KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:41
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.915.468 4.196.927 26.112.395 1.840.454 27.952.849
Dönem Karı (Zararı)
4.196.927 4.196.927 1.873.018 6.069.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.915.468 21.915.468 -32.564 21.882.904
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 169.602.496 6.343.684 50.929.451 4.196.927 255.063.534 2.280.379 257.343.913
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.201.777 4.193.091 46.394.868 1.290.499 47.685.367
Dönem Karı (Zararı)
4.193.091 4.193.091 1.081.443 5.274.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.201.777 42.201.777 209.056 42.410.833
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 219.887.003 6.343.684 59.818.441 4.193.091 314.233.195 5.949.929 320.183.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.652.991 5.868.044
Dönem Karı (Zararı)
5.274.534 6.069.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.035.037 18.477.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.448.089 1.966.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
813.353 1.764.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 692.062 1.697.581
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 121.291 66.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.686 129.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
261.686 129.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.412.245 7.387.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -736.550 -2.929.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 8.833.184 9.744.719
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-26.152 1.087.455
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.658.237 -514.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
746.653 -253.272
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
746.653 -253.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 13.353.925 7.513.235
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-914 -30.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.801.451 -21.086.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.276.453 38.150.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.569 76.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.307.022 38.074.324
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.887.281 -73.917.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.191.327 30.267.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.169.344 5.796.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.021.983 24.471.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.864.852 -1.996.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.964.192 -13.591.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.430.441 -10.751.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.533.751 -2.840.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.491.880 3.460.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.161.111 2.407.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-891.113 -1.160.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.774 136.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.774 136.929
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-896.887 -1.297.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -896.887 -1.297.049
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.946.955 40.342.976
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.163.260.713 1.143.231.236
Kredilerden Nakit Girişleri
5 4.163.260.713 1.143.231.236
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.102.300.191 -1.095.709.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.102.300.191 -1.095.709.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.242.166 -2.058.953
Ödenen Faiz
-7.507.951 -8.049.601
Alınan Faiz
736.550 2.929.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.597.149 45.050.900
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.841.361 15.657.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.755.788 60.708.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.698.075 167.194.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 137.942.287 227.903.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 137.942.287 201.698.075
Ticari Alacaklar
951.005.764 770.014.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 44.259 66.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 950.961.505 769.948.441
Diğer Alacaklar
464.856 148.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
464.856 148.336
Türev Araçlar
0 71.488
Stoklar
8 204.977.952 100.168.322
Diğer Dönen Varlıklar
25.025.260 2.761.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.025.260 2.761.428
ARA TOPLAM
1.319.416.119 1.074.862.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.523.026 1.322.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.320.939.145 1.076.184.813
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 6.911.218 6.433.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 9.521.626 10.573.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
283.335 276.682
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
283.335 276.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.973.519 9.007.244
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.689.698 26.290.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.343.628.843 1.102.475.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.587.952 20.873.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.587.952 20.873.903
Banka Kredileri
5 78.995.258 17.005.576
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.592.694 3.868.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.819.561 119.177.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.819.561 119.177.769
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 102.819.561 119.177.769
Ticari Borçlar
656.923.286 552.396.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.046.956 2.291.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 649.876.330 550.104.899
Türev Araçlar
675.165 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
675.165 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.931.459 6.139.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.306.008 2.093.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.306.008 2.093.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.389.535 15.587.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.389.535 15.587.463
ARA TOPLAM
859.632.966 716.269.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
859.632.966 716.269.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
162.390.166 112.556.025
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
154.964.124 104.963.916
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 154.964.124 104.963.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.426.042 7.592.109
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.426.042 7.592.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.422.587 1.152.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.422.587 1.152.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.812.753 113.708.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.445.719 829.977.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
314.233.195 267.838.327
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
219.887.003 177.685.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
219.887.003 177.685.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.818.441 50.929.451
Net Dönem Karı veya Zararı
4.193.091 8.888.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.949.929 4.659.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.183.124 272.497.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.343.628.843 1.102.475.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.317.245.317 969.319.106 725.903.754 512.021.077
Satışların Maliyeti
13 -1.261.453.287 -923.278.388 -697.575.094 -489.116.981
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.792.030 46.040.718 28.328.660 22.904.096
BRÜT KAR (ZARAR)
55.792.030 46.040.718 28.328.660 22.904.096
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.257.492 -15.444.882 -9.558.351 -9.102.044
Pazarlama Giderleri
14 -11.488.036 -11.195.102 -5.581.346 -5.391.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.864.546 8.887.587 10.963.576 4.999.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.038.025 -6.109.881 -14.221.236 -2.374.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.873.023 22.178.440 9.931.303 11.035.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.873.023 22.178.440 9.931.303 11.035.208
Finansman Gelirleri
16 15.931.397 15.537.456 8.490.695 3.576.794
Finansman Giderleri
17 -19.175.961 -24.132.716 -11.178.125 -9.594.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.628.459 13.583.180 7.243.873 5.017.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.353.925 -7.513.235 -5.127.761 -1.933.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.292.354 -7.216.347 -3.828.878 -1.875.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.061.571 -296.888 -1.298.883 -57.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.274.534 6.069.945 2.116.112 3.084.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.274.534 6.069.945 2.116.112 3.084.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.081.443 1.873.018 203.182 1.820.156
Ana Ortaklık Payları
4.193.091 4.196.927 1.912.930 1.264.810
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 19 0,00220000 0,00253000 0,00088000 0,00129000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 19 0,00220000 0,00253000 0,00088000 0,00129000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.685.367 27.952.849 17.862.691 8.902.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.290.499 1.840.454 297.733 1.772.984
Ana Ortaklık Payları
46.394.868 26.112.395 17.564.958 7.129.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867608


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.