KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 19:36
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Diğer Düzeltmeler
-849.326 -849.326 0 -849.326
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
111.510.900 111.510.900 4.718.838 116.229.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
463.904 463.904 0 463.904
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.677.438 5.677.438 -5.000 5.672.438
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
73 -2.126.323 77.749 224.698 -1.823.803 1.823.803 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.266.623 12.870.422 9.603.799 0 9.603.799
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Diğer Düzeltmeler
-2.643.313 -2.643.313 0 -2.643.313
Transferler
119.759.465 -10.442.116 1.101.001 -5.300.159 6.392.709 -111.510.900 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.905.221 286.863.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.552.229 -2.697.746 69.854.483 -576.686 69.277.797
Kar Payları
-8.415.073 -8.415.073 0 -8.415.073
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.255.345 3.255.345 0 3.255.345
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17.901.302 18.631 263.522 18.183.455 17.656.411 35.839.866
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-669.669 -669.669 0 -669.669
Dönem Sonu Bakiyeler
204.449.465 0 -8.493.278 -1.095.467 182.203.399 -3.098.830 6.813.225 195.868.871 271.958.110 848.605.495 57.923.672 906.529.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.360 134.980.993
Dönem Karı (Zararı)
271.958.110 111.510.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-261.723.866 25.223.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 10.810.536 9.509.973
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.698.570 3.729.725
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.043.385 3.038.953
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.655.185 690.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.661.302 4.532.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.661.302 4.521.392
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 11.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.706.626 -2.543.012
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.706.626 -2.543.012
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-301.591 -585.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -301.591 -585.146
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-126.646.636 7.816.187
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -126.646.636 7.816.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-25.698.979 3.600.587
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.227.460 12.027
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -128.227.460 12.027
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.312.982 -849.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.494.046 -2.129.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.939.716 -1.989.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.939.716 -1.989.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.511 -231.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.511 -231.208
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.850.579 8.369.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17.841 662.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.291.705 7.204.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.291.705 7.204.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.066.796 -1.200.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.180 -557.593
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
319.180 -557.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
486.712 -13.772.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.136.526 -613.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.020.842 214.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.157.368 -828.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.259.802 134.605.636
Alınan Temettüler
32.028.347 0
Alınan Faiz
25 2.706.626 2.543.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -12.335.708 -2.323.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.376.599 156.099
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.949.776 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.600.140 -52.273.788
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.850.000 2.410.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.227.460 8.468
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.227.460 8.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.533.389 -17.291.386
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.533.389 -17.291.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.348.266 -35.900.379
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.404.335 -1.501.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.593.754 -79.227.356
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.255.345 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.255.345 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.720.562 705.028
Kredilerden Nakit Girişleri
0 705.028
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.720.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.555.655 -64.489.932
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.555.655 -63.449.806
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.040.126
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-17.016.557 -8.954.059
Ödenen Faiz
25 -7.997.449 -11.124.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 4.636.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.280.974 3.479.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.280.974 3.479.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.294.886 64.815.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.013.912 68.294.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 43.013.912 68.294.886
Ticari Alacaklar
111.289.098 67.678.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 45.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 111.289.098 67.632.380
Diğer Alacaklar
304.792 287.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 304.792 287.139
Stoklar
10 70.089.301 48.893.907
Peşin Ödenmiş Giderler
1.415.120 1.432.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.415.120 1.432.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.657.328 280.729
Diğer Dönen Varlıklar
4.376.043 2.355.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 4.376.043 2.355.201
ARA TOPLAM
232.145.594 189.222.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
232.145.594 189.222.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.245.629 24.095.629
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
12 21.245.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
0 286.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 286.083
Diğer Alacaklar
60.977.417 43.956.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 60.915.567 43.899.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.850 56.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 160.371.266 65.752.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 288.082.666 163.856.819
Maddi Duran Varlıklar
299.689.289 194.067.403
Arazi ve Arsalar
14 152.772.010 91.130.696
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 259.895 274.510
Binalar
14 101.878.715 50.399.697
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 39.998.917 47.532.271
Taşıtlar
14 459.308 659.143
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.989.779 2.556.015
Özel Maliyetler
14 1.302.888 1.499.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 27.777 15.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.369.477 5.372.519
Diğer Haklar
15 33.241 42.304
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.426 5.269.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 42.810 60.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 14.527.850 8.917.054
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
850.263.594 506.304.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.082.409.188 695.527.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.734.601 32.377.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.734.601 32.377.449
Banka Kredileri
8 32.521.377 26.300.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.213.224 6.077.020
Ticari Borçlar
34.939.911 26.521.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.634.699 2.917.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.305.212 23.603.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.476.721 3.409.925
Diğer Borçlar
1.995.512 1.676.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.931.649 1.612.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.752.178 6.269.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.752.178 6.269.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.516.710 3.628.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.001.010 2.527.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.515.700 1.101.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.622.919 880.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.622.919 880.212
ARA TOPLAM
108.038.552 74.763.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.038.552 74.763.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.102.907 60.292.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.102.907 60.292.601
Banka Kredileri
8 17.999.966 45.774.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.102.941 14.518.583
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.475 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.475 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.262.619 5.388.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.262.619 5.388.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 29.471.468 32.062.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.841.469 97.743.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.880.021 172.506.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
848.605.495 497.082.157
Ödenmiş Sermaye
20 204.449.465 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 0 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.095.467 -4.350.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.104.569 91.348.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.104.569 91.348.784
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
182.203.399 91.749.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.098.830 -401.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.813.225 5.693.593
Yasal Yedekler
20 6.813.225 5.693.593
Diğer Yedekler
0 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.868.871 200.940.695
Net Dönem Karı veya Zararı
271.958.110 111.510.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.923.672 25.938.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
906.529.167 523.020.883
TOPLAM KAYNAKLAR
1.082.409.188 695.527.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 498.605.816 276.430.180
Satışların Maliyeti
21 -424.285.968 -234.524.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.319.848 41.905.510
BRÜT KAR (ZARAR)
74.319.848 41.905.510
Genel Yönetim Giderleri
22 -24.605.520 -11.147.276
Pazarlama Giderleri
22 -7.005.328 -8.103.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -433.490 -407.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 117.145.379 60.884.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -27.624.464 -22.574.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.796.425 60.557.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 131.077.460 36.022.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -111.396 -12.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 27.942.066 45.910.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
290.704.555 142.478.148
Finansman Gelirleri
25 4.932.608 4.402.371
Finansman Giderleri
25 -21.415.823 -28.629.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.221.340 118.251.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.641.991 -2.021.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 12.641.991 -2.021.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
286.863.331 116.229.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
286.863.331 116.229.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.905.221 4.718.838
Ana Ortaklık Payları
271.958.110 111.510.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 27 1,33000000 1,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.550.643 10.291.793
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.453.531 10.744.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.022.223 -579.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-925.111 127.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-925.111 127.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.550.643 10.291.793
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
380.413.974 126.521.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
380.413.974 126.521.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008855


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.430 Değişim: 0,49% Hacim : 10.806 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.437
Açılış: 2.423
16,4040 Değişim: 0,24%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5400 Değişim: 0,40%
Düşük 17,4484 26.05.2022 Yüksek 17,6123
Açılış: 17,4695
974,71 Değişim: -0,01%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.