KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 23:01
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -15.126 1.851.169 448.175 75.417 -1.154.412 12.600.422 30.616.320 43.216.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.154.412 1.154.412 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.752 -349.531 105.149 182.445 287.594
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.375 11.375 219.126 230.501
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.337 99.830 103.560 3.306 115.901 101.833 -2.206.466 -2.104.633
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.261.990 -2.261.990 -20.655.837 -22.917.827
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -27.215 1.851.169 -349.531 551.682 -3.326.304 115.901 10.556.789 32.405.588 42.962.377
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 0 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.600 -1.787.943 1.787.943 -7.600 -7.600
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.792 15.792 0 15.792
Dönem Karı (Zararı)
10.091.155 10.091.155 -5.380.165 4.710.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 34 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
52.415 -1.593.970 103.560 992.615 -445.380 0 -445.380
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -104.479 1.499.678 8.192 0 0 551.682 -1.210.012 10.091.155 20.836.216 3.115.624 23.951.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.568.477 10.637.732
Dönem Karı (Zararı)
10.091.155 402.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
402.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.023 2.321.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.713 1.898.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 270.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -159.443
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.310 202.761
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 108.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.858.201 8.081.682
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.795.189 362.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.240.591 -8.650.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.322.412 114.455
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.597.287 -4.946.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.065.386 10.068.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.566.537 10.401.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.757 732.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.689.023 10.805.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.107.526 -169.327
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-871.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-900.612 1.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
50.719.000 -31.094.172
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
230.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 895.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.645.373 -9.302.767
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.095.665
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.022.038 -22.917.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.940.018 20.492.064
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.104.633
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
24.250.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.857.987
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.940.018 -24.604.466
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.906.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.495 35.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.495 35.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
826.260 1.999.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.765 2.035.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36.765 826.260
Finansal Yatırımlar
0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
110.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.670.974 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.550.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
119.979 23.911.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.348.091 10.670.501
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.913.371 10.369.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.434.720 300.502
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
230.205 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
84.837 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.634
Diğer Dönen Varlıklar
333.480 1.491.017
ARA TOPLAM
11.704.352 55.777.889
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.704.352 145.939.786
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 7.685.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 7.685.051
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
16.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.500
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
1.639.485 1.115.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.437.492 4.278.125
Şerefiye
40.328.426 2.869.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.066 1.408.768
Peşin Ödenmiş Giderler
0 311.776
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
311.776
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.093.477 16.915.751
TOPLAM VARLIKLAR
53.797.829 162.855.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.035.459 1.130.538
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.035.459 1.130.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 11.012.853
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 11.012.853
Diğer Finansal Yükümlülükler
853.553 71.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
853.553
Ticari Borçlar
819.805 54.885.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
297.388 2.259.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
522.417 52.625.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
218.836 1.079.480
Diğer Borçlar
25.556.557 36.033.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.108.540 36.032.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.448.017 1.590
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.998 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.344 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.344 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.398 859.667
ARA TOPLAM
29.544.950 114.811.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.544.950 114.811.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000 26.633.704
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000 26.633.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.243
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.283 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.283 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
211.756 1.074.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 364.332
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
364.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.039 28.365.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.845.989 143.177.499
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.836.216 11.182.249
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-104.479 -104.479
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.499.678 1.499.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.192 1.541.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.192 1.541.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.192 -52.415
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.593.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
551.682 448.122
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.210.012 -414.684
Net Dönem Karı veya Zararı
10.091.155 -1.787.943
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.115.624 8.495.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.951.840 19.678.038
TOPLAM KAYNAKLAR
53.797.829 162.855.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
262.928 68.963.858
Satışların Maliyeti
-363.601 -62.124.336
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-100.673 6.839.522
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-100.673 6.839.522
Genel Yönetim Giderleri
-521.836 -4.057.183
Pazarlama Giderleri
-475.545 -426.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
325.689 7.288.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-462.729 -5.186.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.235.094 4.459.052
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.907.360 99.746
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-164 -130.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.672.102 4.428.333
Finansman Giderleri
-424.770 -3.822.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.247.332 605.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-156.178 -202.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-51.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156.178 -151.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.091.154 402.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.091.154 402.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.520.449 287.012
Ana Ortaklık Payları
8.570.705 115.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.547 -115.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.792 -144.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.755 28.830
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
79.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.474 28.830
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.547 -115.319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.182.701 287.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.529.836 182.445
Ana Ortaklık Payları
8.652.865 105.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704973


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.