KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:22
KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.341.914.157 797.106.592
Satışların Maliyeti
28 -1.200.408.512 -695.503.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.505.645 101.603.316
BRÜT KAR (ZARAR)
141.505.645 101.603.316
Genel Yönetim Giderleri
29 -44.079.869 -36.055.329
Pazarlama Giderleri
29 -2.283.517 -366.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.477.663 3.607.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.591.379 -16.629.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.028.543 52.159.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.193.850 1.292.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-35.842 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.186.551 53.451.413
Finansman Gelirleri
33 18.972.335 38.048.014
Finansman Giderleri
34 -71.609.095 -52.000.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.549.791 39.498.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.379.971 -2.728.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.428.661 -1.571.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -951.310 -1.156.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.169.820 36.770.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.169.820 36.770.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 21.264.904 26.792.115
Ana Ortaklık Payları
23.904.916 9.978.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,23900000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 92.227.344 66.213 -313.019 -15.796.477 1.410.147 14.987.865 -978.264 91.603.809 9.229.915 100.833.724
Transferler
187.628 -1.165.892 978.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.048.540 -3.048.540 -3.048.540
Dönem Karı (Zararı)
9.978.074 9.978.074 26.792.115 36.770.189
Sermaye Arttırımı
7.772.656 -7.772.656
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 66.213 -313.019 -18.845.017 1.597.775 6.049.317 9.978.074 98.533.343 36.022.030 134.555.373
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 66.213 -313.019 -18.845.017 1.597.775 6.049.317 9.978.074 98.533.343 36.022.030 134.555.373
Transferler
9.978.074 -9.978.074
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.439.095 -31.439.095 -34.824.603 -66.263.698
Dönem Karı (Zararı)
23.904.916 23.904.916 21.264.904 45.169.820
Dönem Sonu Bakiyeler
27 100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.911.707 20.568.132
Dönem Karı (Zararı)
45.169.820 36.770.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.169.820 36.770.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.177.785 33.951.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 3.425.660 2.377.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.966.737 13.356.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.219.289 1.815.148
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.747.448 11.541.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.413 -1.260.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.379.971 2.728.793
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
27 21.264.904 26.792.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
920.697 -6.165.464
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.960.597 -3.876.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.567.866 -48.554.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 47.196.540 -149.341.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.196.540 -149.341.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.555.469 6.924.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 -4.555.469 6.924.969
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
15 -227.296.217 -132.500.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 409.851 2.121.877
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25 -25.489.082 -13.155.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 142.658.878 204.639.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 2.182.845 8.626.997
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.476.158 3.843.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.706.957 207.093
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 12.623.264 16.384.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
932.323 3.693.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 932.323 3.693.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.779.739 22.167.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.062.546 -906.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.805.486 -692.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.155.767 -6.929.099
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 40.070 -40.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.231 24.325
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 75.231 24.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.522.258 -8.230.501
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.335.970 -7.484.372
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -186.288 -746.129
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.748.810 1.317.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.518.580 -17.878.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 123.857.220 14.034.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -11.338.640 -31.912.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.274.520 -4.239.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-66.263.698 -3.048.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.010.822 -7.288.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.906.284 17.194.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.917.106 9.906.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.169.820 36.770.189
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.439.095 -3.048.540
Yabancı Para Çevrim Farkları
-31.439.095 -3.048.540
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.439.095 -3.048.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.730.725 33.721.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.338.640 31.912.737
Ana Ortaklık Payları
2.392.085 1.808.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 68.917.106 9.906.284
Finansal Yatırımlar
7 0 40.070
Ticari Alacaklar
191.636.522 238.833.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 191.636.522 238.833.062
Diğer Alacaklar
4.027.998 6.517.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.027.998 6.517.044
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
15 649.007.691 421.711.474
Stoklar
13 323.542 733.393
Peşin Ödenmiş Giderler
25 75.387.469 49.898.387
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.839.104 2.935.912
Diğer Dönen Varlıklar
26 16.740.015 13.033.058
ARA TOPLAM
1.010.879.447 743.608.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.010.879.447 743.608.684
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.552.405 255.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.552.405 255.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 13.087 13.087
Maddi Duran Varlıklar
18 12.435.235 14.192.893
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.781.170 1.922.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.716.694 7.742.171
Diğer Duran Varlıklar
26 2.695.274 946.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.193.865 25.072.795
TOPLAM VARLIKLAR
1.043.073.312 768.681.479
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.789.511 107.785.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.789.511 107.785.001
Banka Kredileri
8 132.704.943 72.092.705
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.084.568 35.692.296
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 2.398.211 1.687.555
Ticari Borçlar
472.274.447 329.678.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 472.274.447 329.678.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 16.655.479 14.472.634
Diğer Borçlar
94.494 31.243
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 94.494 31.243
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
15 26.840.158 20.364.000
Ertelenmiş Gelirler
21 98.612.902 124.790.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.428.661 659.405
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 9.788.846 6.953.331
ARA TOPLAM
780.882.709 606.422.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
780.882.709 606.422.057
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.646.297 2.446.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.646.297 2.446.326
Banka Kredileri
8 21.646.297 2.446.326
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 60.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 4.112.608 5.170.525
Ertelenmiş Gelirler
21 46.804.273 8.003.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.331.048 5.174.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.331.048 5.174.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 9.834.882 6.909.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.729.108 27.704.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
929.611.817 634.126.106
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.999.164 98.533.343
Ödenmiş Sermaye
27 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 66.213 66.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-313.019 -313.019
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-313.019 -313.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.284.112 -18.845.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -50.284.112 -18.845.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.597.775 1.597.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 16.027.391 6.049.317
Net Dönem Karı veya Zararı
23.904.916 9.978.074
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 22.462.331 36.022.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.461.495 134.555.373
TOPLAM KAYNAKLAR
1.043.073.312 768.681.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668049


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.