KAP ***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:13
KAP ***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.536.265 24.276.412
Dönem Karı (Zararı)
1.013.377.849 66.135.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.016.158.011 -50.516.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-21 2.370.214 3.493.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.788.339 82.570
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -412.785 82.570
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.375.554 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.569.776 174.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.569.776 174.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.296 -4.102.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -184.598 -4.544.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 146.302 207.869
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 431.116
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -196.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
323.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.028.880.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.028.880.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 11.608.634 11.280.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.667.789
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.667.789
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.100.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.904.494 21.456.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.025.601 17.439.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 -884.893 12.771.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.910.494 4.668.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.195.443 5.927.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 0 2.000.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.195.443 3.926.054
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.555.635 25.489.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -3.516.627 -1.235.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-748.547 -1.906.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -59.783 -152.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -688.764 -1.754.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.007.002 -205.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.982.272 -4.728.299
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27 5.397 -4.938.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.976.875 209.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 601.295 -27.178.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.895.298 7.855.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -4.044.453 8.192.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 149.155 -336.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.684.656 37.074.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.320.033 -114.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.531.576 -12.684.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.228.082 106.077.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.091 104.267.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 104.267.982
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.091 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.237.173 -7.994.931
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.197.002 -7.892.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -40.171 -102.656
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -71.264
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 9.875.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.642.813 -128.122.034
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.203.894.098 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.203.894.098 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.841.492
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.489.711
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.291 9.240
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12 21.291 9.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-154.272.576 -17.654.478
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -154.272.576 -17.654.478
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -120.144.847
Ödenen Faiz
0 -207.869
Alınan Faiz
0 4.544.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.878.466 2.232.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.878.466 2.232.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.774.166 7.678.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.059.652.632 9.910.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 500.000.000 1.858.508 8.500.000 134.442 -26.863.997 660.145 484.289.098 484.289.098
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
660.145 -660.145 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 2.598.222.455 66.135.101 2.664.357.556 2.664.357.556
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
4.700.000 -1.858.508 2.841.492 2.841.492
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
3 46.800.000 1.351.205.200 -4.333.692 1.393.671.508 1.393.671.508
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
8.500.000 -8.500.000 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 560.000.000 3.949.427.655 134.442 -30.537.544 66.135.101 4.545.159.654 4.545.159.654
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 560.000.000 3.949.427.655 134.442 -30.537.544 74.907.326 4.553.931.879 4.553.931.879
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
74.907.326 -74.907.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 987.356.914 1.013.377.849 2.000.734.763 2.000.734.763
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 99.000.000 1.104.894.097 1.203.894.097 1.203.894.097
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 659.000.000 1.104.894.097 4.936.784.569 134.442 44.369.782 1.013.377.849 7.758.560.739 7.758.560.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.059.652.631 26.774.166
Ticari Alacaklar
7.299.412 9.058.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-27 1.569.752 669.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.729.660 8.389.523
Diğer Alacaklar
1.396.826 1.216.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.396.826 1.216.715
Stoklar
9 290.934.350 281.378.715
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.301.030 3.784.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.331.903
Diğer Dönen Varlıklar
39.535.632 35.491.178
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 39.535.632 35.491.178
ARA TOPLAM
1.407.451.784 357.703.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.407.451.784 357.703.707
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 6.348.234.000 5.319.354.000
Maddi Duran Varlıklar
14 32.036.711 32.155.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.105 159.808
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 136.105 159.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.380.406.816 5.351.668.949
TOPLAM VARLIKLAR
7.787.858.600 5.709.372.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.213.979 168.486.555
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12-27 14.213.979 168.486.555
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 23.997 2.706
Ticari Borçlar
4.784.554 5.717.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-27 327.202 387.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.457.352 5.330.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.479.723 472.721
Diğer Borçlar
3.415.604 14.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-27 5.397
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.410.207 14.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.512.317 1.911.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 1.199.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.591 205.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 480.591 205.693
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 314.069 164.914
ARA TOPLAM
27.224.834 178.175.710
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.224.834 178.175.710
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.335.664 754.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.335.664 754.269
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.363 762.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 737.363 762.518
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 975.748.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.073.027 977.265.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.297.861 1.155.440.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.758.560.739 4.553.931.879
Ödenmiş Sermaye
18 659.000.000 560.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.104.894.097 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.936.784.569 3.949.427.655
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 4.936.784.569 3.949.427.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 134.442 134.442
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 44.369.782 -30.537.544
Net Dönem Karı veya Zararı
1.013.377.849 74.907.326
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.758.560.739 4.553.931.879
TOPLAM KAYNAKLAR
7.787.858.600 5.709.372.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 12.989.995 116.515.707 4.094.973 13.147.484
Satışların Maliyeti
19 -5.972.675 -82.350.787 -87.067 -4.558.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.017.320 34.164.920 4.007.906 8.588.650
BRÜT KAR (ZARAR)
7.017.320 34.164.920 4.007.906 8.588.650
Genel Yönetim Giderleri
20 -43.555.313 -21.308.956 -15.961.048 -5.610.405
Pazarlama Giderleri
20 -257.948 -1.705.767 -208.807 -424.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.443.312 8.321.583 3.353.854 2.274.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -244.081 -431.242 1.268.019 -97.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.596.710 19.040.538 -7.540.076 4.731.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.029.350.307 61.767.789 0 3.730.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
996.753.597 80.808.327 -7.540.076 8.462.565
Finansman Gelirleri
24 28.288.416 6.217.401 26.957.260 3.455.693
Finansman Giderleri
24 -55.530 -9.610.407 -10.449 -378.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.024.986.483 77.415.321 19.406.735 11.540.160
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.608.634 -11.280.220 0 -8.218.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -13.101.846 0 -6.675.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.608.634 1.821.626 0 -1.542.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.377.849 66.135.101 19.406.735 3.321.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.377.849 66.135.101 19.406.735 3.321.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.013.377.849 66.135.101 19.406.735 3.321.854
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
987.356.914 2.598.222.455 0 2.598.222.455
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.247.778.069 0 3.247.778.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
987.356.914 -649.555.614 0 -649.555.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
987.356.914 -649.555.614 0 -649.555.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
987.356.914 2.598.222.455 0 2.598.222.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.000.734.763 2.664.357.556 19.406.735 2.601.544.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.000.734.763 2.664.357.556 19.406.735 2.601.544.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210998


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9336 Değişim: 0,34%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9349
Açılış: 32,8221
35,3772 Değişim: 0,67%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.465,90 Değişim: 0,62%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,31
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.