KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.11.2020 - 18:11
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 16.124.430 309.618.056 14.821.277 324.439.333
Diğer Düzeltmeler
682.789 682.789 682.789
Transferler
636.586 15.487.844 -16.124.430 0 0
Dönem Karı (Zararı)
49.428.738 49.428.738 2.862.228 52.290.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.253.621 2.253.621 2.253.621
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
69.305 288 -419.027 -349.434 839.557 490.123
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-95.989 -95.989 -95.989
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -217.892 5.683.460 5.300.159 138.569.997 49.428.738 360.526.008 18.523.062 379.049.070
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
69.577.187 69.577.187 -78.976 69.498.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
483.610 483.610 483.610
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.266.550 5.677.187 2.410.637 2.410.637
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
40.745 -126.083 -85.338 -90.411 -175.749
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 7.175.566 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -418.382 5.300.159 201.438.989 69.577.187 444.885.341 19.231.698 464.117.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.642.886 15.522.192
Dönem Karı (Zararı)
69.577.187 49.428.738
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.577.187 49.428.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.748.739 -20.902.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 7.120.546 5.232.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.142.862 -2.338.221
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.692.586 -1.212.729
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 450.276 -1.125.492
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.986.818 2.872.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.986.818 3.615.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -742.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.875.257 -1.165.738
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.860.057 -990.813
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -15.200 -174.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-44.217.359 -30.170.173
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -44.217.359 -30.170.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.918.376 4.029.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.027 -45.544
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12.027 -45.544
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 682.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.109.748 -12.165.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.938.600 -7.989.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.947.822 -15.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.009.222 -7.973.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.757.944 -3.419.338
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.338.152 -3.352.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-419.792 -66.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
362.132 -679.301
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
362.132 -679.301
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.280.370 3.717.780
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.690.144 -997.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.695.328 -3.703.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.602.612 299.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.297.940 -4.002.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
635.909 825.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.383.685 306.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-208.004 53.878
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.175.681 252.787
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-15.603.766 -1.337.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
413.452 1.110.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
413.452 1.110.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.718.700 16.360.584
Alınan Temettüler
53.726.468 0
Alınan Faiz
24 1.860.057 990.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.936.149 -1.802.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
273.810 -26.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.851.463 -1.367.204
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -22.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.729 45.544
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.729 45.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.005.829 -4.577.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.005.829 -4.577.305
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.410.637 3.187.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.396.090 -24.154.584
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.011.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.144.024
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.144.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.011.811 -16.201.386
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.011.811 -12.379.539
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.821.847
Ödenen Faiz
24 -12.192.087 -6.686.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-336.216 -255.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.395.333 -9.999.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.395.333 -9.999.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.815.037 44.940.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.210.370 34.941.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 105.210.370 64.815.037
Ticari Alacaklar
61.647.369 69.291.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 62.969 5.010.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.584.400 64.281.166
Diğer Alacaklar
475.723 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 475.723 61.737
Stoklar
10 46.223.988 57.954.634
Peşin Ödenmiş Giderler
4.785.149 2.065.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.785.149 2.065.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 163.018 436.828
Diğer Dönen Varlıklar
2.207.556 2.569.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.207.556 2.569.688
ARA TOPLAM
220.713.173 197.195.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.713.173 197.195.540
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
298.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 298.191 0
Diğer Alacaklar
45.568.699 35.224.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 45.511.707 35.173.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.992 51.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 64.060.055 73.569.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 127.864.625 127.956.440
Maddi Duran Varlıklar
181.336.202 172.418.193
Arazi ve Arsalar
14 83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 278.163 289.124
Binalar
14 44.338.278 45.437.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 49.167.210 39.754.776
Taşıtlar
14 713.456 908.296
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.249.767 1.275.618
Özel Maliyetler
14 1.492.026 1.655.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.102.996 4.799.663
Diğer Haklar
15 37.908 37.995
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 3.999.543 4.736.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 65.545 25.502
Peşin Ödenmiş Giderler
0 29.346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 29.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.630.214 6.694.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
455.956.611 444.788.005
TOPLAM VARLIKLAR
676.669.784 641.983.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.191.643 108.365.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.191.643 108.365.227
Banka Kredileri
8 50.529.482 100.874.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.662.161 7.490.583
Ticari Borçlar
29.145.602 20.180.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.068.509 5.709.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.077.093 14.471.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.246.757 4.610.848
Diğer Borçlar
1.078.844 2.462.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 84.463 292.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 994.381 2.170.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.438.199 20.041.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.438.199 20.041.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.233.116 3.252.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.143.577 1.354.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.089.539 1.898.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.122.068 900.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.122.068 900.036
ARA TOPLAM
98.456.229 159.813.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.456.229 159.813.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.327.846 59.214.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.327.846 59.214.136
Banka Kredileri
8 58.210.254 45.068.990
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 23.117.592 14.145.146
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.498.770 4.944.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.498.770 4.944.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 26.269.900 26.111.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.096.516 90.269.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.552.745 250.083.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.885.341 372.499.245
Ödenmiş Sermaye
20 84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 7.175.566 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.587.387 80.063.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.587.387 80.063.032
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.005.769 81.005.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -418.382 -942.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.693.593 5.693.593
Yasal Yedekler
20 5.693.593 5.693.593
Diğer Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
201.438.989 136.178.642
Net Dönem Karı veya Zararı
69.577.187 59.709.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.231.698 19.401.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.117.039 391.900.330
TOPLAM KAYNAKLAR
676.669.784 641.983.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 184.621.457 224.447.253 87.430.954 76.939.443
Satışların Maliyeti
21 -160.232.664 -189.344.507 -68.642.780 -60.418.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.388.793 35.102.746 18.788.174 16.521.226
BRÜT KAR (ZARAR)
24.388.793 35.102.746 18.788.174 16.521.226
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.059.927 -7.717.781 -2.791.053 -1.202.192
Pazarlama Giderleri
22 -5.798.593 -6.520.345 -2.593.116 -2.103.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-356.375 -1.852.913 0 -1.587.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 46.828.092 25.682.263 23.623.314 3.839.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.218.664 -8.931.003 -429.815 -1.269.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.783.326 35.762.967 36.597.504 14.197.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 45.544 0 22.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.027 0 -12.027 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 44.217.359 40.215.573 10.875.792 11.409.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.988.658 76.024.084 47.461.269 25.629.404
Finansman Gelirleri
24 3.702.256 3.475.367 1.556.787 1.966.349
Finansman Giderleri
24 -27.111.080 -23.109.867 -11.867.246 -3.008.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.579.834 56.389.584 37.150.810 24.587.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.918.377 -4.098.618 588.244 -2.990.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.918.377 -4.098.618 588.244 -2.990.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.498.211 52.290.966 37.739.054 21.596.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.498.211 52.290.966 37.739.054 21.596.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-78.976 2.862.228 1.475.006 1.870.555
Ana Ortaklık Payları
69.577.187 49.428.738 36.264.048 19.725.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,82000000 0,58000000 0,59000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-565.101 -2.578.143 368.071 -4.594.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -706.376 -3.305.311 489.998 -5.890.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
141.275 727.168 -121.927 1.295.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
141.275 727.168 -121.927 1.295.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-565.101 -2.578.143 368.071 -4.594.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.933.110 49.712.823 38.107.125 17.002.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.933.110 49.712.823 38.107.125 17.002.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888736


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.