
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 52.368.334 54.864.828
Ticari Borçlar
583.865 1.149.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 45.851 50.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 538.014 1.099.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 72.749 110.119
Diğer Borçlar
90.426 267.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.426 267.272
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.855 113.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 56.855 113.710
ARA TOPLAM
53.172.229 56.505.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.172.229 56.505.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
312.359 267.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 312.359 267.314
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.359 267.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.484.588 56.773.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.138.011 43.756.166
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 17.387.075 15.659.764
Net Dönem Karı veya Zararı
-618.155 1.727.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.138.011 43.756.166
TOPLAM KAYNAKLAR
96.622.599 100.529.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 660.889 887.054
Satışların Maliyeti
19 -31.191 -4.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
629.698 882.841
BRÜT KAR (ZARAR)
629.698 882.841
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -609.533 -496.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 555.096 954.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -89.735 -12.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
485.526 1.328.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
485.526 1.328.459
Finansman Giderleri
23 -1.103.681 -2.392.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-618.155 -1.064.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.155 -1.064.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.155 -1.064.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-618.155 -1.064.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,02603000 -0,04480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-618.155 -1.064.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-618.155 -1.064.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759702


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7353 Değişim: -0,10%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0148 Değişim: -0,21%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.440,21 Değişim: -0,72%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.