KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 18:10
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 17.583.591 29.429.452 47.013.043
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.357.639 -1.239.872 -1.610.059 -2.849.931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.468 -8.427 867.998 784.102 1.161.584 1.945.686
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 366.437 -1.216.387 2.117.767 3.075.167 2.876.229 -28.408.833 -3.357.639 17.127.821 28.980.977 46.108.798
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557
Transferler
9.967.080 -9.967.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.662 6.494.662 -2.862.985 3.631.677
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26.486 26.486 26.486
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.017 543.017 543.017
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.084 3.043.937 2.876.229 -12.604.696 6.494.662 43.070.688 31.015.049 74.085.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.411.504 943.593
Dönem Karı (Zararı)
3.631.677 -4.967.699
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.631.677 -4.967.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.065.387 4.080.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 268.025 220.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
413.891 657.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 814.717 642.704
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -400.826 15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.231.110 3.410.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.358.854 -914.214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.872.256 4.324.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.607.907 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -653.456 132.252
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -653.456 132.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
27 1.745.170 -340.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.704.598 94.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -27.099.178 -22.371.312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -27.099.178 -22.371.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.261.657 84.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.261.657 84.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -275.005 -246.050
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.721.692 21.261.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 487.073 -171.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 39.234.619 21.432.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.533 392.462
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-893.580 -460.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -893.580 -460.457
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.545 1.547.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
65.545 1.547.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.729.112 -793.360
Alınan Faiz
1.385.185 913.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -28.485 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.092 823.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.386.366 8.051.237
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.420.851 1.123.899
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
489.709 -567.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -331.694 -423.694
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -331.694 -423.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -104.719 -147.244
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -104.719 -147.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -87.781 -184.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 8.250.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.336.941 -1.727.980
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.486 1.945.686
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 50.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
50.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 -50.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.000 -50.000.000
Ödenen Faiz
-6.363.427 -3.673.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.362.079 7.266.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.362.079 7.266.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.554.598 10.427.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.192.519 17.694.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.196.618 24.585.029
Finansal Yatırımlar
6 8.941.331 10.243.983
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 5.906.823 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 5.906.823 7.209.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 200.817.177 173.717.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,28 194.373 239.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 200.622.804 173.478.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 449.711 440.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 449.711 440.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 772.133 497.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 772.133 497.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,26 72.855 60.251
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
231.249.825 209.544.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.249.825 209.544.743
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 10.344.436 11.615.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.344.436 11.615.451
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.410.773 1.757.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 81.743.781 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
14 647.771 592.514
Binalar
14 170.948 178.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 42.526 32.539
Mobilya ve Demirbaşlar
14 431.521 377.767
Özel Maliyetler
14 2.776 4.186
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.793.010 1.679.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.793.010 1.679.879
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 51.680 0
Diğer Duran Varlıklar
12 1.499.137 1.564.682
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.499.137 1.564.682
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.490.588 98.865.843
TOPLAM VARLIKLAR
329.740.413 308.410.586
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 63.176.711 86.783.546
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 63.176.711 86.783.546
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 63.176.711 86.783.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.000.000 50.029.673
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.000.000 50.029.673
Banka Kredileri
7 50.000.000 50.029.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 123.069.729 83.348.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 1.211.823 724.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 121.857.906 82.623.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 780.747 857.280
Diğer Borçlar
12.968.505 13.862.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.968.505 13.862.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.315.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
251.311.646 234.880.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.311.646 234.880.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.343.030 3.556.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.343.030 3.556.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 88.609
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.343.030 3.645.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.654.676 238.526.029
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.070.688 36.006.523
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.778 86.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.715.084 2.172.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.084 2.172.067
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.715.084 2.172.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Yasal Yedekler
20 3.043.937 3.043.937
Diğer Yedekler
2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -12.604.696 -22.598.262
Net Dönem Karı veya Zararı
6.494.662 9.967.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.015.049 33.878.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.085.737 69.884.557
TOPLAM KAYNAKLAR
329.740.413 308.410.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 68.379.277 168.785.530
Satışların Maliyeti
21 -50.911.131 -163.416.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.468.146 5.368.791
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.468.146 5.368.791
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -11.913.612 -8.188.569
Pazarlama Giderleri
22,23 -2.063.344 -1.098.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -967 -2.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 8.062.535 2.613.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -65.117 -215.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.487.641 -1.522.750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 653.458 -132.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.141.099 -1.655.001
Finansman Giderleri
25 -6.764.252 -3.653.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.376.847 -5.308.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.745.170 340.723
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.315.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -429.216 340.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.631.677 -4.967.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.631.677 -4.967.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.862.985 -1.610.059
Ana Ortaklık Payları
6.494.662 -3.357.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.117.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.117.767
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 2.117.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.117.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.631.677 -2.849.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.862.985 -1.610.059
Ana Ortaklık Payları
6.494.662 -1.239.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5575 Değişim: -0,08%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0711 Değişim: -0,08%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,32 Değişim: -0,45%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.