KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2023 - 20:17
KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.243.620.355 4.009.560.021 3.219.322.536 1.754.486.406
Satışların Maliyeti
18 -5.794.689.797 -3.047.426.714 -2.169.770.081 -1.371.120.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.448.930.558 962.133.307 1.049.552.455 383.365.657
BRÜT KAR (ZARAR)
2.448.930.558 962.133.307 1.049.552.455 383.365.657
Genel Yönetim Giderleri
-248.565.596 -109.808.822 -102.736.425 -42.398.662
Pazarlama Giderleri
-513.792.814 -228.757.808 -192.273.458 -54.613.860
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-55.410.806 -16.548.496 -20.637.316 -6.601.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 698.019.932 29.930.560 15.235.914 -13.066.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -774.850.542 -194.898.283 -59.937.069 -61.329.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.554.330.732 442.050.458 689.204.101 205.355.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.163.438 36.350.994 -2.554.119 28.744.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.176.560 0 -1.176.560 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.556.317.610 478.401.452 685.473.422 234.100.457
Finansman Gelirleri
20 635.109.926 315.673.340 181.461.934 72.797.549
Finansman Giderleri
20 -1.091.329.833 -443.822.176 -381.692.689 -131.115.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.100.097.703 350.252.616 485.242.667 175.782.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.456.940 181.699.061 -892.703 105.392.551
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-57.207.868 -1.972.807 -1.505.232 -209.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.750.928 183.671.868 612.529 105.602.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.053.640.763 531.951.677 484.349.964 281.174.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
22 1.053.640.763 531.951.677 484.349.964 281.174.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.053.640.763 531.951.677 484.349.964 281.174.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 12,54330000 6,33280000 5,76610000 3,34730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-389.705.208 -533.187.230
Dönem Karı (Zararı)
1.053.640.763 531.951.677
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 1.053.640.763 531.951.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
650.333.326 304.144.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 106.903.428 55.813.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
916.589 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 916.589 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
203.685.279 189.170.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.200.496 38.078.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 22.825.594 17.913.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 171.659.189 133.178.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
158.107.524 113.928.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -185.178.461 -20.107.187
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 343.285.985 134.035.547
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
204.585.446 72.259.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-75.089.258 113.978.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.456.940 -181.699.061
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.176.560 -150.914
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.176.560 -150.914
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.590.818 -59.156.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.874.940.350 -1.300.312.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.605.595.338 -784.636.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.203.966 -368.025.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.205.868.405 -944.990.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 517.510.351 663.685.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
777.353.898 252.354.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.136.890 -118.699.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-170.966.261 -464.216.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-85.715.954 -13.066.233
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -77.370.065 -54.135.491
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -55.652.928 -1.769.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-158.330.143 -364.784.453
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-72.555.570 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.788.462 154.457
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 5.788.462 154.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-346.626.475 -215.148.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -89.383.964 -30.123.323
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -257.242.511 -185.025.420
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
255.063.440 -149.790.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.011.790.183 391.372.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.228.550.544 1.364.049.594
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.228.550.544 1.364.049.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.869.660.860 -832.320.745
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.869.660.860 -832.320.745
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.115.768 -12.592.773
Ödenen Temettüler
-200.000.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
6 -289.917.046 -117.844.353
Alınan Faiz
149.933.313 20.080.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
463.754.832 -506.599.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
463.754.832 -506.599.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.470.383.667 639.705.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.934.138.499 133.106.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.954.379.948 1.476.302.718
Finansal Yatırımlar
5 0 251.671.891
Ticari Alacaklar
2.696.813.866 1.095.951.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 104.751.395 114.976.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.592.062.471 980.975.547
Diğer Alacaklar
31.918.920 86.480.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.918.920 86.480.075
Türev Araçlar
8 93.330.934 4.840.568
Stoklar
9 2.698.030.918 1.492.162.513
Peşin Ödenmiş Giderler
16 795.373.523 421.211.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 569.042
Diğer Dönen Varlıklar
139.746.410 108.573.931
ARA TOPLAM
8.409.594.519 4.937.764.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.409.594.519 4.937.764.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 609.288 837.400
Diğer Alacaklar
3.644 4.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.644 4.892
Maddi Duran Varlıklar
10 3.315.441.014 3.008.156.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 22.566.401 16.607.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
646.819.125 369.954.053
Şerefiye
74.896.565 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 571.922.560 367.613.058
Peşin Ödenmiş Giderler
16 356.748 1.225.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.985.796.220 3.396.785.871
TOPLAM VARLIKLAR
12.395.390.739 8.334.550.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.754.427.142 1.071.109.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.754.427.142 1.071.109.203
Banka Kredileri
6 2.754.427.142 1.071.109.203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
419.976.072 533.762.952
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 419.976.072 533.762.952
Banka Kredileri
6 387.156.237 525.205.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 32.819.835 8.557.449
Ticari Borçlar
2.715.758.778 2.199.208.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 1.748.411.075 1.169.241.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 967.347.703 1.029.966.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.773.829 38.577.623
Diğer Borçlar
18.586.711 11.445.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.577.602 11.436.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16 3.517.818 4.160.229
Türev Araçlar
8 35.911.244 40.269.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 750.687.210 201.078.887
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.554.940 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
342.203.070 145.681.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 84.842.084 5.435.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 257.360.986 140.246.268
ARA TOPLAM
7.099.396.814 4.245.293.969
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.099.396.814 4.245.293.969
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
728.294.063 412.719.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
728.294.063 412.719.029
Banka Kredileri
6 466.391.865 402.652.819
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 261.902.198 10.066.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.306.328 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16 79.766.581 58.763.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 83.487.343 2.466.936
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.712.703 125.769.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.712.703 125.769.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 88.543.049 99.293.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.110.067 699.012.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.151.506.881 4.944.306.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.243.883.858 3.390.243.095
Ödenmiş Sermaye
84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.420.462.240 2.420.462.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.420.462.240 2.420.462.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.475.663.739 2.475.663.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.201.499 -55.201.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.875.263 26.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
597.756.166 211.459.551
Net Dönem Karı veya Zararı
1.053.640.763 617.387.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.243.883.858 3.390.243.095
TOPLAM KAYNAKLAR
12.395.390.739 8.334.550.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 1.392.270.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.580.000 208.846.746 -211.426.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011.232 531.951.677 532.962.909 532.962.909
Dönem Karı (Zararı)
531.951.677 531.951.677 531.951.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011.232 1.011.232 1.011.232
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -11.379.054 26.364.678 211.879.551 531.951.677 1.895.233.779 1.895.233.779
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 26.784.678 211.459.551 617.387.200 3.390.243.095 3.390.243.095
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.090.585 586.296.615 -617.387.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.053.640.763 1.053.640.763 1.053.640.763
Dönem Karı (Zararı)
1.053.640.763 1.053.640.763 1.053.640.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 57.875.263 597.756.166 1.053.640.763 4.243.883.858 4.243.883.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 1.053.640.763 531.951.677 484.349.964 281.174.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.011.232 0 1.011.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.264.040 0 1.264.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -252.808 0 -252.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -252.808 0 -252.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.011.232 0 1.011.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.053.640.763 532.962.909 484.349.964 282.186.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.053.640.763 532.962.909 484.349.964 282.186.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210662


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2820 Değişim: -0,09%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
34,9794 Değişim: 0,56%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.416,88 Değişim: 0,41%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.