KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:45
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Transferler
21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-16.791.640 -16.791.640 1.192.345 -15.599.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.530 -6.530
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-69 -69
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.627 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 -16.791.640 9.310.585 3.969.496 13.280.081
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Transferler
21 -21.786.968 21.861.030 74.062 74.062
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -564 -212.650 -213.214 -213.214
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 -43.602 4.792 -134.917 -4.987 -74.015 1.302.503 1.049.774 1.352.827 2.402.601
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.499.678 -922 447.204 -9.062.606 -212.650 2.670.704 2.670.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 3.271.773 -10.868.252
Dönem Karı (Zararı)
-212.650 -15.599.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-212.650 -15.599.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.615.185 -15.841.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 22.186 55.318
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 399.915
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 399.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.573.660 -23.049.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
909 99.841
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.572.751 -23.148.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.011.431 1.866.475
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.011.431 1.866.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -495.309 4.885.393
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-496.783 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-496.783 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.869.238 20.588.428
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 961.225 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 43.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 43.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 834.065 19.564.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 834.065 19.564.267
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.121 8.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.549 -418.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.549 -418.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 52.552 -60.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.726 1.447.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.726 1.447.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 3.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.271.773 -10.852.847
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -15.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-965.004 9.017.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-163.400 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-163.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -199.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -199.997
Alınan Faiz
558.724
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-801.604 8.659.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.322.571 604.502
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.322.571 604.502
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.322.571 604.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.802 -1.245.972
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.802 -1.245.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.822 1.417.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 171.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20 15.822
Ticari Alacaklar
7 0 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 51.611
Diğer Alacaklar
8 786.209 1.620.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 1.620.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 786.209 62
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.090 8.438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.090 8.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 337
Diğer Dönen Varlıklar
20 67.678 405.417
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 67.678 405.417
ARA TOPLAM
860.997 2.101.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
860.997 2.101.961
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 111.310 1.766.925
Binalar
1.469.360
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 0 0
Taşıtlar
12 0 4.408
Mobilya ve Demirbaşlar
12 81.868 127.317
Özel Maliyetler
12 29.442 165.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 1.045.095
Şerefiye
13 0 1.011.431
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 33.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.472.456 7.888.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.583.860 10.702.139
TOPLAM VARLIKLAR
7.444.857 12.804.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.762.810 8.454.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.762.810 8.454.868
Banka Kredileri
6 2.762.810 8.454.868
Ticari Borçlar
7 375.353 749.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 375.353 749.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 125.570 358.778
Diğer Borçlar
8 1.040.171 91.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 35.134 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.005.037 91.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.127 2.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.127 2.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 457.359 2.607.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 457.359 2.607.894
ARA TOPLAM
4.762.390 12.327.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.762.390 12.327.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 11.763 69.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 11.763 69.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.763 69.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.774.153 12.396.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 2.670.704 1.760.082
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.499.678 1.543.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -922 134.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -922 134.754
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 0 134.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -922 -5.150
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 4.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 447.204 521.219
Yasal Yedekler
21 447.204 521.219
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.062.606 11.421.859
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -212.650 -21.861.030
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 -1.352.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.670.704 407.255
TOPLAM KAYNAKLAR
7.444.857 12.804.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 5.138.927 2.682.657
Satışların Maliyeti
22 0 -3.349.437 -2.039.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.789.490 643.583
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.789.490 643.583
Genel Yönetim Giderleri
-128.814 -729.918 116.092 -388.158
Pazarlama Giderleri
0 -23.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
674.997 946.947 -4.084 359.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.860.398 -23.562.312 -127.698 -22.653.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.314.215 -21.579.328 -15.690 -22.039.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
674.313 1.866.475 621.583 318.750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.127 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-766.029 -19.712.853 605.893 -21.720.275
Finansman Giderleri
58.070 -573.779 261.517 -242.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-707.959 -20.286.632 867.410 -21.962.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 495.309 4.687.337 277.801 4.896.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 495.309 4.687.337 277.801 4.896.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.650 -15.599.295 1.145.211 -17.066.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.650 -15.599.295 1.145.211 -17.066.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.192.345 76.647 582.054
Ana Ortaklık Payları
-212.650 -16.791.640 1.068.564 -17.648.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -109.538 -5.147 -107.453 -2.839
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -134.917 -6.530 -134.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 4.228 -69 6.901 -3.640
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 -4.987 -4.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 26.138 1.452 25.550 801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 26.138 1.452 25.550 801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.538 -5.147 -107.453 -2.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-322.188 -15.604.442 1.037.758 -17.069.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.192.345 76.647 582.054
Ana Ortaklık Payları
-322.188 -16.796.787 961.111 -17.651.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867534


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 1,80% Hacim : 7.028 Mio.TL Son veri saati : 13:55
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.388
Açılış: 1.371
8,5013 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1092 Değişim: -0,28%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
498,25 Değişim: 0,30%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.