KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 17:13
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Transferler
-12.617.804 12.617.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.678 -469.678 -1.108.146 -1.577.824
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.879 3.337 -739.491 -706.275 -503.196 -1.209.471
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 658.046 -1.216.387 5.983.960 -19.032.450 -469.678 17.598.572 27.452.528 45.051.100
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.323.923 -4.323.923 -2.144.343 -6.468.266
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-53.283 -5.950 1.413.373 1.354.139 951.355 2.305.494
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 615.659 -1.216.387 5.979.226 -15.728.258 -4.323.923 17.001.397 28.892.138 45.893.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.322.995 -5.825.746
Dönem Karı (Zararı)
-6.468.266 -1.577.823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.468.266 -1.577.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.845.444 1.521.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 745.989 709.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.509 87.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 45.509 87.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.833.575 -213.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.400.256 -213.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.233.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
526.816 610.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-64.317
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
591.133 610.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 285.957 113.064
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 285.957 113.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -231.647 212.999
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.639.245 2.161
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.626.195 -5.810.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.884.043 -6.405.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.884.043 -6.405.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.056 -640.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -268.056 -640.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.564.652 -161.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.834.035 669.677
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 1.154.328 -208.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.988.363 878.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 84.145 45.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 854.450 738.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 854.450 738.978
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 71.898 -57.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
398.402 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
398.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.003.373 -5.866.762
Alınan Faiz
3.305.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 120.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14.170 -79.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.319.197 -1.374.192
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
456.226 5.944.320
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.862.176 -4.995.609
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-838.175 -796.813
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.953 -19.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -826.222 -777.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.908.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.391.939 -1.604.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-591.133 78.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.900.955 2.482.392
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.305.494 -1.209.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.480.587 3.691.863
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19.480.587 3.691.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.813.960
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.813.960
Ödenen Faiz
-18.873.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.897.157 -4.717.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.897.157 -4.717.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.673.823 12.648.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.776.666 7.930.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.930.634 31.732.987
Finansal Yatırımlar
5 40.071.815 31.665.864
Ticari Alacaklar
7 93.104.860 101.988.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 80.320 156.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.024.540 101.832.404
Diğer Alacaklar
351.402 265.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 351.402 265.658
Peşin Ödenmiş Giderler
3.096.793 532.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.096.793 532.141
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 39.822 53.992
ARA TOPLAM
163.595.326 166.239.545
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.595.326 166.239.545
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.395.689 1.213.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.395.689 1.213.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.273.048 1.559.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 70.848.256 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
13 421.261 587.234
Binalar
13 192.167 197.473
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 134.329 67.237
Mobilya ve Demirbaşlar
13 46.593 233.676
Özel Maliyetler
13 48.172 88.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.074.716 1.816.554
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.074.716 1.816.554
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.218.128 986.481
Diğer Duran Varlıklar
1.189.384 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.189.384 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.420.482 74.050.439
TOPLAM VARLIKLAR
242.015.808 240.289.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.866.715 61.517.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.866.715 61.517.406
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.866.715 61.517.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.761.460 1.630.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.761.460 1.630.182
Banka Kredileri
6 1.630.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 10.761.460
Ticari Borçlar
7 66.913.007 71.747.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 1.761.561 607.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.151.446 71.139.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 563.823 479.678
Diğer Borçlar
8 1.561.103 634.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.561.103 634.753
ARA TOPLAM
151.666.108 136.009.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.666.108 136.009.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 42.761.556 52.575.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 42.761.556 52.575.516
Banka Kredileri
6 42.761.556 52.575.516
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.694.609 1.649.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.694.609 1.649.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.456.165 54.224.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
196.122.273 190.233.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.001.397 19.971.181
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
615.658 668.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.102.997 3.108.947
Yasal Yedekler
19 3.102.997 3.108.947
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -15.728.258 -19.400.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.323.923 2.258.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.892.138 30.085.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.893.535 50.056.307
TOPLAM KAYNAKLAR
242.015.808 240.289.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 217.782.115 244.270.274 65.099.668 67.486.715
Satışların Maliyeti
20 -192.208.661 -222.981.555 -57.866.510 -60.270.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.573.454 21.288.719 7.233.158 7.216.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.573.454 21.288.719 7.233.158 7.216.392
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -18.472.183 -16.903.902 -6.298.997 -5.660.089
Pazarlama Giderleri
21,22 -1.605.865 -1.353.319 -604.944 -439.289
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -28.131 -7.617 -25.420 -1.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.377.798 5.491.358 3.519.257 2.144.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.440.033 -1.274.114 -128.336 -97.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.405.040 7.241.125 3.694.718 3.162.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -285.959 -113.063 -72.529 -30.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.119.081 7.128.062 3.622.189 3.131.129
Finansman Giderleri
24 -18.818.994 -8.492.887 -7.934.642 -3.145.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.699.913 -1.364.825 -4.312.453 -14.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
231.647 -212.999 -139.712 -123.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 231.647 -212.999 -139.712 -123.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.468.266 -1.577.824 -4.452.165 -137.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.468.266 -1.577.824 -4.452.165 -137.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.144.343 -1.108.146 -2.017.374 -373.063
Ana Ortaklık Payları
-4.323.923 -469.678 -2.434.791 235.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.468.266 -1.577.824 -4.452.165 -137.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.144.343 -1.108.146 -2.017.374 -373.063
Ana Ortaklık Payları
-4.323.923 -469.678 -2.434.791 235.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718916


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8648 Değişim: -0,03%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5265 Değişim: 0,11%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.897,07 Değişim: 0,40%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.