" />

KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:29
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 31.464.799 13.735.902 100.551.080 0 100.551.080
Transferler
849.958 12.885.944 -13.735.902
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.719 455.626
Dönem Karı (Zararı)
22.444.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.719 455.626
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.927.465 1.194.516 6.180.535 44.350.743 22.444.171 123.236.158 0 123.236.158
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.228 1.373.809
Dönem Karı (Zararı)
39.556.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.228 1.373.809
Kar Payları
-11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -2.269.189 2.760.703 8.797.501 60.784.842 39.556.413 160.623.928 0 160.623.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.104.763 15.051.844
Dönem Karı (Zararı)
39.556.413 22.444.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.556.413 22.444.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.911.436 24.606.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.394.162 3.601.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.176.299 607.329
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.176.299 607.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.627.546 8.025.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 457.916 3.601.819
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.169.630 4.423.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.464.037 5.686.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.464.037 5.686.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.911.680 6.825.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-614.778 -32.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-614.778 -32.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.047.510 -107.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.040.551 -25.962.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.211.385 -13.907.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.211.385 -13.907.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.770.354 706.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.770.354 706.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.642.671 -13.036.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.215.315 2.812.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.215.315 2.812.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.631.456 -2.538.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.631.456 -2.538.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.572.702 21.088.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -9.689.600 -3.118.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.842.461 -2.917.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.531.697 -5.640.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.503.492 350.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.503.492 350.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.035.189 -5.990.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -5.035.189 -5.990.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.542.045 19.143.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.693.929 217.369.656
Kredilerden Nakit Girişleri
4 173.693.929 217.369.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.467.579 -192.449.621
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -109.467.579 -192.449.621
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.816.959 -1.981.845
Ödenen Temettüler
14 -11.769.746
Ödenen Faiz
-7.492.133 -4.625.929
Alınan Faiz
394.533 831.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.905.585 28.554.743
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.373.809 455.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.279.394 29.010.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.735.846 8.202.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.015.240 37.212.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.015.240 29.735.846
Ticari Alacaklar
329.849.873 290.277.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 329.849.873 290.277.157
Diğer Alacaklar
114.500 168.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 114.500 168.831
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 187.167.133 134.708.043
Peşin Ödenmiş Giderler
22.952.888 8.337.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.952.888 8.337.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 4.312.826
Diğer Dönen Varlıklar
12.418.042 10.149.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.418.042 10.149.276
ARA TOPLAM
587.517.676 477.689.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
587.517.676 477.689.063
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.630.000 2.167.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.630.000 2.167.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
152.800 153.600
Maddi Duran Varlıklar
9 29.501.996 29.168.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 7.132.569 6.776.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.877.172 4.930.134
Peşin Ödenmiş Giderler
1.411.221 471.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.411.221 471.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 13.623.769 9.819.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.329.527 53.487.179
TOPLAM VARLIKLAR
647.847.203 531.176.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.853.906 113.026.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.853.906 113.026.175
Banka Kredileri
4 178.327.885 110.144.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.526.021 2.882.062
Ticari Borçlar
237.207.176 217.039.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 27.739 35.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 237.179.437 217.003.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 602.068 4.068.631
Diğer Borçlar
0 24.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
33.259.624 32.061.667
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 33.259.624 32.061.667
Türev Araçlar
274.724 3.288.626
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
21 274.724 3.288.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.008.759 2.029.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.008.759 2.029.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 10.010.385 527.864
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.666.801 16.262.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.890.651 11.074.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.776.150 5.187.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
198.704 1.502.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
198.704 1.502.111
ARA TOPLAM
476.082.147 389.831.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
476.082.147 389.831.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.046.869 4.215.657
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.046.869 4.215.657
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.046.869 4.215.657
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.094.259 5.352.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.251.304 2.505.772
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.842.955 2.846.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.141.128 9.568.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
487.223.275 399.399.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.623.928 131.776.680
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
491.514 -569.067
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.269.189 -1.955.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.269.189 -1.955.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.760.703 1.386.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.797.501 6.401.154
Yasal Yedekler
14 8.797.501 6.401.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 60.784.842 38.483.735
Net Dönem Karı veya Zararı
39.556.413 36.467.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.623.928 131.776.680
TOPLAM KAYNAKLAR
647.847.203 531.176.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 411.392.583 272.706.401 208.926.840 157.184.489
Satışların Maliyeti
15 -274.786.242 -186.428.035 -138.071.613 -105.356.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.606.341 86.278.366 70.855.227 51.827.717
BRÜT KAR (ZARAR)
136.606.341 86.278.366 70.855.227 51.827.717
Genel Yönetim Giderleri
16 -20.727.178 -12.692.955 -10.608.779 -6.182.441
Pazarlama Giderleri
16 -63.331.064 -39.747.649 -36.742.564 -19.102.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.676.867 2.436.311 -2.317.948 -257.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.452.854 -820.558 -825.365 802.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.772.112 35.453.515 20.360.571 27.088.163
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.772.112 35.453.515 20.360.571 27.088.163
Finansman Gelirleri
4.315.213 1.292.414 4.095.566 1.194.954
Finansman Giderleri
-13.619.232 -7.476.703 -8.997.833 -4.691.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.468.093 29.269.226 15.458.304 23.591.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.911.680 -6.825.055 -1.759.018 -5.507.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.637.808 -13.736.577 -4.839.209 -7.431.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.726.128 6.911.522 3.080.191 1.924.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.556.413 22.444.171 13.699.286 18.084.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-313.228 -214.719 -100.454 -78.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.2 -391.535 -268.399 -125.567 -97.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.307 53.680 25.113 19.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 78.307 53.680 25.113 19.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.373.809 455.626 349.524 158.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.373.809 455.626 349.524 158.312
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.373.809 455.626 349.524 158.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.060.581 240.907 249.070 80.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.616.994 22.685.078 13.948.356 18.164.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.616.994 22.685.078 13.948.356 18.164.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958811


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1135 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0947 Değişim: -0,17%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.581,58 Değişim: -0,75%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.