KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:15
KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.176.297 -214.793 49.058.331 10.592.708 53.369.464 286.067.943 286.067.943
Transferler
53.369.464 -53.369.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.071 -20.446 12.870.931 12.687.414 12.687.414
Dönem Karı (Zararı)
12.870.931 12.870.931 12.870.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.071 -20.446 -183.517 -183.517
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.339.368 -235.239 102.427.795 10.592.708 12.870.931 298.755.357 298.755.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Transferler
0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Karı (Zararı)
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
43.780.400 43.780.400 43.780.400
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.288.318 -243.377 106.076.013 10.321.839 24.352.800 313.657.487 313.657.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.593.910 37.459.634
Dönem Karı (Zararı)
24.352.800 12.870.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.708.572 24.276.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.211.323 11.933.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.144
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 1.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.710.591 1.168.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.320.711 -238.792
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-99.197 -80.000
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.313 454.418
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.444.764 1.033.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.419.877 7.084.162
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
156.949 110.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.324.771 580.049
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.324.771 580.049
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.586.043 3.433.556
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.440 -35.085
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.440 -35.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.255.627 3.414.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.880.020 -94.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.317.530 13.261.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.562.490 -13.356.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.176.927 296.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.046.311 -7.990.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.003.049 12.313.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.380.640 5.182.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.383.689 7.131.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.149.320 -1.110.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.194.255 40.561.545
Alınan Faiz
1.251.374 868.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.391.373 -1.507.003
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.259.656 -2.463.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.474.936 -9.511.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.058 71.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.548.994 -21.331.791
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.748.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.010.357 -27.083.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.642.890 -20.121.637
Ödenen Faiz
-8.970.847 -7.110.341
Alınan Faiz
338.314 148.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.941.511 865.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.941.511 865.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.455.109 11.112.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.396.620 11.977.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.798.976 79.510.694
Ticari Alacaklar
6 214.475.034 178.699.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 32.230.457 15.912.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
182.244.577 162.786.080
Diğer Alacaklar
364.934 693.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
364.934 693.046
Stoklar
7 44.434.343 32.388.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.876.850 1.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.876.850 1.675.441
Diğer Dönen Varlıklar
319.465 318.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
319.465 318.220
ARA TOPLAM
390.269.602 293.284.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.269.602 293.284.440
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 0 15.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 15.933
Diğer Alacaklar
935.800 712.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
935.800 712.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 37.626.096 36.472.711
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.474.108 7.619.053
Maddi Duran Varlıklar
10 260.472.472 261.753.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.607.251 5.865.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.607.251 5.865.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.088.713 9.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.689.069 4.579.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
316.893.509 317.028.906
TOPLAM VARLIKLAR
707.163.111 610.313.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 215.379.048 134.130.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.060.139 7.594.919
Ticari Borçlar
6 57.030.953 59.034.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 30.679.564 21.298.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.351.389 37.735.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.965.031 1.881.037
Diğer Borçlar
44.830.822 2.839.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 40.269.708 1.529.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.561.114 1.309.564
Ertelenmiş Gelirler
8 12.648.550 18.274.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.648.550 18.274.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.768.142 3.338.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.930.477 4.999.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
485.782 1.766.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.444.695 3.232.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.309.454 870.442
ARA TOPLAM
349.922.616 232.963.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.922.616 232.963.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 30.000.000 35.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.583.008 12.727.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.711.832 9.128.996
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.871.176 3.598.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.583.008 47.727.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
393.505.624 280.690.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.657.487 329.622.575
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.531.695 -1.616.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.318 -1.367.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.288.318 -1.367.540
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-243.377 -249.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 106.076.013 102.427.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.592.708
Net Dönem Karı veya Zararı
24.352.800 43.780.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.657.487 329.622.575
TOPLAM KAYNAKLAR
707.163.111 610.313.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 198.409.642 148.773.928 114.745.884 86.624.674
Satışların Maliyeti
17 -146.000.883 -108.249.887 -78.887.468 -57.359.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.408.759 40.524.041 35.858.416 29.265.372
BRÜT KAR (ZARAR)
52.408.759 40.524.041 35.858.416 29.265.372
Genel Yönetim Giderleri
-12.502.098 -10.613.591 -6.489.551 -7.659.739
Pazarlama Giderleri
-5.996.538 -3.837.384 -3.151.415 -2.027.866
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-126.101 -111.300 -61.317 -50.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.120.070 4.177.539 2.121.326 1.748.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.428.141 -4.793.073 -1.838.757 -2.695.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.475.951 25.346.232 26.438.702 18.580.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 569.872 493.606 259.216 228.706
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -603.551 -889.484 -294.369 -478.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.324.771 -580.049 279.500 176.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.767.043 24.370.305 26.683.049 18.507.351
Finansman Gelirleri
19 685.085 146.450 460.476 96.103
Finansman Giderleri
19 -9.513.285 -8.212.268 -5.020.280 -3.476.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.938.843 16.304.487 22.123.245 15.126.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.586.043 -3.433.556 -4.858.259 -2.987.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.689.178 -3.400.564 -3.774.504 -3.359.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.896.865 -32.992 -1.083.755 371.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.352.800 12.870.931 17.264.986 12.139.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.352.800 12.870.931 17.264.986 12.139.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 24.352.800 12.870.931 17.264.986 12.139.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 0,33360000 0,17631412 0,23650666 0,16629379
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.163 -183.517 85.163 -183.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.028 -203.839 99.028 -203.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 5.941 -20.446 5.941 -20.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.941 -20.446 5.941 -20.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.806 40.768 -19.806 40.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.806 40.768 -19.806 40.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.163 -183.517 85.163 -183.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.437.963 12.687.414 17.350.149 11.955.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.437.963 12.687.414 17.350.149 11.955.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.