KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.03.2019 - 23:20
KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.292.879.758 1.341.914.157
Satışların Maliyeti
28 -1.135.301.199 -1.200.408.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
157.578.559 141.505.645
BRÜT KAR (ZARAR)
157.578.559 141.505.645
Genel Yönetim Giderleri
29 -52.232.845 -44.079.869
Pazarlama Giderleri
29 -698.470 -2.283.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.551.133 9.477.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -35.829.921 -5.591.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.368.456 99.028.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.042.012 1.193.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -570.688 -35.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.839.780 100.186.551
Finansman Gelirleri
33 45.438.675 18.972.335
Finansman Giderleri
34 -108.885.781 -71.609.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.392.674 47.549.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.680.634 -2.379.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -670.857 -1.428.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 5.351.491 -951.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.073.308 45.169.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.073.308 45.169.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 41.241.357 21.264.904
Ana Ortaklık Payları
27 -21.168.049 23.904.916
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21200000 0,23900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 66.213 -313.019 -18.845.017 1.597.775 6.049.317 9.978.074 98.533.343 36.022.030 134.555.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.978.074 -9.978.074 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.439.045 -31.439.095 -34.824.603 -66.263.698
Dönem Karı (Zararı)
23.904.916 23.904.916 21.264.904 45.169.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 69.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-417.288.489 16.911.705
Dönem Karı (Zararı)
20.073.308 45.169.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.073.308 45.169.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.529.383 23.177.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 3.815.331 3.425.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 4.900.267 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.036.038 3.966.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.580.987 2.219.289
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.455.051 1.747.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
932.546 180.413
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
932.546 180.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -4.680.634 2.379.971
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
41.241.357 21.264.904
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.367.284 920.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.284 920.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -49.348.238 -8.960.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-454.107.229 -48.567.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.052.663 47.196.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -123.052.663 47.196.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.440.913 -4.555.469
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38 -4.476.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -53.964.595 -4.555.469
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
15 -378.776.334 -227.296.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.959.101 409.851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25 13.055.999 -25.489.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.740.458 142.658.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 639.218 2.182.845
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
15 39.494.528 6.476.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.339.434 932.323
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38 58.495.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.844.030 932.323
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 49.804.266 12.623.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.528.795 -3.706.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 3.528.795 -3.706.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-414.504.538 19.779.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.006.477 -1.062.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-777.474 -1.805.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.103.201 -4.155.767
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 40.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.575 75.231
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 19 349.575 75.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-941.648 -2.522.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18, 19 -881.983 -2.335.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18, 19 -59.665 -186.288
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.695.274 -1.748.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
458.393.105 112.518.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 443.648.628 123.857.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.744.477 -11.338.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.207.817 125.274.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-111.044.063 -66.263.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.836.246 59.010.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.917.106 9.906.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.080.860 68.917.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.073.308 45.169.820
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.220.219 -31.439.095
Yabancı Para Çevrim Farkları
-30.186.387 -31.439.095
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-30.186.387 -31.439.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.832
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-33.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.220.219 -31.439.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.146.911 13.730.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.744.477 11.338.640
Ana Ortaklık Payları
4.597.566 2.392.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.080.860 68.917.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
313.899.748 191.636.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 313.899.748 191.636.522
Diğer Alacaklar
45.419.640 4.027.998
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 4.476.318 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 40.943.322 4.027.998
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
15 1.027.784.025 649.007.691
Stoklar
13 35.382.376 323.542
Peşin Ödenmiş Giderler
25 62.331.470 75.387.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.855.648 4.839.104
Diğer Dönen Varlıklar
26 13.211.220 16.740.015
ARA TOPLAM
1.505.964.987 1.010.879.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.505.964.987 1.010.879.447
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.120.247 5.552.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.120.247 5.552.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 13.087 13.087
Maddi Duran Varlıklar
18 10.846.341 12.435.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.514.090 1.781.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 12.606.335 9.716.694
Diğer Duran Varlıklar
26 0 2.695.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.100.100 32.193.865
TOPLAM VARLIKLAR
1.539.065.087 1.043.073.312
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.892.792 152.789.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.892.792 152.789.511
Banka Kredileri
8 540.929.459 132.704.943
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 81.963.333 20.084.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 1.972.080 2.398.211
Ticari Borçlar
453.065.384 472.274.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 453.065.384 472.274.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 17.294.697 16.655.479
Diğer Borçlar
58.497.850 94.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 58.495.404 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.446 94.494
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
15 66.334.686 26.840.158
Ertelenmiş Gelirler
21 193.918.925 98.612.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
670.857 1.428.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 26.649.420 9.788.846
ARA TOPLAM
1.441.296.691 780.882.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.296.691 780.882.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.054.911 81.646.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.054.911 81.646.297
Banka Kredileri
8 55.054.911 21.646.297
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 0 60.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 4.675.472 4.112.608
Ertelenmiş Gelirler
21 1.302.516 46.804.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.871.726 6.331.048
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 7.373.032 9.834.882
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.277.657 148.729.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.574.348 929.611.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.610.896 90.999.164
Ödenmiş Sermaye
27 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 66.213 66.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.851 -313.019
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-346.851 -313.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.470.499 -50.284.112
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -80.470.499 -50.284.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.613.685 1.597.775
Yasal Yedekler
27 1.613.685 1.597.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 39.916.397 16.027.391
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.168.049 23.904.916
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.120.157 22.462.331
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.490.739 113.461.495
TOPLAM KAYNAKLAR
1.539.065.087 1.043.073.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748436


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.