" />

KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:12
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 33.313.139 -1.553.982 31.759.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
767.391 767.391 767.391
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
94.854 -126.209 -31.355 -31.355 -62.710
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.840 -14.840 -14.840
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -80.492 5.693.593 5.300.159 195.746.836 33.313.139 406.533.580 17.815.748 424.349.328
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.643.313 -2.643.313 -2.643.313
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
68.310.000 -10.442.116 677.551 -5.300.159 58.265.624 -111.510.900 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
72.349.587 72.349.587 5.240.030 77.589.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.855.208 1.855.208 1.855.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
292.963 -189.565 79.961 183.359 -183.359 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.255.345 -1.773.276 -302.547 1.179.522 1.179.522
Dönem Sonu Bakiyeler
20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 90.269.555 1.264.559 6.371.144 0 256.340.420 72.349.587 570.006.520 30.995.397 601.001.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.889.526 65.386.065
Dönem Karı (Zararı)
72.349.587 33.313.139
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.349.587 33.313.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.160.829 -26.081.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 5.220.949 4.681.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
631.496 950.204
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 297.659 632.499
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 333.837 317.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.347.075 4.502.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.347.075 4.502.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.301.320 -1.504.855
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.495.492 -1.279.234
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 194.172 -225.621
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-24.476.412 -33.341.567
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -24.476.412 -33.341.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.613.874 -1.354.060
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.250.631 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.250.631 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.945.860 -14.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.448.741 6.182.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.300.022 28.477.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-687 3.414.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.299.335 25.062.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
351.722 -5.437.591
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.711.908 -5.229.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.360.186 -208.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-897.813 -721.286
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-897.813 -721.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.006.988 2.974.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.012.998 -2.375.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.205.730 1.044.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
639.275 -3.194.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.566.455 4.239.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.472.010 -615.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.789 -1.386.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 54.948
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.789 -1.441.279
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.189.440 -15.254.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
607.967 -522.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
607.967 -522.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.740.017 13.414.724
Alınan Temettüler
3 32.028.347 53.726.468
Alınan Faiz
25 1.495.492 1.279.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -849.568 -1.534.702
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.483 282.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.466.755 -1.782.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.653.691 -12.364.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.250.631 7.106
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.250.631 7.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-596.940 -12.371.366
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-596.940 -12.371.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.754.905 -12.796.466
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.255.345 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.255.345 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.905
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 2.383.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.179.053 -10.912.447
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.752.192 -10.912.447
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-426.861
Ödenen Faiz
25 -3.831.197 -4.267.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.788.312 40.225.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.788.312 40.225.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.294.886 64.815.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.083.198 105.040.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 138.083.198 68.294.886
Ticari Alacaklar
84.075.199 67.678.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.374 45.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.028.825 67.632.380
Diğer Alacaklar
1.643.334 287.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.643.334 287.139
Stoklar
10 65.567.058 48.893.907
Peşin Ödenmiş Giderler
2.445.959 1.432.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.445.959 1.432.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 272.246 280.729
Diğer Dönen Varlıklar
3.253.014 2.355.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.253.014 2.355.201
ARA TOPLAM
295.340.008 189.222.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.340.008 189.222.890
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
149.412 286.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 149.412 286.083
Diğer Alacaklar
42.248.085 43.956.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 42.187.102 43.899.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.983 56.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 58.201.042 65.752.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 163.795.609 163.856.819
Maddi Duran Varlıklar
189.495.260 194.067.403
Arazi ve Arsalar
14 91.130.696 91.130.696
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 267.203 274.510
Binalar
14 49.569.647 50.399.697
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 43.708.226 47.532.271
Taşıtlar
14 559.226 659.143
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.844.657 2.556.015
Özel Maliyetler
14 1.400.287 1.499.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 15.318 15.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.381.863 5.372.519
Diğer Haklar
15 36.639 42.304
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.426 5.269.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 51.798 60.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 10.346.214 8.917.054
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
493.713.114 506.304.486
TOPLAM VARLIKLAR
789.053.122 695.527.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.868.184 32.377.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.868.184 32.377.449
Banka Kredileri
8 19.404.540 26.300.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.463.644 6.077.020
Ticari Borçlar
38.179.180 26.521.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.444.907 2.917.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.734.273 23.603.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.881.935 3.409.925
Diğer Borçlar
1.618.543 1.676.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.554.680 1.612.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.459.381 6.269.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 14.459.381 6.269.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.205.033 3.628.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.103.994 2.527.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.101.039 1.101.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.488.179 880.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.488.179 880.212
ARA TOPLAM
87.700.435 74.763.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.700.435 74.763.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.791.616 60.292.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.791.616 60.292.601
Banka Kredileri
8 40.086.518 45.774.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 16.705.098 14.518.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.899.965 5.388.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.899.965 5.388.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 36.659.189 32.062.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.350.770 97.743.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.051.205 172.506.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.006.520 497.082.157
Ödenmiş Sermaye
20 153.000.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.095.467 -4.350.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.534.114 91.348.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.534.114 91.348.784
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.269.555 91.749.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.264.559 -401.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.371.144 10.993.752
Yasal Yedekler
20 6.371.144 5.693.593
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
256.340.420 200.940.695
Net Dönem Karı veya Zararı
72.349.587 111.510.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.995.397 25.938.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
601.001.917 523.020.883
TOPLAM KAYNAKLAR
789.053.122 695.527.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 196.640.418 97.190.503 108.162.708 20.667.341
Satışların Maliyeti
21 -157.431.197 -91.589.884 -81.820.254 -25.103.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.209.221 5.600.619 26.342.454 -4.436.529
BRÜT KAR (ZARAR)
39.209.221 5.600.619 26.342.454 -4.436.529
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.540.227 -7.268.874 -2.521.054 -2.520.736
Pazarlama Giderleri
22 -3.313.615 -3.205.477 -1.774.526 -934.112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-216.745 -356.375 -114.819 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.976.002 23.204.778 21.373.049 8.647.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -16.030.770 -7.788.849 -7.124.374 -4.843.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.083.866 10.185.822 36.180.730 -4.086.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.250.631 0 68.687 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 24.476.412 33.341.567 3.939.601 20.349.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.810.909 43.527.389 40.189.018 16.262.934
Finansman Gelirleri
25 2.544.022 2.145.469 1.401.986 821.887
Finansman Giderleri
25 -7.924.715 -15.243.834 -3.160.088 -5.447.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.430.216 30.429.024 38.430.916 11.637.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-840.599 1.330.133 -2.037.024 175.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -840.599 1.330.133 -2.037.024 175.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.589.617 31.759.157 36.393.892 11.813.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.589.617 31.759.157 36.393.892 11.813.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.240.030 -1.553.982 4.690.224 -1.816.547
Ana Ortaklık Payları
72.349.587 33.313.139 31.703.668 13.629.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,47000000 0,39000000 0,37000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.335.520 -933.172 -5.786.518 298.455
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.480.313 0 -1.480.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.409.360 -1.196.374 -5.551.665 382.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
554.153 263.202 1.245.460 -84.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
554.153 263.202 1.245.460 -84.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.335.520 -933.172 -5.786.518 298.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.254.097 30.825.985 30.607.374 12.111.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.254.097 30.825.985 30.607.374 12.111.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958693


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8925 Değişim: -0,45%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8476 Değişim: -0,26%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.531,09 Değişim: -0,78%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.