KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 19:06
KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.919.620 4.354.154 0 39.642.865 0 39.642.865
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.354.154 -4.354.154 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.379 -1.011.379 -1.011.379
Dönem Sonu Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 13.273.774 -1.011.379 0 38.631.486 0 38.631.486
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 13.273.774 2.385.990 0 42.028.855 0 42.028.855
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.385.990 -2.385.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179.153 -179.153 -179.153
Dönem Sonu Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 -179.153 0 41.849.702 0 41.849.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.179.470 904.849
Dönem Karı (Zararı)
-179.153 -1.011.379
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-179.153 -1.011.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.724 1.585.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 11.077 11.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.217 15.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.217 15.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.079.231 1.540.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.693.246 -427.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.772.477 1.967.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
400.580 19.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.270 -788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -64.317 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -23.953 -788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.203.111 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.203.111 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-461.699 -84.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.300 -9.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -29.300 -9.143
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.028.838 -20.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.192 21.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,25 3.233 79.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 168.959 -57.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -29.457 -7.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.148 -5.413
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 48.148 -5.413
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -96.417 -80.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
501.973 16.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 501.973 16.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-426.128 489.222
Alınan Faiz
1.605.598 415.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
358.675 13.247
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 300.000 1.090.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -4.627
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 11.111.111 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.052.436 -1.072.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.339.888 -2.574.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.408 -738.744
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.408 -738.744
Ödenen Faiz
-4.336.981 -1.834.209
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.501 -1.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.801.743 -1.656.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.801.743 -1.656.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.315.752 4.892.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.514.009 3.236.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.630.191 26.370.946
Finansal Yatırımlar
5 1.774.898 2.050.945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.774.898 2.050.945
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 1.774.898 2.050.945
Diğer Alacaklar
8 30.370 1.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.370 1.070
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.387.231 358.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.387.231 358.393
ARA TOPLAM
23.822.690 28.781.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.822.690 28.781.354
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 69.508.753 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
37.189 48.265
Mobilya ve Demirbaşlar
12 37.189 48.265
Diğer Duran Varlıklar
1.085.813 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 1.085.813 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.631.755 67.936.051
TOPLAM VARLIKLAR
94.454.445 96.717.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.630.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.630.182
Banka Kredileri
0 1.630.182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.466.611 7.537.133
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.466.611 7.537.133
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 8.466.611 7.537.133
Ticari Borçlar
203.135 30.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 11.516 8.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 191.619 22.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 75.811 105.268
Diğer Borçlar
69.588 21.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 69.588 21.440
Ertelenmiş Gelirler
3.000 99.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 3.000 99.417
ARA TOPLAM
8.818.145 9.424.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.818.145 9.424.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.545.597 45.038.383
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.545.597 45.038.383
Banka Kredileri
988.734
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 43.545.597 44.049.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
241.001 225.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 241.001 225.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.786.598 45.264.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.604.743 54.688.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.849.702 42.028.855
Ödenmiş Sermaye
17 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
17 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.659.764 13.273.774
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -179.153 2.385.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.849.702 42.028.855
TOPLAM KAYNAKLAR
94.454.445 96.717.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 12.876.458 1.545.336 11.989.404 835.996
Satışların Maliyeti
18 -8.626.766 -171.736 -8.622.553 -98.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.249.692 1.373.600 3.366.851 737.364
BRÜT KAR (ZARAR)
4.249.692 1.373.600 3.366.851 737.364
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -982.671 -866.685 -486.357 -420.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.936.428 486.243 985.926 208.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -22.130 -17.690 -13.560 -1.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.181.319 975.468 3.852.860 524.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.181.319 975.468
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8600 Değişim: -0,49%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8150 Değişim: 0,77%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
939,39 Değişim: 0,98%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.