KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 - 18:15
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.050.907 3.108.758 19.159.665 67.470 19.227.135
Dönem Karı (Zararı)
3.108.758 3.108.758 52.862 3.161.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.050.907 16.050.907 14.608 16.065.515
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 163.737.935 6.343.684 50.929.451 3.108.758 248.110.804 507.395 248.618.199
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.549.749 2.280.161 28.829.910 992.766 29.822.676
Dönem Karı (Zararı)
2.280.161 2.280.161 878.261 3.158.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.549.749 26.549.749 114.505 26.664.254
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 204.234.975 6.343.684 59.818.441 2.280.161 296.668.237 5.652.196 302.320.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.375.907 24.426.174
Dönem Karı (Zararı)
3.158.422 3.161.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.101.417 7.002.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.190.892 515.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
43.922 505.407
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 510.048
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 43.922 -4.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-494.655 -397.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-494.655 -397.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.549.954 1.676.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -672.020 -1.459.744
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.302.572 3.542.206
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
331.627 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.412.225 -406.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.414.860 -941.183
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.414.860 -941.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.226.164 5.644.463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.108.556 14.159.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.026.177 46.556.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.616 -214.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.072.793 46.771.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.848.443 -13.474.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.003.797 -2.262.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.513.067 1.964.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.516.864 -4.226.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.522.821 -1.587.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.707.318 -15.073.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.589.018 -2.956.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
881.700 -12.117.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-107.848.717 24.323.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.527.190 102.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-575.411 -171.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.349
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-575.411 -173.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -575.411 -173.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.589.583 517.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.049.911.704 521.288.669
Kredilerden Nakit Girişleri
2.049.911.704 521.288.669
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.946.301.739 -518.861.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.946.301.739 -518.861.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.182.127 0
Ödenen Faiz
-3.510.275 -3.369.875
Alınan Faiz
672.020 1.459.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.361.735 24.772.706
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.507.252 12.788.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.517 37.561.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.698.075 167.194.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.843.592 204.755.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 201.843.592 201.698.075
Ticari Alacaklar
875.345.763 770.014.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 23.061 66.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 875.322.702 769.948.441
Diğer Alacaklar
154.150 148.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
154.150 148.336
Türev Araçlar
21 1.486.348 71.488
Stoklar
8 169.565.420 100.168.322
Diğer Dönen Varlıklar
14.758.080 2.761.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.758.080 2.761.428
ARA TOPLAM
1.263.153.353 1.074.862.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.450.416 1.322.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.603.769 1.076.184.813
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 6.962.496 6.433.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.133.989 10.573.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
286.664 276.682
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
286.664 276.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 6.920.919 9.007.244
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.304.068 26.290.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.288.907.837 1.102.475.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.308.149 20.873.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.308.149 20.873.903
Banka Kredileri
5 126.587.051 17.005.576
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.721.098 3.868.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
130.683.525 119.177.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
130.683.525 119.177.769
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 130.683.525 119.177.769
Ticari Borçlar
576.618.425 552.396.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 4.132.367 2.291.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 572.486.058 550.104.899
Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.592.686 6.139.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.545.479 2.093.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.545.479 2.093.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.798.776 15.587.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.798.776 15.587.463
ARA TOPLAM
862.547.040 716.269.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
862.547.040 716.269.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.715.077 112.556.025
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.086.393 104.963.916
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 115.086.393 104.963.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.628.684 7.592.109
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.628.684 7.592.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.325.287 1.152.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.325.287 1.152.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.040.364 113.708.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
986.587.404 829.977.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.668.237 267.838.327
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.234.975 177.685.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 204.234.975 177.685.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.818.441 50.929.451
Net Dönem Karı veya Zararı
2.280.161 8.888.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.652.196 4.659.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.320.433 272.497.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.288.907.837 1.102.475.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 591.341.563 457.298.029
Satışların Maliyeti
13 -563.878.193 -434.161.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.463.370 23.136.622
BRÜT KAR (ZARAR)
27.463.370 23.136.622
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.699.141 -6.552.494
Pazarlama Giderleri
14 -5.906.690 -6.143.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.900.970 3.888.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.816.789 -3.694.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.941.720 10.634.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.941.720 10.634.705
Finansman Gelirleri
16 7.440.702 11.960.662
Finansman Giderleri
17 -7.997.836 -13.789.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.384.586 8.806.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.226.164 -5.644.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.463.476 -5.340.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.762.688 -303.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.158.422 3.161.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.158.422 3.161.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
878.261 52.862
Ana Ortaklık Payları
2.280.161 3.108.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00132000 0,00132000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00132000 0,00132000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.664.254 16.065.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.664.254 16.065.515
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.664.254 16.065.515
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.664.254 16.065.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.822.676 19.227.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
992.766 67.470
Ana Ortaklık Payları
28.829.910 19.159.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,03% Hacim : 25.114 Mio.TL Son veri saati : 14:47
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.005
Açılış: 1.979
13,6067 Değişim: 0,57%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,4318 Değişim: 0,75%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
795,63 Değişim: 0,78%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.