KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.01.2019 - 20:42
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Transferler
-1.154.412 1.154.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.403 -77.984 0 -5.552.301 -5.552.301
Dönem Karı (Zararı)
0 -1.787.943 -1.787.943 0 -1.787.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.387 -117.387
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
815.754 815.754 8.364.747 9.180.501
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.114 -157.749 -53 -160.913 -1.943.719 -2.104.632
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.466 -146.218 0 -167.684 -22.989.258 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Transferler
-1.787.943 1.787.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.857 -330.059 -282.202 -282.202
Dönem Karı (Zararı)
0 11.791.615 11.791.615 2.777.151 14.568.766
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
104.479 406.360 510.839 0 510.839
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
46.480 688.880 2.163.333 0 2.898.693 -8.495.789 -5.597.096
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.161.967 29.218.681
Dönem Karı (Zararı)
14.568.766 -6.155.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.778.500 5.834.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 626.411 4.134.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-674.291 996.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.124.611 711.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.049.366 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-75.245 711.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
789.094 428.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 789.094 428.035
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -391.019
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
90.161.897 -44.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.399.498 30.037.665
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -7.574.912 1.301.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.339.848 -11.914.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.964.129 -9.329.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 13.827.492 -10.698.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 5.096.014 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -53.968.399 28.899.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -802.897 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -36.685.083 33.674.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -6.667.432 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.894.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.947.768 29.717.094
Alınan Faiz
289.564 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.365 -252.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -246.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.225.592 -25.223.139
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 9.180.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.812.528
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.812.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.834 -14.278.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.834 -14.278.982
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 415.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -35.877 564.800
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.175.881 -22.917.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
655.272 -5.168.784
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.104.633
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.030.255 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.030.255 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-374.983 -3.064.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.647 -1.173.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.647 -1.173.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
826.260 1.999.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.417.907 826.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.417.907 826.260
Finansal Yatırımlar
11 0 110.139
Ticari Alacaklar
7.571.717 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.571.717 23.911.565
Diğer Alacaklar
24.989.787 10.670.501
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 10.369.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.989.787 300.502
Stoklar
9 0 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
130.328 4.932.281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 130.328 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 314 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
20 144.180 1.491.017
ARA TOPLAM
34.254.233 55.777.889
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.254.233 145.939.786
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 0 7.685.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 0 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.675.724 1.115.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.572.050 4.278.125
Şerefiye
13 1.525.025 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 47.025 1.408.768
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.715 311.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.265.489 16.915.751
TOPLAM VARLIKLAR
37.519.722 162.855.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.995.098 1.130.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 11.012.853
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 493.152 71.935
Ticari Borçlar
916.792 54.885.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 2.259.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 916.792 52.625.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 276.583 1.079.480
Diğer Borçlar
31.000 36.033.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 36.032.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.000 1.590
Ertelenmiş Gelirler
10 1.445 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.778 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 40.665 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 23.113 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 631.011 859.667
ARA TOPLAM
8.408.859 114.811.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.408.859 114.811.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 26.633.704
Diğer Borçlar
0 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.053 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 93.053 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 139.465 1.074.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 364.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.518 28.365.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.641.377 143.177.499
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.101.194 11.182.249
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.906.038 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.305.833 1.541.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.259.353 1.541.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.263.911 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.558 -52.415
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 1.593.970
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 46.480 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.137.002 448.122
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -39.294 -414.684
Net Dönem Karı veya Zararı
21 11.791.615 -1.787.943
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 2.777.151 8.495.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.878.345 19.678.038
TOPLAM KAYNAKLAR
37.519.722 162.855.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 4.027.753 175.783.453
Satışların Maliyeti
22 -1.836.594 -162.517.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.159 13.266.219
BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.159 13.266.219
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.406.820 -7.837.813
Pazarlama Giderleri
23 -670.497 -1.044.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 496.229 14.170.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -742.924 -13.837.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-132.853 4.716.029
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 15.749.852 553.208
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -74.327 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.542.672 5.269.237
Finansman Giderleri
27 -1.009.783 -10.859.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.532.889 -5.590.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.877 -564.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -292.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 35.877 -272.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.568.766 -6.155.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.568.766 -6.155.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.777.151 -4.367.259
Ana Ortaklık Payları
11.791.615 -1.787.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,46000000 -0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-498.076 -1.302.429
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 1.263.911 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 47.857 -547.150
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
28 -1.547.490 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-262.354 -755.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -262.354 -755.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-498.076 -1.302.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.070.690 -7.457.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.777.151 -5.552.301
Ana Ortaklık Payları
11.293.539 -1.905.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735069


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.