KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:10
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680
Transferler
36.467.200 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.774 1.024.285 25.857.127 26.668.638 26.668.638
Dönem Karı (Zararı)
25.857.127 25.857.127 25.857.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.774 1.024.285 811.511 811.511
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.168.735 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 74.950.935 25.857.127 0 158.445.332 158.445.332
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -2.369.487 7.297.611 8.797.501 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 0 175.634.244
Transferler
50.130.119 -50.130.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-336.070 1.204.247 33.856.872 34.725.049 34.725.049
Dönem Karı (Zararı)
33.856.872 33.856.872 33.856.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-336.070 1.204.247 868.177 868.177
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.705.557 0 0 0 0 0 0 0 0 8.501.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 110.914.961 33.856.872 0 210.359.293 210.359.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.298.967 -27.357.105
Dönem Karı (Zararı)
33.856.872 25.857.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.506.445 19.904.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 3.541.095 2.498.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.747.276 1.449.339
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.555.333 366.798
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.191.943 1.082.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.706.600 2.067.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.380.646 843.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.325.954 1.224.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.554.128 3.094.895
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 13.554.128 3.094.895
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-362.271 1.244.095
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-362.271 1.244.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.891.467 10.152.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.390 -603.540
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
121.390 -603.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.693.240 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.360.833 -67.136.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.115.979 -28.218.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.115.979 -28.218.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.373.493 -12.436.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.373.493 -12.436.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
20.007.946 -497.891
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
20.007.946 -497.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.924.809 -29.999.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.954.498 4.016.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.954.498 4.016.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.997.516 -21.374.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -6.587.039 -9.689.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.285.588 3.707.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.471.334 103.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 603.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -3.805.024 -719.836
Alınan Faiz
18 333.690 219.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.748.998 36.249.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.000.000 86.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 113.000.000 86.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.345.048 -47.257.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -80.345.048 -47.257.842
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.824.318 -1.185.627
Ödenen Faiz
-8.081.636 -1.306.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.021.303 8.995.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.204.247 1.024.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.817.056 10.020.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.541.789 29.735.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.724.733 39.756.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 64.724.733 94.541.789
Ticari Alacaklar
389.931.404 316.405.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 389.931.404 316.405.596
Diğer Alacaklar
3.835.201 139.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.835.201 139.584
Türev Araçlar
362.271 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 362.271 0
Stoklar
7 255.235.801 216.502.935
Peşin Ödenmiş Giderler
8 43.660.565 31.141.438
Diğer Dönen Varlıklar
4.519.663 8.091.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 4.519.663 8.091.852
ARA TOPLAM
762.269.638 666.823.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.269.638 666.823.194
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.837.838 3.803.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.837.838 3.803.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
144.817 150.400
Maddi Duran Varlıklar
9 40.114.349 40.197.782
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.686.230 8.007.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.767.650 9.220.626
Peşin Ödenmiş Giderler
698.372 307.898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 698.372 307.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 21.327.658 15.440.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.576.914 77.127.703
TOPLAM VARLIKLAR
844.846.552 743.950.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.194.602 237.283.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.194.602 237.283.547
Banka Kredileri
4 275.684.240 232.669.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.510.362 4.613.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.004.983 15.013.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.004.983 15.013.776
Banka Kredileri
4 20.004.983 15.013.776
Ticari Borçlar
216.405.482 227.053.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 216.405.482 227.053.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.475.379 701.789
Diğer Borçlar
0 60.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
53.529.066 33.521.120
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 53.529.066 33.521.120
Türev Araçlar
0 261.848
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 0 261.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
944.474 5.988.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 944.474 5.988.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 21.909.841 469.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.743.279 13.861.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.733.961 8.854.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.009.318 5.007.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.135.974 3.177.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 7.135.974 3.177.138
ARA TOPLAM
613.343.080 537.392.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.343.080 537.392.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.699.058 23.927.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.699.058 23.927.715
Banka Kredileri
4 10.022.859 20.018.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.676.199 3.909.641
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.445.121 6.996.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.946.880 3.565.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.498.241 3.430.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.144.179 30.924.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
634.487.259 568.316.653
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
210.359.293 175.634.244
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.705.557 -2.369.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.705.557 -2.369.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.705.557 -2.369.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.501.858 7.297.611
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 8.501.858 7.297.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.797.501 8.797.501
Yasal Yedekler
14 8.797.501 8.797.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 110.914.961 60.784.842
Net Dönem Karı veya Zararı
33.856.872 50.130.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.359.293 175.634.244
TOPLAM KAYNAKLAR
844.846.552 743.950.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 307.844.639 202.465.743
Satışların Maliyeti
15 -194.602.619 -136.714.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.242.020 65.751.114
BRÜT KAR (ZARAR)
113.242.020 65.751.114
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.700.535 -10.118.399
Pazarlama Giderleri
16 -43.368.175 -26.588.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 6.090.575 11.994.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.068.784 -627.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.195.101 40.411.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.195.101 40.411.541
Finansman Gelirleri
18 4.854.786 219.647
Finansman Giderleri
18 -16.301.548 -4.621.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.748.339 36.009.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.891.467 -10.152.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -18.694.393 -10.798.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.802.926 645.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.856.872 25.857.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.856.872 25.857.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.856.872 25.857.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-336.070 -212.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -420.087 -265.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.017 53.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 84.017 53.194
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.204.247 1.024.285
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.204.247 1.024.285
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.204.247 1.024.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
868.177 811.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.725.049 26.668.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.725.049 26.668.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026680


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.