KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.07.2023 - 18:15
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 204.449.465 -8.493.278 -1.095.467 182.203.399 -3.098.830 6.813.225 195.868.871 271.958.110 848.605.495 57.923.672 906.529.167
Transferler
271.958.110 -271.958.110 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
31.739.117 31.739.117 642.978 32.382.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
664.889 664.889 253.430 918.319
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.288.104 -327.613 -3.615.717 0 -3.615.717
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.496.090 1.496.090 0 1.496.090
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.305.770 -2.305.770 -789.818 -3.095.588
Dönem Sonu Bakiyeler
20 204.449.465 -11.781.382 -1.423.080 182.203.399 -2.433.941 6.813.225 467.017.301 31.739.117 876.584.104 58.030.262 934.614.366
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 204.449.465 -5.990.189 -1.095.467 182.203.399 -6.458.421 15.580.973 438.223.421 488.228.687 1.315.141.868 102.560.998 1.417.702.866
Transferler
488.228.687 -488.228.687 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-78.895.602 -78.895.602 -4.663.686 -83.559.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.250.682 6.250.682 0 6.250.682
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.446.132 1.446.132 -1.200.391 245.741
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.364.752 -2.364.752 0 -2.364.752
Dönem Sonu Bakiyeler
20 204.449.465 -5.990.189 -1.095.467 182.203.399 -207.739 15.580.973 925.533.488 -78.895.602 1.241.578.328 96.696.921 1.338.275.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.494.646 -784.754
Dönem Karı (Zararı)
-83.559.288 31.739.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-83.559.288 31.739.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.674.041 -5.912.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.251.230 3.201.948
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
150.240 1.121.372
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 237.664 446.540
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-87.424 674.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.955.251 3.810.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.955.251 3.810.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.106.107 -580.061
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.106.107 -580.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.964.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.964.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
59.621.834 -10.355.325
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
59.621.834 -10.355.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.173.013 2.159.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.394 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -25.394 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.305.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.248.090 -10.335.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.670.084 4.801.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.670.084 4.801.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.276.088 -59.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.276.088 -59.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.210.606 -26.718.735
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.092.491 -2.288.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.733.068 26.868.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.733.068 26.868.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.520.245 690.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.972.087 -74.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.972.087 -74.120
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.072.880 -2.064.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.295.833 -11.490.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.129.184 -4.356.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
166.649 -7.134.297
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.362.843 15.491.528
Ödenen Temettüler
-3.288.104
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
25 2.106.107 580.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -11.551.862 -477.217
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.696.569 1.276.417
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.119.011 -14.367.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.997.110 -25.347.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.394 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.394 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.865 -427.082
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.865 -427.082
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18.589.108
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-40.637.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.069.527 15.716.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.863.410 65.145.224
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.615.717
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.615.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.535.857
Kredilerden Nakit Girişleri
51.535.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.274.064 -698.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.274.064 -698.356
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.530.073
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.617.798
Ödenen Faiz
-5.971.548 -1.606.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.628.346 39.012.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.628.346 39.012.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.791.406 43.013.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
126.419.752 82.026.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 126.419.752 95.791.406
Finansal Yatırımlar
39.435.931 58.025.039
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 39.435.931 58.025.039
Ticari Alacaklar
130.396.024 163.303.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.201.465 2.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 110.194.559 163.301.263
Diğer Alacaklar
481.773 2.807.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 481.773 2.807.561
Stoklar
11 106.499.267 174.622.449
Peşin Ödenmiş Giderler
3.784.490 2.691.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.784.490 2.691.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 954.283 3.650.852
Diğer Dönen Varlıklar
12.698.148 13.827.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 12.698.148 13.827.332
ARA TOPLAM
420.669.668 514.720.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
420.669.668 514.720.411
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32.595.629 32.595.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.595.629 32.595.629
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 32.595.629 32.595.629
Diğer Alacaklar
53.905.380 52.237.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 53.776.803 52.159.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 128.577 78.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 232.439.205 292.061.039
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 430.146.643 430.146.643
Maddi Duran Varlıklar
336.711.920 339.485.324
Arazi ve Arsalar
14 152.772.010 152.772.010
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 241.843 245.334
Binalar
14 97.424.623 98.315.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 79.028.171 81.451.023
Taşıtlar
14 1.208.237 1.299.351
Mobilya ve Demirbaşlar
14 4.352.421 4.257.114
Özel Maliyetler
14 1.091.459 1.145.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 593.156 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.431.403 5.361.365
Lisanslar
15 32.405 38.076
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.426 5.293.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 105.572 29.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 118.035.525 119.118.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.209.265.705 1.271.006.447
TOPLAM VARLIKLAR
1.629.935.373 1.785.726.858
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.951.542 159.590.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.951.542 159.590.176
Banka Kredileri
9 114.359.883 149.684.282
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 9.591.659 9.905.894
Ticari Borçlar
46.550.776 69.283.844
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 20.423.793 18.601.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.126.983 50.682.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 15.851.589 13.331.344
Diğer Borçlar
2.398.030 12.370.117
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.334.167 12.306.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.590.915 8.518.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.590.915 8.518.035
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.657.579 4.500.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.388.533 3.217.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.269.046 1.283.873
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.132.009 1.950.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.132.009 1.950.533
ARA TOPLAM
211.132.440 269.544.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.132.440 269.544.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.872.533 19.479.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.872.533 19.479.511
Banka Kredileri
9 6.666.667 10.398.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 7.205.866 9.081.409
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.295.884 21.384.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.295.884 21.384.188
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 55.359.267 57.615.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.527.684 98.479.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
291.660.124 368.023.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.241.578.328 1.315.141.868
Ödenmiş Sermaye
20 204.449.465 204.449.465
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.990.189 -5.990.189
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.095.467 -1.095.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.995.660 175.744.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.995.660 175.744.978
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 182.203.399 182.203.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -207.739 -6.458.421
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.580.973 15.580.973
Yasal Yedekler
20 15.580.973 15.580.973
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
925.533.488 438.223.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-78.895.602 488.228.687
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.696.921 102.560.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.338.275.249 1.417.702.866
TOPLAM KAYNAKLAR
1.629.935.373 1.785.726.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 158.126.430 191.025.752
Satışların Maliyeti
21 -166.489.697 -181.327.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.363.267 9.698.303
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.363.267 9.698.303
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.735.541 -7.119.354
Pazarlama Giderleri
22 -3.105.347 -2.023.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.235.150 -265.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 8.205.513 9.470.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.498.425 -2.218.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.732.217 7.542.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 823.627
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -59.621.834 16.931.533
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.530.424 24.468.757
Finansman Gelirleri
25 2.643.630 17.773.989
Finansman Giderleri
25 -11.469.612 -7.701.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.356.406 34.541.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.797.118 -2.159.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.797.118 -2.159.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.559.288 32.382.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.559.288 32.382.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.663.686 642.978
Ana Ortaklık Payları
-78.895.602 31.739.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç (TL) 27 -0,39000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.496.423 -918.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -8.120.529 -1.147.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.624.106 229.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.624.106 229.580
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.496.423 -918.319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.055.711 31.463.776
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.663.686 642.978
Ana Ortaklık Payları
-85.392.025 30.820.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164470


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2310 Değişim: 0,16%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8584 Değişim: 0,04%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.423,41 Değişim: 0,56%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,20
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.