KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 22:10
KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Transferler
3.648.218 -3.648.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
675.550 63.657 33.792.833 34.532.040 34.532.040
Dönem Karı (Zararı)
33.792.833 33.792.833 33.792.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
675.550 63.657 739.207 739.207
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Transferler
33.411.918 -33.411.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-452.781 -90.234 -18.404.402 -18.947.417 -18.947.417
Dönem Karı (Zararı)
-18.404.402 -18.404.402 -18.404.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-452.781 -90.234 -543.015 -543.015
Kar Payları
-380.915 -380.915 -380.915
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 10.321.839 -18.404.402 304.423.232 304.423.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.284.782 -23.423.754
Dönem Karı (Zararı)
-18.404.402 33.792.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.956.595 64.063.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 26.744.389 26.733.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
57.509 54.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 57.509 96.687
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -42.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.238.668 3.695.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.009.934 1.534.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.296.932 251.836
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.483.873 725.009
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.041.793 1.184.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.290.807 25.578.890
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 177.343 -5.309
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 15.528.440
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.958.345 131.279
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 3.958.345 131.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.992.893 7.955.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.046.013 -81.294
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.046.013 -81.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.232.069 -71.003.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.574.278 -25.074.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-348.915 -32.608.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.923.193 7.534.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.317.312 -9.115.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.268.997 -27.463.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.695.514 -8.731.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-219.073 1.590.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.914.587 -10.322.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.989.408 -618.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.784.262 26.853.140
Ödenen Temettüler
-132.798 -40.022.045
Alınan Faiz
24 1.825.576 3.534.033
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.887.478 -3.112.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -304.780 -10.676.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.562.185 -30.127.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.269.206 143.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.203.407 -30.271.061
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.627.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.164.971 71.381.324
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.478.297 94.542.703
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.288
Ödenen Faiz
15 -63.992.901 -24.856.418
Alınan Faiz
4.037.863 1.695.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.112.432 17.829.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.112.432 17.829.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 97.285.094 79.455.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.172.662 97.285.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.173.302 97.426.839
Ticari Alacaklar
6 198.030.667 203.662.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 48.870.720 48.521.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
149.159.947 155.140.649
Diğer Alacaklar
7 3.222.761 147.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.222.761 147.636
Stoklar
8 51.582.397 59.851.394
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.171.610 4.599.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.171.610 4.599.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 59.803
Diğer Dönen Varlıklar
8.031.460 2.688.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 8.031.460 2.688.802
ARA TOPLAM
268.272.000 368.376.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.272.000 368.376.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 720.776 1.327.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
720.776 1.327.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 32.179.184 36.227.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 9.298.885 7.753.524
Maddi Duran Varlıklar
11 435.403.924 265.691.662
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.346.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.328.773 5.310.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.328.773 5.310.507
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.232.798 3.671.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.169.841 3.925.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
517.680.880 323.906.714
TOPLAM VARLIKLAR
785.952.880 692.283.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 27.850.515 239.078.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 91.380.894 12.085.417
Ticari Borçlar
6 84.839.581 50.302.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.670.694 22.889.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.168.887 27.412.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.235.366 1.453.817
Diğer Borçlar
7 5.238.063 5.932.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.921.289 2.466.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.316.774 3.466.133
Türev Araçlar
30 15.528.440
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.376.789 16.756.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.376.789 16.756.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 106.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.401.032 4.690.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 809.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.401.032 3.880.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.080.612 322.190
ARA TOPLAM
244.931.292 330.727.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.931.292 330.727.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 220.069.803 25.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.528.553 12.803.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.684.701 8.799.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.843.852 4.004.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.598.356 37.803.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.529.648 368.531.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
304.423.232 323.751.564
Ödenmiş Sermaye
20 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.420.666 -877.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.144.771 -691.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.144.771 -691.990
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-275.895 -185.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 139.487.931 106.076.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.321.839 10.321.839
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -18.404.402 33.792.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
304.423.232 323.751.564
TOPLAM KAYNAKLAR
785.952.880 692.283.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 342.188.970 376.700.918
Satışların Maliyeti
22 -261.876.493 -273.326.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.312.477 103.373.950
BRÜT KAR (ZARAR)
80.312.477 103.373.950
Genel Yönetim Giderleri
23 -36.296.447 -26.948.996
Pazarlama Giderleri
23 -11.713.214 -11.322.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -315.459 -248.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 12.624.528 16.218.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.175.211 -10.104.415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.436.674 70.968.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.282.399 1.209.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -949.009 -1.189.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.958.345 -131.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.811.719 70.856.439
Finansman Gelirleri
26 3.896.758 1.781.199
Finansman Giderleri
26 -59.105.772 -30.888.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.397.295 41.748.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.992.893 -7.955.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -138.733 -7.444.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 5.131.626 -511.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.404.402 33.792.833
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.404.402 33.792.833
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -18.404.402 33.792.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç ( zarar ) 28 -0,25211509 0,46300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-543.015 739.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-565.976 844.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-90.234 63.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-90.234 63.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.195 -168.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
113.195 -168.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-543.015 739.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.947.417 34.532.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.947.417 34.532.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821349


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.516 Değişim: 1,19% Hacim : 50.018 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 10.478 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6709 Değişim: 1,23%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9322 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.443,19 Değişim: 2,18%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.444,18
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.