KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 - 19:56
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 5.380.572 5.380.572 30.079.026 -144.864 29.934.162
Dönem Karı (Zararı)
5.380.572 5.380.572 5.380.572 -149.363 5.231.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 24.698.454 4.499 24.702.953
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 312.363 -1.557.584 -1.557.584 283.986.044 282.428.460 -13.626.356 -13.626.356 9.628.221 82.462.742 5.380.572 87.843.314 398.586.002 -363.601 398.222.401
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
30.785.653 -30.785.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.955 45.648.949 45.648.949 -6.228.870 -6.228.870 12.243.645 12.243.645 51.695.679 800.089 52.495.768
Dönem Karı (Zararı)
12.243.645 12.243.645 12.243.645 -2.317 12.241.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.955 45.648.949 45.648.949 -6.228.870 -6.228.870 39.452.034 802.406 40.254.440
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 361.622 -1.557.584 -1.557.584 354.387.164 352.829.580 -23.164.380 -23.164.380 9.628.221 101.170.275 12.243.645 113.413.920 485.068.963 485.068.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.219.776 -72.259.742
Dönem Karı (Zararı)
12.241.328 5.231.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.177.380 11.266.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.395.636 1.811.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.638.117 2.801.660
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 24.825 1.226.741
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.662.942 1.574.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-917.691 -204.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-917.691 -204.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.461.600 6.174.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.895.644 844.238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.692 -160.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.592.266 -87.451.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
104.699.461 -9.997.601
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.632.419 -88.187.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.691.289 -5.018.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.954.366 95.788.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.954.366 95.788.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.225.295 502.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.045.066 -7.558.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.045.066 -7.558.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-47.987.114 -44.861.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.756.178 -28.118.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.074.652 -28.445.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
318.474 326.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.173.558 -70.954.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-176.134 -150.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.412 -27.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.831.672 -1.128.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
544.674 -288.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-964.079 -1.265.412
Alınan Faiz
1.508.753 977.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.842.969 53.069.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.092.990 58.952.159
Kredilerden Nakit Girişleri
128.092.990 58.952.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.585.580 0
Ödenen Faiz
-13.664.441 -5.882.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.167.867 -19.478.135
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.497.741 599.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.665.608 -18.878.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.729.168 49.951.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 166.394.776 31.073.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 166.394.776 136.729.168
Ticari Alacaklar
677.784.687 719.315.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 677.784.687 719.315.928
Diğer Alacaklar
91.989 38.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 91.989 38.946
Türev Araçlar
17.040.813 10.381.676
Stoklar
7 321.304.797 264.347.004
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.909.201 8.232.625
Diğer Dönen Varlıklar
9 21.057.143 12.620.961
ARA TOPLAM
1.215.583.406 1.151.666.308
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.215.583.406 1.151.666.308
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.311.773 11.002.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.311.773 11.002.988
Maddi Duran Varlıklar
3.477.066 3.084.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.479.351 18.596.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.671.695 2.234.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.671.695 2.234.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
599.744 5.650.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.539.629 40.568.686
TOPLAM VARLIKLAR
1.256.123.035 1.192.234.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.080.343 153.449.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.080.343 153.449.195
Banka Kredileri
4 299.436.092 149.728.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.644.251 3.721.149
Ticari Borçlar
410.482.922 507.749.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 410.482.922 507.749.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.617.688 2.669.486
Diğer Borçlar
7.419.586 8.758.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.419.586 8.758.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.744.886 53.851.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.976.084 1.275.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 397.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 397.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 12.078.120 0
ARA TOPLAM
749.399.629 728.150.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.399.629 728.150.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.753.395 14.295.997
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.753.395 14.295.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.753.395 14.295.997
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.901.048 5.137.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.901.048 5.137.216
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.654.443 19.433.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
771.054.072 747.583.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
485.068.963 445.451.404
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
361.622 329.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
352.829.580 307.180.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
354.387.164 308.738.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.164.380 -16.935.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.164.380 -16.935.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.170.275 82.462.742
Net Dönem Karı veya Zararı
12.243.645 30.785.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -800.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
485.068.963 444.651.315
TOPLAM KAYNAKLAR
1.256.123.035 1.192.234.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.093.985.655 673.509.210
Satışların Maliyeti
12 -1.044.755.174 -638.069.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.230.481 35.439.638
BRÜT KAR (ZARAR)
49.230.481 35.439.638
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -11.571.333 -12.359.635
Pazarlama Giderleri
13, 14 -10.533.552 -10.790.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.389.482 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.936.198 -200.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.578.880 12.089.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.578.880 12.089.563
Finansman Gelirleri
15 1.528.445 1.137.288
Finansman Giderleri
15 -11.970.353 -7.151.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.136.972 6.075.442
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.895.644 -844.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.979.577 -32.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.916.067 -811.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.241.328 5.231.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.241.328 5.231.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.317 -149.363
Ana Ortaklık Payları
12.243.645 5.380.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,38254150 0,16347528
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.648.949 25.857.125
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.648.949 25.857.125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.394.509 -1.154.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.394.509 -1.154.172
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.394.509 -1.154.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.254.440 24.702.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.495.768 29.934.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
800.089 -144.864
Ana Ortaklık Payları
51.695.679 30.079.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846076


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2059 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,9394 Değişim: 0,25%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.432,42 Değişim: -1,19%
Düşük 2.423,32 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.