KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 18:45
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 0 0 189.358 25.507 0 0 0 0 0 729.612 0 729.612 0 0 0 0 0 755.119 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 0 0 189.358 25.507 0 0 0 0 0 729.612 0 729.612 0 0 0 0 0 755.119 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 0 0 -14.281 9.935 0 0 0 0 0 203.686 0 203.686 0 0 0 0 0 213.621 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.539.787 12.226 3.552.013
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.340.447 12.226 3.352.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 0 0 -14.281 9.935 0 0 0 0 0 203.686 0 203.686 0 0 0 0 0 213.621 0 0 0 0 0 0 0 199.340 0 199.340
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.865 13.865
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.104 0 -29.078 0 73.026 0 0 0 0 0 73.026 11.439 0 0 0 0 0 184.802 0 184.802 0 0 0 0 0 196.241 0 0 0 0 0 4.449.106 4.449.106 4.718.373 12.160 4.730.533
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.106 4.449.106 4.449.106 12.160 4.461.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.104 0 -29.078 0 73.026 0 0 0 0 0 73.026 11.439 0 0 0 0 0 184.802 0 184.802 0 0 0 0 0 196.241 0 0 0 0 0 0 0 269.267 0 269.267
Sermaye Arttırımı
1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.671 133.671
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.718.600 976.852
Dönem Karı (Zararı)
4.461.266 3.352.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.465.308 1.924.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 285.498 241.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.191 64.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -36.518 56.742
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.327 7.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.643.549 729.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 79.296 76.847
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.026.290 198.240
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 533.451 448.790
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.512 5.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-207.223 -152.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -736.632 -581.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-25 529.409 429.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.408 -2.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 423.885 -44.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
658.136 137.302
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
705.062 950.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.878.957 -4.060.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.468.468 -3.374.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-292.008 -176.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.012.940 -877.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -204.986 -49.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.183.552 1.302.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
59.567 111.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.062.025 83.418
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.062.025 83.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.816 60.591
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-13.681 -10.624
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-780.047 -891.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.105 -237.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.047.617 1.216.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -40.376 -44.141
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -275.794 -190.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.847 -4.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.001.277 -1.695.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.249 2.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.080.789 -1.656.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -859.463 -355.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.221.326 -1.301.610
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.039 -6.039
Alınan Temettüler
23 5.436 4.618
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
54.788 -39.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
742.088 1.130.660
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.854.552 3.568.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.860.267 -2.263.577
Ödenen Temettüler
19 -252.197 -174.000
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.411 412.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
105.942 13.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
565.353 426.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.513.403 3.087.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.078.756 3.513.403


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.081.654 3.513.842
Finansal Yatırımlar
29 17.914 6.039
Ticari Alacaklar
6 7.146.519 3.884.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.486.689 1.118.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.659.830 2.766.830
Diğer Alacaklar
7 672.391 380.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 75.181 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
597.210 379.404
Stoklar
9 5.532.703 4.473.927
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.778.726 1.320.266
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 586.400 284.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.192.326 1.035.499
Diğer Dönen Varlıklar
18 364.354 396.937
ARA TOPLAM
19.594.261 13.976.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.594.261 13.976.498
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29 1.183.215 988.464
Ticari Alacaklar
6 7.469.380 5.584.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.893.276 4.266.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.576.104 1.318.275
Diğer Alacaklar
7 1.235 1.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.235 1.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 150.210 121.769
Maddi Duran Varlıklar
11 2.342.223 1.573.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.555.318 1.276.578
Peşin Ödenmiş Giderler
10 373.625 584.653
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 72.313 299.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
301.312 285.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 352.900 785.951
Diğer Duran Varlıklar
18 1.071.862 739.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.499.968 11.656.545
TOPLAM VARLIKLAR
34.094.229 25.633.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 1.618.175 1.612.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 1.388.850 611.198
Ticari Borçlar
6 4.251.469 3.120.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 847.988 649.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.403.481 2.470.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 205.506 145.939
Diğer Borçlar
7 101.022 58.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 87.803 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.219 58.500
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 29.513 43.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.656.573 1.067.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.548.603 532.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.107.970 535.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.635 12.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.046.616 1.067.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 108.854 72.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.937.762 994.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 17.406 4.247
ARA TOPLAM
12.319.765 7.743.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.319.765 7.743.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 883.448 9.098
Ticari Borçlar
6 311 20.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
311 20.896
Diğer Borçlar
7 36.394 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.394 4.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.764.157 3.677.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.314.874 2.688.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
449.283 988.987
Uzun Vadeli Karşılıklar
992.051 607.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 264.964 225.731
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 727.087 381.830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.676.361 4.320.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.996.126 12.064.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 17.881.761 13.498.388
Ödenmiş Sermaye
19 2.280.000 1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları
98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.103 175.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
248.103 175.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.432 -32.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.164.981 968.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.881 35.442
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.118.100 933.298
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.118.100 933.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 312.371 276.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.531.856 4.701.953
Net Dönem Karı veya Zararı
4.449.106 3.340.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
216.342 70.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.098.103 13.568.899
TOPLAM KAYNAKLAR
34.094.229 25.633.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 16.104.455 13.012.551
Satışların Maliyeti
20 -11.499.440 -9.640.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.605.015 3.371.733
BRÜT KAR (ZARAR)
4.605.015 3.371.733
Genel Yönetim Giderleri
21 -399.590 -343.456
Pazarlama Giderleri
21 -280.867 -204.118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -282.580 -211.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.099.337 3.818.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.464.926 -3.253.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.276.389 3.177.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.936 6.379
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 12.408 2.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.296.733 3.185.966
Finansman Gelirleri
24 1.057.589 985.207
Finansman Giderleri
25 -1.469.171 -862.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.885.151 3.308.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-423.885 44.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.635 -14.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -419.250 59.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.461.266 3.352.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.461.266 3.352.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.160 12.226
Ana Ortaklık Payları
28 4.449.106 3.340.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
73.026 -14.281
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 113.449 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -36.348 -17.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.075 3.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26-27 -4.075 3.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
196.241 213.621
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 11.439 9.935
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 194.528 214.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
194.528 214.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26-27 -9.726 -10.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.726 -10.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.267 199.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.730.533 3.552.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.160 12.226
Ana Ortaklık Payları
4.718.373 3.539.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2094 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8420 Değişim: -0,01%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.415,40 Değişim: 0,23%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.418,40
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.