KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:33
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Transferler
21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630
Dönem Karı (Zararı)
21 856.606 856.606 610.291 1.466.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 3.571 -6.530 -2.959 -2.959
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -987 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 856.606 26.962.471 3.387.442 30.349.913
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Transferler
21 -21.786.968 21.861.030 76.898 76.898
Dönem Karı (Zararı)
21 -1.281.214 -1.281.214 -76.647 -1.357.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -2.673 -2.836 -5.509 -5.509
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -15.063 -15.063
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.543.280 -7.823 132.081 4.987 521.219 -10.365.109 -1.281.214 550.257 -1.444.537 -894.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -82.437 331.052
Dönem Karı (Zararı)
21 -1.357.861 1.466.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -1.357.861 1.466.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-597.585 -1.122.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 22.955 35.679
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 762.183
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 762.183
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.199.111 -30.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.936 50.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.152.175 -80.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-203.447 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -203.447 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.064.161 -1.547.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.064.161 -1.547.725
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -425.916 -342.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-126.127 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-126.127 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.623.759 2.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -112.822 -225.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -112.822 -225.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.642.812 -479.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.642.812 -479.481
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -74.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.211 4.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 85.746 32.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 85.746 32.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 15.596 153.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.362 587.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.362 587.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 3.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-331.687 346.457
Alınan Faiz
223.134 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26.116 -15.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.724 -346.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.724 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.724 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -199.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -199.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -146.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.826 -1.378.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
111.826 -1.378.650
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 111.826 -1.378.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.665 -1.394.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.665 -1.394.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.822 1.417.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.487 23.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.487 15.822
Ticari Alacaklar
7 164.433 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 164.433 51.611
Diğer Alacaklar
8 300.969 1.620.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 240.124 1.620.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.845 62
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.770 8.438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.770 8.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 337 337
Diğer Dönen Varlıklar
20 81.972 405.417
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 81.972 405.417
ARA TOPLAM
577.968 2.101.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
577.968 2.101.961
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.610.653 1.766.925
Binalar
12 1.460.734 1.469.360
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 0 0
Taşıtlar
12 557 4.408
Mobilya ve Demirbaşlar
12 117.808 127.317
Özel Maliyetler
12 31.554 165.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.094.959 1.045.095
Şerefiye
13 1.064.161 1.011.431
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.798 33.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 8.447.131 7.888.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.152.837 10.702.139
TOPLAM VARLIKLAR
11.730.805 12.804.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.566.694 8.454.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.566.694 8.454.868
Banka Kredileri
6 8.566.694 8.454.868
Ticari Borçlar
7 835.557 749.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 835.557 749.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 374.374 358.778
Diğer Borçlar
8 7.491 91.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.491 91.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.573 2.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.573 2.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 55.715 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 47.341 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.374 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.687.280 2.607.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.687.280 2.607.894
ARA TOPLAM
12.529.684 12.327.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.529.684 12.327.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 95.401 69.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 95.401 69.285
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.401 69.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.625.085 12.396.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 550.257 1.760.082
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.543.280 1.543.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 132.081 134.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 132.081 134.754
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 134.917 134.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -7.823 -5.150
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 4.987 4.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 521.219 521.219
Yasal Yedekler
21 521.219 521.219
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -10.365.109 11.421.859
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -1.281.214 -21.861.030
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -1.444.537 -1.352.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-894.280 407.255
TOPLAM KAYNAKLAR
11.730.805 12.804.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 2.456.270
Satışların Maliyeti
22 0 -1.310.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.145.907
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.145.907
Genel Yönetim Giderleri
-244.906 -341.760
Pazarlama Giderleri
0 -23.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
679.081 587.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.732.700 -908.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.298.525 459.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
52.730 1.547.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.127 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.371.922 2.007.423
Finansman Giderleri
-203.447 -331.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.575.369 1.676.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 217.508 -209.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 217.508 -209.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.357.861 1.466.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.357.861 1.466.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.647 610.291
Ana Ortaklık Payları
-1.281.214 856.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -2.085 -2.308
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 -6.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.673 3.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 588 651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 588 651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.085 -2.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.359.946 1.464.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.647 610.291
Ana Ortaklık Payları
-1.283.299 854.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850298


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4963 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5314
Açılış: 32,4475
34,7193 Değişim: 0,00%
Düşük 34,6335 18.04.2024 Yüksek 34,8371
Açılış: 34,721
2.471,69 Değişim: 0,38%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.473,49
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.