KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:13
KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34 -4.900.833 1.020.593 303.648 1.457.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.900.833 1.020.593 303.648 1.457.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -3.912.920 -5.677.267 1.764.347 16.371.742
Yeni Bakiye
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -3.912.920 -5.677.267 1.764.347 16.371.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
1.020.593 1.020.593 1.020.593
Kar Dağıtımı
1.764.347 -1.764.347
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.764.347 -1.764.347
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -2.892.327 -3.912.920 1.020.593 17.392.335
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -14.688 287.373 287.373 -2.508.406 -3.912.920 1.404.516 17.764.279
Yeni Bakiye
20.000.000 -14.688 287.373 287.373 -2.508.406 -3.912.920 1.404.516 17.764.279
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
-4.900.833 -4.900.833 -4.900.833
Kar Dağıtımı
1.404.516 -1.404.516
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.404.516 -1.404.516
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -14.688 287.373 287.373 -7.409.239 -2.508.404 -4.900.833 12.863.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-5.591.804 1.836.566
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
19.763.334 12.581.244
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-17.198.649 -8.670.870
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.156.191 1.567.950
Elde Edilen Diğer Kazançlar
357.873
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
42.948 127.341
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.290.171 -2.503.527
Ödenen Vergiler
0
Diğer
-8.065.457 -1.623.445
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
10.516.219 -836.979
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
226.588.194 62.112.782
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-14.647 -610.439
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13.645.565 -10.862.217
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-229.752.161 -50.925.178
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
49.268 -551.927
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.924.415 999.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-412.708
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79.936
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
79.936 -412.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
78.164
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.043.898
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.043.898 78.164
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.960.453 665.043
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.213.279 1.091.717
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.173.732 1.756.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35 21.919.525 14.149.194 8.202.050 7.811.519
FAKTORİNG GELİRLERİ
21.919.525 14.149.194 8.202.050 7.811.519
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
19.763.334 12.581.244 7.053.821 6.919.755
İskontolu
11.181.664 9.831.436 6.339.921 6.238.130
Diğer
8.581.670 2.749.808 713.900 681.625
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.156.191 1.567.950 1.148.229 891.764
İskontolu
2.019.323 1.567.898 1.064.751 891.712
Diğer
136.868 52 83.478 52
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -17.198.649 -8.670.870 -6.035.727 -3.771.159
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.840.808 -5.892.639 -3.510.862 -2.497.523
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.667.258 -418.494 -1.195.182 -66.088
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.544.192 -2.298.314 -1.250.232 -1.175.257
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-146.391 -61.423 -79.451 -32.291
BRÜT KAR (ZARAR)
4.720.876 5.478.324 2.166.323 4.040.360
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -3.518.201 -3.849.104 -1.770.245 -1.969.805
Personel Giderleri
-2.224.195 -2.485.504 -1.085.129 -1.319.830
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-65.976 -18.023 -50.485 -1.377
Genel İşletme Giderleri
-1.228.030 -1.345.577 -634.631 -648.598
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.202.675 1.629.220 396.078 2.070.555
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 165.049 153.589 87.819 119.908
Bankalardan Alınan Faizler
19.762 1.420 2.261 1.420
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
102.339 24.828 77.838 7.355
Diğer
42.948 127.341 7.720 111.133
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -6.482.433 -577.594 -291.278 -474.861
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -70.560 -7.684 -37.770 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-15.127 -7.684 -1.328 0
Diğer
-55.433 0 -36.442 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.185.269 1.197.531 154.849 1.715.602
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.185.269 1.197.531 154.849 1.715.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
284.436 -176.938 148.799 -257.626
Cari Vergi Karşılığı
0 -357.873 -297.456
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
284.436 180.935 148.799 39.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-4.900.833 1.020.593 303.648 1.457.976
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.900.833 1.020.593 303.648 1.457.976
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
40 -4.900.833 1.020.593 303.648 1.457.976
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0
BANKALAR
5 2.853.284 1.320.447 4.173.731 794.871 1.418.408 2.213.279
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
6 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
8 114.059.860 2.145.754 116.205.614 349.010.938 304.299 349.315.237
İskontolu Faktoring Alacakları
101.578.068 0 101.578.068 100.675.753 0 100.675.753
Yurt İçi
105.912.551 0 105.912.551 104.158.282 0 104.158.282
Yurt Dışı
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.334.483 -4.334.483 -3.482.529 -3.482.529
Diğer Faktoring Alacakları
12.481.792 2.145.754 14.627.546 248.335.185 304.299 248.639.484
Yurt İçi
12.481.792 0 12.481.792 248.335.185 0 248.335.185
Yurt Dışı
0 2.145.754 2.145.754 0 304.299 304.299
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 146.226 0 146.226 134.535 0 134.535
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
10 6.917.654 6.917.654 396.226 0 396.226
Takipteki Faktoring Alacakları
18.221.650 18.221.650 5.245.380 5.245.380
Özel Karşılıklar (-)
-11.303.996 -11.303.996 -4.849.154 -4.849.154
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16 7.256.465 7.256.465 7.376.945 7.376.945
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
17 203.588 203.588 223.436 0 223.436
Şerefiye
0
Diğer
203.588 203.588 223.436 223.436
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
18 1.485.166 1.485.166 924.423 924.423
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19 23.859 23.859 418.470 418.470
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
20 1.099.368 1.099.368 814.932 814.932
DİĞER AKTİFLER
21 24.265 24.265 21.309 21.309
ARA TOPLAM
134.069.735 3.466.201 137.535.936 360.116.085 1.722.707 361.838.792
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
22 0
AKTİF TOPLAMI
134.069.735 3.466.201 137.535.936 360.116.085 1.722.707 361.838.792
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
23 0 0
ALINAN KREDİLER
24 67.009.505 67.009.505 296.761.666 296.761.666
FAKTORİNG BORÇLARI
8 26.510.658 2.130.491 28.641.149 14.439.145 556.439 14.995.584
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
25 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
26 27.830.625 27.830.625 30.874.523 30.874.523
Tahviller
27.830.625 27.830.625 30.874.523 30.874.523
DİĞER BORÇLAR
9 31.116 31.116 99.405 25.124 124.529
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
29 408.172 408.172 331.467
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6568 Değişim: 0,79%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6800
Açılış: 16,5259
17,5435 Değişim: 0,10%
Düşük 17,4015 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,19 Değişim: 0,65%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.