KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 17:27
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.889.132 -1.889.132 -126.969 -2.016.101
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.702 1.865 -378.493 -359.926 -298.207 -658.133
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 685.644 -1.216.387 5.987.041 -17.520.124 -1.889.132 17.722.123 29.659.950 47.382.073
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.229 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.299.038 -9.299.038 -3.780.380 -13.079.418
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.672 2.117.767 633 -225.900 1.898.172 -105.448 1.792.724
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 10.000.000 407.983 -1.216.387 4.493.996 3.079.806 -18.252.538 -9.299.038 21.388.903 32.392.005 53.780.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.592.114 1.893.726
Dönem Karı (Zararı)
-13.079.419 -2.016.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.079.419 -2.016.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.854.442 6.694.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 340.058 475.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -64.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -64.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.944 281.116
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 345.944 281.116
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.798.388 7.557.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.824 -2.186.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.599.212 9.744.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 642.768
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 642.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
189.818 213.430
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 189.818 213.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 72.431 -371.359
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.274.782 1.162.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
833.021 -3.203.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
833.021 -3.203.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.164.350 -4.844.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.904.395 20.037.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 24.904.395 20.037.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.432 21.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -419.432 21.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -20.983 -1.150.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.224.955 -24.618.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 880.379 119.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.105.334 -24.737.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 27.124 -40.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -98.906 499.302
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -98.906 499.302
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -113.710 -96.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.110.817 501.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.110.817 501.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.939.373 -166.587
Alınan Faiz
1.993.085 2.125.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -12.231 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
671.887 -65.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.825.838 -3.894.594
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-841.543 79.195
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.064.692 -3.211.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-417.363 -178.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.462 -11.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -415.901 -166.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.111.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.502.240 -11.052.436
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -642.768
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.332.117 -3.026.667
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.792.726 -658.131
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.250.856 17.567.865
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.250.856 17.567.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.029.919
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -9.029.919
Ödenen Faiz
-13.873.987 -10.906.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.565.841 -5.027.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.565.841 -5.027.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.541.002 31.673.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.975.161 26.646.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.986.796 16.744.906
Finansal Yatırımlar
5 45.253.173 38.346.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 3.034.508 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 42.218.665 38.027.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 42.218.665 38.027.517
Ticari Alacaklar
7 65.601.312 90.505.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 131.873 89.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.469.439 90.416.052
Diğer Alacaklar
8 313.590 325.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 313.590 325.716
Peşin Ödenmiş Giderler
9 695.556 674.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 695.556 674.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 69.606 46.432
ARA TOPLAM
122.920.033 146.644.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.920.033 146.644.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.785.895 1.354.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.785.895 1.354.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 932.603 1.122.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 88.803.219 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
13 352.404 400.739
Binalar
13 188.625 192.168
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 103.995 46.594
Mobilya ve Demirbaşlar
13 34.907 126.880
Özel Maliyetler
13 24.877 35.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.184.489 1.058.851
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.184.489 1.058.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 941.545 1.709.034
Diğer Duran Varlıklar
4.326.444 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 4.326.444 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.326.599 91.216.643
TOPLAM VARLIKLAR
221.246.632 237.860.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.581.772 65.902.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.581.772 65.902.523
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.581.772 65.902.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.934.723 54.864.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.934.723 54.864.828
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 52.934.723 54.864.828
Ticari Borçlar
7 45.200.165 58.425.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 1.228.565 348.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.971.600 58.076.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 505.424 478.300
Diğer Borçlar
1.118.060 1.330.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.118.060 1.330.674
ARA TOPLAM
165.340.144 181.001.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.340.144 181.001.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.125.580 1.791.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.125.580 1.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.125.580 1.791.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.465.724 182.793.312
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.388.903 18.789.769
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Sermaye Avansı
19 10.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
407.983 402.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
901.380 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
901.380 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 2.117.767 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.079.806 3.079.173
Yasal Yedekler
19 3.079.806 3.079.173
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -18.252.538 -11.927.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.299.038 -6.099.099
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.392.005 36.277.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.780.908 55.067.602
TOPLAM KAYNAKLAR
221.246.632 237.860.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 159.343.460 152.682.446 65.045.210 75.660.600
Satışların Maliyeti
20 -144.036.708 -134.342.150 -59.316.605 -65.049.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.306.752 18.340.296 5.728.605 10.611.409
BRÜT KAR (ZARAR)
15.306.752 18.340.296 5.728.605 10.611.409
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -14.121.814 -12.173.186 -6.946.591 -5.950.935
Pazarlama Giderleri
21,22 -1.078.987 -1.000.921 -584.158 -526.497
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -3.138 -2.711 -433 -551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.856.250 4.858.541 1.542.502 2.468.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.863.279 -1.311.697 -349.690 4.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.784 8.710.322 -609.765 6.606.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -189.815 -213.430 -35.980 -36.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-94.031 8.496.892 -645.745 6.570.397
Finansman Giderleri
24 -12.912.957 -10.884.352 -7.416.028 -6.003.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.006.988 -2.387.460 -8.061.773 566.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-72.431 371.359 -881.252 -53.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-72.431 371.359 -881.252 -53.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.079.419 -2.016.101 -8.943.025 512.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.079.419 -2.016.101 -8.943.025 512.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.780.381 -126.969 -3.269.175 632.079
Ana Ortaklık Payları
-9.299.038 -1.889.132 -5.673.850 -119.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.117.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.117.767
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.117.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.117.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.961.652 -2.016.101 -8.943.025 512.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.662.614 -126.969 -3.269.175 632.079
Ana Ortaklık Payları
-9.299.038 -1.889.132 -5.673.850 -119.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781789


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.526 Değişim: 0,09% Hacim : 7.508 Mio.TL Son veri saati : 11:08
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.526
Açılış: 1.525
7,5065 Değişim: 0,64%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0648 Değişim: 0,59%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
443,22 Değişim: 1,24%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.