KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:58
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.980.685 3.929 1.984.614
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.975.005 3.929 1.978.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.680 0 5.680
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.289 0 189.142 0 0 0 31.403 0 220.545 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.975.005 6.676.958 11.939.286 50.534 11.989.820
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 13.654 0 -8.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.979.848 10.087 2.989.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.988.438 10.087 2.998.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 13.654 0 -8.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.590 0 -8.590
Sermaye Arttırımı
1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.758 67.758
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -54.598 0 152.833 0 0 0 49.096 0 201.929 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 312.371 0 0 0 6.531.856 2.988.438 9.520.294 16.143.236 148.356 16.291.592


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-666.290 -1.585.990
Dönem Karı (Zararı)
2.998.525 1.978.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.067.065 824.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 212.475 166.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-34.709 4.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -36.327 764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.618 3.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
680.348 310.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 42.568 52.578
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
441.540 31.385
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.380 222.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.860 3.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-131.506 -23.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-543.587 -462.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
412.081 439.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12.320 -6.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.163 -122.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
727.746 6.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
350.228 488.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.508.956 -4.219.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -811.438 -1.784.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.920 -110.277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.505.942 -1.342.757
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -209.534 -150.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -285.234 541.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 36.325 103.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-493.798 -254.451
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-493.798 -254.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.596 14.894
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.083 -7.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -1.896.735 -1.068.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.001 -160.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-443.366 -1.416.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -30.037 -36.113
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-179.882 -128.653
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.005 -5.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.186.765 -1.018.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
834 392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.209.140 -954.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-422.094 -243.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -787.046 -711.290
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.039 1.155
Alınan Temettüler
5.214 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.288 -65.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.348 1.266.518
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.444.920 2.318.278
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.158.905 -935.760
Ödenen Temettüler
-111.667 -116.000
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.678.707 -1.337.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.375 8.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.572.332 -1.328.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.513.403 3.087.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.941.071 1.758.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.941.336 3.513.842
Finansal Yatırımlar
0 6.039
Ticari Alacaklar
5 5.308.440 3.884.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.737.452 1.118.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.570.988 2.766.830
Diğer Alacaklar
471.023 380.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4.639 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
466.384 379.404
Stoklar
6 6.002.675 4.473.927
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.543.960 1.320.266
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 378.765 284.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.165.195 1.035.499
Diğer Dönen Varlıklar
434.207 396.937
ARA TOPLAM
15.701.641 13.976.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.701.641 13.976.498
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
988.465 988.464
Ticari Alacaklar
5 6.603.155 5.584.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.847.956 4.266.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.755.199 1.318.275
Diğer Alacaklar
1.515 1.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.515 1.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
124.357 121.769
Maddi Duran Varlıklar
8 1.860.568 1.573.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.518.497 1.276.578
Peşin Ödenmiş Giderler
7 612.957 584.653
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 290.795 299.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
322.162 285.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 546.593 785.951
Diğer Duran Varlıklar
940.861 739.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.196.968 11.656.545
TOPLAM VARLIKLAR
28.898.609 25.633.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 816.712 1.612.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 1.207.584 611.198
Ticari Borçlar
5 2.802.880 3.120.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 643.067 649.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.159.813 2.470.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 182.264 145.939
Diğer Borçlar
254.095 58.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 223.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.762 58.500
Devlet Teşvik ve Yardımları
37.111 43.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.319.563 1.067.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 786.628 532.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
532.935 535.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.084 12.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.550.396 1.067.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 84.926 72.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.465.470 994.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.593 4.247
ARA TOPLAM
8.178.282 7.743.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.178.282 7.743.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 1.227.295 9.098
Ticari Borçlar
5 7.194 20.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.194 20.896
Diğer Borçlar
14.071 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.071 4.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.550.094 3.677.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.777.684 2.688.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
772.410 988.987
Uzun Vadeli Karşılıklar
622.779 607.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 253.960 225.731
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 368.819 381.830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.302 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.428.735 4.320.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.607.017 12.064.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 16.143.236 13.498.388
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları
98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.833 175.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.833 175.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.598 -32.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
982.394 968.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.096 35.442
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
933.298 933.298
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
933.298 933.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 312.371 276.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.531.856 4.701.953
Net Dönem Karı veya Zararı
2.988.438 3.340.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
148.356 70.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.291.592 13.568.899
TOPLAM KAYNAKLAR
28.898.609 25.633.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 8.422.668 7.647.673 3.192.009 3.023.258
Satışların Maliyeti
14 -6.182.736 -5.797.540 -2.506.680 -2.298.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.239.932 1.850.133 685.329 724.398
BRÜT KAR (ZARAR)
2.239.932 1.850.133 685.329 724.398
Genel Yönetim Giderleri
-285.691 -238.873 -102.595 -84.934
Pazarlama Giderleri
-170.343 -129.303 -75.913 -48.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-180.143 -90.986 -41.364 -41.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.349.286 2.506.480 2.434.493 1.084.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.090.350 -2.227.351 -1.296.573 -1.199.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.862.691 1.670.100 1.603.377 434.456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.312 2.028 0 492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-12.320 6.036 -2.812 1.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.855.683 1.678.164 1.600.565 436.133
Finansman Gelirleri
16 576.751 828.416 175.730 319.889
Finansman Giderleri
17 -1.183.746 -650.077 -506.940 -210.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.248.688 1.856.503 1.269.355 545.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.163 122.431 -118.800 97.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -5.243 -5.087 -1.996 -2.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-244.920 127.518 -116.804 100.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.998.525 1.978.934 1.150.555 643.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.998.525 1.978.934 1.150.555 643.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.087 3.929 3.743 1.552
Ana Ortaklık Payları
18 2.988.438 1.975.005 1.146.812 642.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.244 -216 -11.691 -4.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.805 -270 -14.614 -5.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.561 54 2.923 1.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.561 54 2.923 1.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.654 5.896 8.636 -2.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.654 5.896 8.636 -2.419
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.590 5.680 -3.055 -6.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.989.935 1.984.614 1.147.500 637.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.087 3.929 3.743 1.552
Ana Ortaklık Payları
2.979.848 1.980.685 1.143.757 635.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884518


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: -0,43% Hacim : 8.076 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3011 Değişim: 0,35%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1249 Değişim: 0,86%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1428
Açılış: 10,0384
490,32 Değişim: 0,37%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.