KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:38
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 8.315 0 12.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.345.092 2.376 1.347.468
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.332.948 2.376 1.335.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 0 0 3.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -14.244 0 193.187 0 0 0 33.822 0 227.009 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.332.948 6.034.901 11.303.693 48.981 11.352.674
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 5.017 0 -5.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.836.091 6.344 1.842.435
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.841.627 6.344 1.847.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 5.017 0 -5.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.536 0 -5.536
Sermaye Arttırımı
1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.900
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -42.907 0 164.524 0 0 0 40.459 0 204.983 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 312.371 0 0 0 6.531.856 1.841.627 8.373.483 14.999.479 81.755 15.081.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.211.607 -1.330.169
Dönem Karı (Zararı)
1.847.971 1.335.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.071.824 663.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 135.969 105.909
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.864 2.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -39.850 324
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.986 1.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
361.526 173.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 40.860 45.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
215.361 27.182
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.450 98.940
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.145 2.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.332 22.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-381.967 -319.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
346.635 341.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.507 -4.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.362 -24.714
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
321.161 61.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
184.495 327.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.974.250 -3.215.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 191.136 -1.751.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.658 -57.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -879.560 -960.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -117.807 -172.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.473.032 195.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 20.561 21.208
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-991.162 397.676
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-991.162 397.676
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.276 6.369
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.789 -6.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -496.851 -746.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.812 -141.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.054.455 -1.216.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -19.368 -19.021
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-124.920 -92.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.864 -2.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-788.054 -705.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
881 184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-781.503 -639.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-283.603 -170.004
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -497.900 -469.058
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.039 1.155
Alınan Temettüler
5.214 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.685 -67.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.141 550.472
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.342.953 1.537.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.297.812 -929.502
Ödenen Temettüler
0 -58.000
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.954.520 -1.484.912
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
89.586 7.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.864.934 -1.477.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.513.403 3.087.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.648.469 1.609.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.648.572 3.513.842
Finansal Yatırımlar
0 6.039
Ticari Alacaklar
5 5.451.974 3.884.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.788.629 1.118.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.663.345 2.766.830
Diğer Alacaklar
433.793 380.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.764 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
427.029 379.404
Stoklar
6 5.366.428 4.473.927
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.670.449 1.320.266
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 640.616 284.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.029.833 1.035.499
Diğer Dönen Varlıklar
382.639 396.937
ARA TOPLAM
14.953.855 13.976.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.953.855 13.976.498
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
988.464 988.464
Ticari Alacaklar
5 5.824.867 5.584.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.307.544 4.266.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.517.323 1.318.275
Diğer Alacaklar
1.484 1.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.484 1.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
120.063 121.769
Maddi Duran Varlıklar
8 1.771.340 1.573.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.438.930 1.276.578
Peşin Ödenmiş Giderler
7 367.962 584.653
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 18.738 299.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
349.224 285.284
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 660.474 785.951
Diğer Duran Varlıklar
882.742 739.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.056.326 11.656.545
TOPLAM VARLIKLAR
27.010.181 25.633.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.359.565 1.612.321
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 699.090 611.198
Ticari Borçlar
5 2.298.944 3.120.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 595.950 649.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.702.994 2.470.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 166.500 145.939
Diğer Borçlar
339.268 58.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 335.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.268 58.500
Devlet Teşvik ve Yardımları
38.405 43.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.247.653 1.067.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 969.082 532.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.278.571 535.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.230 12.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.253.225 1.067.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 91.782 72.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.161.443 994.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.492 4.247
ARA TOPLAM
8.409.372 7.743.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.409.372 7.743.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 545.478 9.098
Ticari Borçlar
5 9.647 20.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.647 20.896
Diğer Borçlar
7.884 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.884 4.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.297.120 3.677.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.151.002 2.688.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.146.118 988.987
Uzun Vadeli Karşılıklar
652.146 607.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 241.451 225.731
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 410.695 381.830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.300 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.519.575 4.320.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.928.947 12.064.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 14.999.479 13.498.388
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 1.140.000
Sermaye Düzeltme Farkları
98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.524 175.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164.524 175.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.907 -32.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
973.757 968.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
40.459 35.442
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
933.298 933.298
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
933.298 933.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 312.371 276.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.531.856 4.701.953
Net Dönem Karı veya Zararı
1.841.627 3.340.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.755 70.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.081.234 13.568.899
TOPLAM KAYNAKLAR
27.010.181 25.633.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.230.659 4.624.415 2.635.392 2.626.316
Satışların Maliyeti
14 -3.676.056 -3.498.680 -1.832.851 -1.966.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.554.603 1.125.735 802.541 659.876
BRÜT KAR (ZARAR)
1.554.603 1.125.735 802.541 659.876
Genel Yönetim Giderleri
-183.097 -153.940 -87.313 -82.778
Pazarlama Giderleri
-94.430 -80.955 -49.025 -51.686
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-138.779 -49.551 -82.751 -27.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.914.793 1.421.980 1.511.406 674.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.793.777 -1.027.626 -1.050.777 -577.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.259.313 1.235.643 1.044.081 595.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.312 1.535 5.281 1.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-9.507 4.851 -1.068 5.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.255.118 1.242.029 1.048.294 602.618
Finansman Gelirleri
16 401.021 508.527 236.462 237.238
Finansman Giderleri
17 -676.806 -439.946 -281.519 -184.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.979.333 1.310.610 1.003.237 654.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-131.362 24.714 -75.480 50.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.247 -2.428 -1.614 -1.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-128.115 27.142 -73.866 52.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.847.971 1.335.324 927.757 705.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.847.971 1.335.324 927.757 705.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.344 2.376 6.267 2.111
Ana Ortaklık Payları
18 1.841.627 1.332.948 921.490 703.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 80,77000000 58,46000000 40,42000000 30,86000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 80,77000000 58,46000000 40,42000000 30,86000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.553 3.829 -10.553 3.829
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.191 4.786 -13.191 4.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.638 -957 2.638 -957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.638 -957 2.638 -957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.017 8.315 4.542 6.767
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.017 8.315 4.542 6.767
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.536 12.144 -6.011 10.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.842.435 1.347.468 921.746 716.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.344 2.376 6.267 2.112
Ana Ortaklık Payları
1.836.091 1.345.092 915.479 714.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.