KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:12
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769
Transferler
0 -8.003.506 -8.003.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.521.703 8.216.308 9.738.011 123.473 9.861.484
Dönem Karı (Zararı)
8.216.308 8.216.308 144.470 8.360.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.521.703 1.521.703 -20.997 1.500.706
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
47.789 47.789
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 71.575.217 6.343.684 39.323.595 8.216.308 149.449.780 171.262 149.621.042
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
97.829.966 -4.780.140 93.049.826 279.275 93.329.101
Dönem Karı (Zararı)
-4.780.140 -4.780.140 63.673 -4.716.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.829.966 97.829.966 215.602 98.045.568
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 178.638.735 6.343.684 51.964.533 -4.780.140 256.157.788 281.228 256.439.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.576.825 -36.362.331
Dönem Karı (Zararı)
-4.716.467 8.360.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.886.527 8.402.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.550.461 1.461.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.209.111 327.182
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.308.683 395.317
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.572 -68.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
652.097 21.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
652.097 21.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.824.393 3.361.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.067.148 -571.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 9.283.718 4.138.808
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
115.703 112.202
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-507.880 -318.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.296 800.735
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.296 800.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 28.680.977 2.438.443
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.216 -8.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.729.715 -45.886.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
178.122.767 -43.197.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
178.122.767 -43.197.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.209.093 -25.006.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.834.046 39.668.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.820.868 5.049.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.654.914 34.618.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.090.139 -2.689.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.719.204 -14.661.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-523.075 -9.240.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.196.129 -5.420.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.440.345 -29.122.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.017.170 -7.239.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.794.578 -1.296.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.706 177.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.706 177.345
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.806.284 -1.473.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.806.284 -1.473.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.507.869 54.953.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.522.462.808 853.255.783
Kredilerden Nakit Girişleri
1.522.462.808 853.255.783
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.536.215.698 -794.650.947
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.536.215.698 -794.650.947
Ödenen Faiz
-8.822.127 -4.222.796
Alınan Faiz
1.067.148 571.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.879.272 17.294.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.950.642 3.119.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.071.370 20.413.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.860.106 49.746.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.931.476 70.160.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.931.476 82.860.106
Ticari Alacaklar
664.137.811 565.354.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 664.137.811 565.354.063
Diğer Alacaklar
44.616 29.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.616 29.903
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 0
Stoklar
8 193.233.802 87.817.679
Diğer Dönen Varlıklar
21.893.735 13.724.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.893.735 13.724.175
ARA TOPLAM
972.241.440 749.785.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.333.377 470.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
973.574.817 750.256.830
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.375.755 3.786.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.861 142.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.861 142.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.423.737 5.239.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.994.353 9.168.819
TOPLAM VARLIKLAR
985.569.170 759.425.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.309.849 109.673.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.309.849 109.673.546
Banka Kredileri
5 156.309.849 109.673.546
Ticari Borçlar
425.584.557 393.663.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 9.818.322 2.231.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 415.766.235 391.432.739
Türev Araçlar
343.863 364.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 343.863 364.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 18.631.585 3.177.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.413.225 2.030.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.413.225 2.030.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.747.879 10.906.049
ARA TOPLAM
608.030.958 519.815.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.030.958 519.815.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.206.663 75.649.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.206.663 75.649.928
Banka Kredileri
5 120.206.663 75.649.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
892.533 850.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
892.533 850.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.099.196 76.500.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
729.130.154 596.315.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.157.788 163.107.962
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.638.735 80.808.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
178.638.735 80.808.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 51.964.533 39.323.595
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.780.140 12.640.93
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.757 Değişim: -1,98% Hacim : 53.254 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 7.731 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9966 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2246 Değişim: 0,03%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.858,03 Değişim: -0,46%
Düşük 1.855,85 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.