" />

KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:22
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Transferler
21 -361.538 -1.124.502 -41.353 -613.714 -2.080.092 1.787.943 -2.433.256 2.433.256 0
Dönem Karı (Zararı)
21 11.791.615 11.791.615 2.777.151 14.568.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 47.857 -330.059 -282.202 -282.202
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 104.479 406.360 510.839 510.839
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 46.480 688.880 2.163.333 2.898.693 -8.495.789 -5.597.096
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345
Transferler
21 11.791.615 -11.791.615
Dönem Karı (Zararı)
21 -21.861.030 -21.861.030 -6.572.003 -28.433.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.220 -592 -4.492 -140 -2.069 -38.313 -46.826 8.769 -38.057
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.833 20.126.090
Dönem Karı (Zararı)
-28.433.033 14.568.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.433.033 14.568.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.903.595 88.742.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 134.443 626.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 89.487.606
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.161.897
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-674.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-320.809 -2.124.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -104.537 -2.049.366
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-216.272 -75.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.311.140 789.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.311.140 789.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.028.369 -35.877
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.720.151 -83.399.498
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -7.574.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.520.106 16.339.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.520.106 16.339.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 23.368.000 -12.964.129
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.620.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 24.988.274 -12.964.129
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 139.841 5.096.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -166.981 -53.968.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -166.981 -53.968.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 82.195 -802.897
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 1.775.862 -36.685.083
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 1.775.862 -36.685.083
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.128 -6.667.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.616.477 19.911.891
Alınan Faiz
24 1.707.459 289.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -25.149 -75.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.434.536 -20.189.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -212.283 -13.834
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -212.283 -13.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.222.253 -20.175.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.966.618 655.272
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.030.255
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.030.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.966.618 -374.983
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.966.618 -374.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.402.085 591.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.402.085 591.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.417.907 826.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.822 1.417.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.822 1.417.907
Ticari Alacaklar
7 51.611 7.571.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.611 7.571.717
Diğer Alacaklar
8 1.620.336 24.988.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.620.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 62 24.988.336
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.438 131.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.438 131.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 337 314
Diğer Dönen Varlıklar
20 405.417 144.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 405.417 144.180
ARA TOPLAM
2.101.961 34.254.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.101.961 34.254.233
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.766.925 1.675.724
Binalar
12 1.469.360 1.503.837
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.438
Taşıtlar
12 4.408 9.080
Mobilya ve Demirbaşlar
12 127.317 118.996
Özel Maliyetler
12 165.840 42.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.045.095 1.572.050
Şerefiye
13 1.011.431 1.525.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.664 47.025
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.215 17.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.215 17.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 7.888.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.702.139 3.265.489
TOPLAM VARLIKLAR
12.804.100 37.519.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.454.868 6.488.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.454.868 6.488.250
Banka Kredileri
6 8.454.868 5.995.098
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 493.152
Ticari Borçlar
7 749.811 916.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 749.811 916.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 358.778 276.583
Diğer Borçlar
8 91.239 31.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 91.239 31.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.573 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.573 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.397 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 54.023 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.374 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.607.894 631.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.607.894 631.011
ARA TOPLAM
12.327.560 8.408.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.327.560 8.408.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 69.285 93.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 69.285 93.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 139.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.285 232.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.396.845 8.641.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 1.760.082 23.667.938
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.543.280 1.544.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 134.754 139.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 129.767 134.851
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 134.917 139.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -5.150 -4.558
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 4.987 5.127
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 521.219 523.288
Yasal Yedekler
21 521.219 523.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 11.421.859 -331.443
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -21.861.030 11.791.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -1.352.827 5.210.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
407.255 28.878.345
TOPLAM KAYNAKLAR
12.804.100 37.519.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.212.312 4.027.753
Satışların Maliyeti
22 -3.561.850 -1.836.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.650.462 2.191.159
BRÜT KAR (ZARAR)
1.650.462 2.191.159
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.484.527 -1.406.820
Pazarlama Giderleri
23 -23.535 -670.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.376.377 496.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -36.153.345 -742.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.634.568 -132.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 15.749.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -513.594 -74.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-34.148.162 15.542.672
Finansman Giderleri
27 -2.311.140 -1.009.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.459.302 14.532.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.026.269 35.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 8.026.269 35.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.433.033 14.568.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.433.033 14.568.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -6.572.003 2.777.151
Ana Ortaklık Payları
28 -21.861.030 11.791.615
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 -4.106 -498.076
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 -4.492 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -592 47.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
28 -140 -1.547.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 1.118 -262.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.118 -262.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28 -4.106 -498.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28 -28.437.139 14.070.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -6.572.003 2.777.151
Ana Ortaklık Payları
28 -21.865.136 11.293.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9693 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0227
Açılış: 32,9927
35,9976 Değişim: 0,00%
Düşük 35,9229 16.07.2024 Yüksek 36,0196
Açılış: 35,9959
2.571,69 Değişim: 0,07%
Düşük 2.566,29 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.