KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 17:40
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 678.286 897.901 -1.119.948 4.768.144 -11.488.129 -192.462 18.543.792 29.285.027 47.828.819
Transferler
98.637 -291.099 192.462
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.617.804 -12.617.804 3.192.215 -9.425.589
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 5.961.056 35.739 -269.734 -96.439 1.113.842 6.104.073 12.848.537 -3.413.372 9.435.165
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 628.167 -1.216.387 5.980.623 -5.675.155 -12.617.804 18.774.525 29.063.870 47.838.395
Transferler
-12.617.804 12.617.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.258.694 2.258.694 1.707.941 3.966.635
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
40.775 4.553 -1.107.366 -1.062.038 -686.685 -1.748.723
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.141.329 -1.239.954
Dönem Karı (Zararı)
3.966.635 -9.425.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.966.635 -9.425.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.721.809 4.604.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 947.364 861.991
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.566.399
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
15,24 0 1.566.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
372.867 1.035.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 372.867 1.035.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.947.959 6.809.771
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.065.014 -1.614.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 12.012.973 8.424.034
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.027.081 -6.995.496
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12,23 -5.125.642 -7.485.116
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-901.439 489.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 42.213 -78.347
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 42.213 -78.347
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 603.082 2.962.257
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.164.595 -1.558.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.272.819 3.927.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.594.885 -13.515.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -37.594.885 -13.515.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.274 111.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-588.274 111.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -154.815 -122.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.005.746 17.287.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,28 -507.551 527.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 35.513.297 16.759.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.713 -139.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -135.058 -308.380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -135.058 -308.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 19.399 2.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.355 612.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
142.355 612.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.415.625 -893.376
Alınan Faiz
2.023.388 1.637.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -202.525 -1.860.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-95.159 -123.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.083.251 -18.611.350
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.683.360 2.400.826
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.743.976 -18.314.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-851.813 -1.201.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -24.092 -123.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -827.721 -1.078.621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.994.358 -1.483.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-176.464 -12.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.967.582 12.612.648
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.748.723 9.447.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.412.675 10.792.155
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
61.412.675 10.792.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.849.973 -639.244
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-26.849.973 -639.244
Ödenen Faiz
-10.846.397 -6.987.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.025.660 -7.238.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.025.660 -7.238.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.648.163 19.886.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.673.823 12.648.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.732.987 12.665.701
Finansal Yatırımlar
5 31.665.864 23.527.343
Ticari Alacaklar
7 101.988.903 64.394.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 156.499 131.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 101.832.404 64.262.845
Diğer Alacaklar
265.658 150.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 265.658 150.654
Peşin Ödenmiş Giderler
532.141 377.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 532.141 377.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10,26 53.992 22.127
ARA TOPLAM
166.239.545 101.137.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.239.545 101.137.169
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.213.377 740.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.213.377 740.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.559.007 1.601.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 66.300.000 59.180.000
Maddi Duran Varlıklar
13 587.234 910.290
Binalar
13 197.473 204.546
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 67.237 89.209
Mobilya ve Demirbaşlar
13 233.676 395.796
Özel Maliyetler
13 88.848 220.739
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.816.554 1.591.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.816.554 1.591.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 986.481 1.589.563
Diğer Duran Varlıklar
1.587.786 1.730.140
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 1.587.786 1.730.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.050.439 67.342.353
TOPLAM VARLIKLAR
240.289.984 168.479.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 61.517.406 77.278.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 61.517.406 77.278.048
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 61.517.406 77.278.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.630.182 1.444.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.630.182 1.444.574
Banka Kredileri
6 1.630.182 1.444.574
Ticari Borçlar
7 71.747.042 36.741.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 607.233 1.114.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.139.809 35.626.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 479.678 446.965
Diğer Borçlar
8 634.753 750.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 634.753 750.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.294
ARA TOPLAM
136.009.061 116.724.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.009.061 116.724.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 52.575.516 2.437.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 52.575.516 2.437.780
Banka Kredileri
6 52.575.516 2.437.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.649.100 1.478.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.649.100 1.478.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.224.616 3.916.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.233.677 120.641.127
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.971.181 18.774.525
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
668.942 628.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.108.947 3.104.394
Yasal Yedekler
19 3.108.947 3.104.394
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -19.400.325 -5.675.155
Net Dönem Karı veya Zararı
2.258.694 -12.617.804
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.085.126 29.063.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.056.307 47.838.395
TOPLAM KAYNAKLAR
240.289.984 168.479.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 376.922.339 542.273.840
Satışların Maliyeti
20 -347.317.507 -518.259.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.604.832 24.014.251
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.604.832 24.014.251
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -22.455.046 -29.440.304
Pazarlama Giderleri
21,22 -1.819.824 -1.861.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -11.036 -77.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.704.605 12.836.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -232.054 -462.835
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.791.477 5.008.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.566.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -42.213 78.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.749.264 3.520.468
Finansman Giderleri
25 -13.179.547 -9.983.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.569.717 -6.463.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-603.082 -2.962.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -397.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -603.082 -2.565.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.966.635 -9.425.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.966.635 -9.425.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.707.941 3.192.215
Ana Ortaklık Payları
2.258.694 -12.617.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.966.635 -9.425.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.707.941 3.192.215
Ana Ortaklık Payları
2.258.694 -12.617.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: -0,02% Hacim : 10.977 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.536
Açılış: 1.527
7,4740 Değişim: 0,38%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
9,0037 Değişim: 0,19%
Düşük 8,9529 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
414,29 Değişim: 1,06%
Düşük 412,16 04.03.2021 Yüksek 414,92
Açılış: 412,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.