KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2020 - 15:58
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.229 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.299.038 -9.299.038 -3.780.380 -13.079.418
Sermaye Arttırımı
20 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
5.672 633 -225.900 -219.595 -105.448 -325.043
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.117.767 2.117.767 2.117.767
Dönem Sonu Bakiyeler
20 30.961.056 714.025 10.000.000 407.983 -1.216.387 4.993.996 3.079.806 -18.252.538 -9.299.038 21.388.903 32.392.005 53.780.908
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.545.697 1.545.697 -3.340.704 -1.795.007
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-355.127 -39.657 6.678.567 6.283.784 5.465.988 11.749.772
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.117.767 3.043.937 2.876.229 -22.598.264 1.545.697 27.530.839 31.554.736 59.085.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.053.542 17.592.114
Dönem Karı (Zararı)
-1.795.007 -13.079.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.795.007 -13.079.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.465.279 13.854.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 400.849 340.058
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 225.613 345.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 225.613 345.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.541.453 9.798.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.861.218 -1.800.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.402.671 11.599.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-962.512 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -962.512 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -126.498 189.818
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -126.498 189.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 386.374 72.431
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 2.274.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13,24 0 833.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13,24 0 833.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.269.300 14.164.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.447.235 24.904.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -41.447.235 24.904.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.211.524 -419.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.211.524 -419.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -30.153 -20.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.888.824 -13.224.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,28 382.898 880.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.505.926 -14.105.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-334.122 27.124
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -525.081 -98.906
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -525.081 -98.906
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 0 -113.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.389.991 3.110.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.389.991 3.110.817
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.599.028 14.939.373
Alınan Faiz
1.845.855 1.993.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -108.481 -12.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
808.112 671.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.592.458 -18.825.838
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.766.290 -841.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
23.697.858 -6.064.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -637.041 -417.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -213.077 -1.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -423.964 -415.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -184.649 -11.502.240
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 8.250.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -1.300.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.394.405 -4.332.117
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.749.772 1.792.726
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.250.856
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -2.250.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-7.355.367 -13.873.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.933.321 -5.565.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.933.321 -5.565.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.427.972 16.541.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.361.293 10.975.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.377.446 10.428.762
Finansal Yatırımlar
6 25.417.976 49.919.611
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
319.422 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 25.098.554 49.600.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 25.098.554 49.600.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 146.118.112 104.670.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,29 471.175 144.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 145.646.937 104.526.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 375.368 293.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 375.368 293.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 706.906 676.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 706.906 676.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,17 110.884 80.119
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
194.106.692 166.069.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.106.692 166.069.516
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 7.179.700 2.050.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.179.700 2.050.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.497.506 1.071.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 74.501.649 82.567.000
Maddi Duran Varlıklar
14 451.179 309.680
Binalar
14 181.558 185.095
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 18.341 23.211
Mobilya ve Demirbaşlar
14 244.341 86.502
Özel Maliyetler
14 6.939 14.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.552.319 1.457.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.552.319 1.457.625
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 1.087.929
Diğer Duran Varlıklar
1.549.203 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.549.203 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.731.556 91.482.586
TOPLAM VARLIKLAR
281.838.248 257.552.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.486.628 71.435.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.486.628 71.435.748
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.486.628 71.435.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.947.184 51.950.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 50.947.184 51.950.758
Banka Kredileri
7 50.947.184 51.950.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8 94.156.741 80.267.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,29 1.348.071 965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 92.808.670 79.302.744
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 215.417 549.539
Diğer Borçlar
1.283.090 1.808.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.283.090 1.808.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
220.089.060 206.012.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.089.060 206.012.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.526.291 2.409.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.526.291 2.409.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
137.322 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.663.613 2.409.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
222.752.673 208.421.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.530.839 19.701.358
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.779 441.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 2.117.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 2.117.767
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 2.117.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.043.937 3.083.594
Yasal Yedekler
20 3.043.937 3.083.594
Diğer Yedekler
20 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -22.598.264 -19.064.715
Net Dönem Karı veya Zararı
1.545.697 -10.212.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.554.736 29.429.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.085.575 49.130.810
TOPLAM KAYNAKLAR
281.838.248 257.552.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 282.272.927 159.343.460 113.487.397 65.045.210
Satışların Maliyeti
21 -265.596.039 -144.036.708 -102.179.300 -59.316.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.676.888 15.306.752 11.308.097 5.728.605
BRÜT KAR (ZARAR)
16.676.888 15.306.752 11.308.097 5.728.605
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -13.549.785 -14.121.814 -5.361.216 -6.946.591
Pazarlama Giderleri
22,23 -2.205.250 -1.078.987 -1.106.322 -584.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -4.372 -3.138 -2.000 -433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.921.020 4.856.250 2.307.486 1.542.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -18.270 -4.863.279 196.936 -349.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.820.231 95.784 7.342.981 -609.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 126.500 -189.815 258.751 -35.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.946.731 -94.031 7.601.732 -645.745
Finansman Giderleri
26 -7.355.364 -12.912.957 -3.701.944 -7.416.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.408.633 -13.006.988 3.899.788 -8.061.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -386.374 -72.431 -727.097 -881.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -386.374 -72.431 -727.097 -881.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.795.007 -13.079.419 3.172.691 -8.943.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.795.007 -13.079.419 3.172.691 -8.943.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.340.704 -3.780.381 -1.730.644 -3.269.175
Ana Ortaklık Payları
1.545.697 -9.299.038 4.903.335 -5.673.850
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.117.767 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 2.715.086 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.715.086 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -597.319 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-597.319 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.117.767 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.795.007 -10.961.652 3.172.691 -8.943.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.340.704 -1.662.614 -1.730.644 -3.269.175
Ana Ortaklık Payları
1.545.697 -9.299.038 4.903.335 -5.673.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870882


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2908 Değişim: -0,28%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0105 Değişim: 0,15%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,87 Değişim: 1,30%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.