KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.02.2020 - 00:56
KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.422.987.899 1.187.862.785
Satışların Maliyeti
19 -1.164.119.765 -1.003.642.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.868.134 184.220.769
BRÜT KAR (ZARAR)
258.868.134 184.220.769
Genel Yönetim Giderleri
20 -61.011.520 -47.965.122
Pazarlama Giderleri
20 -94.335.743 -77.505.316
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.570.920 -2.908.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 53.539.766 106.972.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -39.900.505 -123.104.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.589.212 39.710.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 168.611 726.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -48.472 -306.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.709.351 40.130.288
Finansman Gelirleri
24 60.092.527 83.889.617
Finansman Giderleri
24 -172.012.924 -218.149.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.788.954 -94.129.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.998.871 13.621.302
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -314.862 -262.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 19.313.733 13.884.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.787.825 -80.508.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 21.787.825 -80.508.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 21.787.825 -80.508.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,25940000 -0,95840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.073.864 -1.754.574
Dönem Karı (Zararı)
18 21.787.825 -80.508.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.849.522 195.431.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 40.096.069 33.932.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-114.595 -14.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 189.907
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -304.502 -14.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.568.512 16.607.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.860.678 4.005.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 27.707.834 12.601.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.490.966 47.032.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -6.797.474 -11.474.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 82.288.440 58.507.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 27.953.327 110.252.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -18.998.871 -13.621.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.139 -419.941
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -120.139 -419.941
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
974.253 1.662.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
216.743.957 -98.757.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -154.442.463 71.122.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 63.247.005 -61.413.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 219.192.397 -140.765.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 96.996.956 28.163.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 11.759.835 6.181.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.009.773 -2.045.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
395.381.304 16.165.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.903.783 -3.293.349
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -18.664.548 -13.528.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -739.109 -1.098.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.363.964 -52.895.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.788 2.373.134
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-23 183.788 2.373.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.547.752 -55.268.931
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.553.519 -13.475.238
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -58.994.233 -41.793.693
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.400.819 52.774.398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
712.726.254 501.511.800
Kredilerden Nakit Girişleri
5 712.726.254 501.511.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-878.214.837 -410.429.800
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -878.214.837 -410.429.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.853.117 0
Ödenen Faiz
5 -90.868.149 -49.869.395
Alınan Faiz
6.809.030 11.561.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.309.081 -1.875.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.309.081 -1.875.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.481.488 98.357.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 140.790.569 96.481.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 140.803.554 96.506.029
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
402.325.775 249.815.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 2.573.971 8.021.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 399.751.804 241.794.653
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.904.303 41.324.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.904.303 41.324.118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
442.165 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 442.165
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
9 258.854.407 478.046.804
Peşin Ödenmiş Giderler
9.879.886 22.340.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.879.886 22.340.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 424.247 835.831
Diğer Dönen Varlıklar
30.789.595 54.186.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 30.789.595 54.186.757
ARA TOPLAM
857.423.932 943.055.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
857.423.932 943.055.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 186 186
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 557.688.250 560.648.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.330.515 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
133.932.317 93.901.876
Şerefiye
13 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 131.591.322 91.560.881
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.534.328 2.059.179
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.534.328 2.059.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 13.534.622 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.020.218 656.609.868
TOPLAM VARLIKLAR
1.576.444.150 1.599.665.762
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.542.901 341.352.649
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.542.901 341.352.649
Banka Kredileri
5 189.542.901 341.352.649
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
202.965.742 210.950.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
202.965.742 210.950.669
Banka Kredileri
5 201.067.885 210.950.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.897.857 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
421.671.065 325.219.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 179.944.348 109.509.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 241.726.717 215.709.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 6.822.947 6.115.190
Diğer Borçlar
1.401.657 987.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.392.548 978.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.782.350 20.414.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.782.350 20.414.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.516. 15 23.436.061 14.392.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
856.703.335 920.275.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
856.703.335 920.275.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.259.138 90.420.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.259.138 90.420.000
Banka Kredileri
5 103.577.340 90.420.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.681.798 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
19.945.190 13.492.820
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 19.945.190 13.492.820
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
683.841 590.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 683.841 590.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.764.472 23.885.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.764.472 23.885.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 6.363.539
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.652.641 134.751.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.012.355.976 1.055.027.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 564.088.174 544.638.063
Ödenmiş Sermaye
18 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 406.769.583 409.107.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 406.769.583 409.107.297
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -10.603.462 -8.265.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 162.221.926 162.221.926
Yasal Yedekler
18 162.221.926 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -140.840.586 -60.331.986
Net Dönem Karı veya Zararı
18 21.787.825 -80.508.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
564.088.174 544.638.063
TOPLAM KAYNAKLAR
1.576.444.150 1.599.665.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.325 -48.388.364 628.126.021 628.126.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.358 -80.508.600 -83.487.958 -83.487.958
Dönem Karı (Zararı)
-80.508.600 -80.508.600 -80.508.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.979.358 -2.979.358 -2.979.358
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-80.508.600 80.508.600 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.337.714 21.787.825 19.450.111 19.450.111
Dönem Karı (Zararı)
0 21.787.825 21.787.825 21.787.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.337.714 -2.337.714 -2.337.714
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26 21.787.825 -80.508.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.337.714 -2.979.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.922.142 -3.724.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 584.428 744.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 584.428 744.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.337.714 -2.979.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.450.111 -83.487.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.450.111 -83.487.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823149


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9304 Değişim: 0,10%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,4019 Değişim: 0,10%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.463,74 Değişim: -0,24%
Düşük 2.458,73 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.