KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2019 - 18:12
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 32.000.000 195.307 -1.557.584 -1.557.584 132.160.519 130.602.935 -4.219.521 -24.688 -24.688 -4.244.209 9.433.111 70.728.615 14.282.010 85.010.625 252.997.769 2.256.358 255.254.127
Transferler
195.110 14.086.900 -14.282.010 -195.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.025 18.239.646 18.239.646 987.003 53.718 53.718 1.040.721 19.294.392 -196.055 19.098.337
Kar Payları
-3.551.101 -3.551.101 -3.551.101 -3.551.101
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.564.754 -1.564.754
Dönem Sonu Bakiyeler
18 32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 -29.030 -29.030 -9.243.801 705.048 705.048 99.272.636 -517.112 98.755.524
Dönem Karı (Zararı)
705.048 705.048 705.048 -535.113 169.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 -29.030 -29.030 -9.243.801 98.567.588 18.001 98.585.589
Dönem Sonu Bakiyeler
18 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.128.993 93.814.900
Dönem Karı (Zararı)
169.935 1.867.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.844.642 25.113.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.782.830 2.839.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.834.904 2.986.253
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.345.727 1.685.647
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.489.177 1.300.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
606.095 -291.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
606.095 -291.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 24.510.842 14.590.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.450.430 4.862.316
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 0 -573.828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.340.459 700.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.788.997 78.240.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
131.347.498 -35.281.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
78.817.160 10.444.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.191.514 1.457.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.200.214 6.114.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.200.214 6.114.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.274.316 168.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.865.886 9.053.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.865.886 9.053.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-95.699.676 86.511.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.144.055 -229.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.316.321 -59.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
172.266 -169.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.803.574 105.221.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.316.656 -944.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.223.674 -12.191.113
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.134.251 1.728.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.117.542 -638.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.931 45.413
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 168.931 45.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -2.423.917 -2.879.518
Alınan Faiz
4.257.444 2.327.509
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.120.000 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -132.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.175.471 -41.965.613
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.042.463 -19.374.157
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.042.463 -19.374.157
Ödenen Temettüler
18 0 -3.551.101
Ödenen Faiz
-28.133.008 -19.040.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.164.020 51.210.303
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.160.210 2.328.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.003.810 53.539.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.955.510 20.416.218
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.951.700 73.955.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.951.700 73.955.510
Ticari Alacaklar
594.408.418 537.128.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 594.408.418 537.128.518
Diğer Alacaklar
2.301.133 1.961.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.301.133 1.961.388
Türev Araçlar
5 2.229.750 0
Stoklar
9 210.866.442 216.236.119
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.861.957 1.838.483
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 6.694.119 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.902.934 3.805.476
ARA TOPLAM
880.216.453 834.925.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 172.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
880.216.453 835.098.318
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
12.893.324 7.822.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.893.324 7.822.966
Diğer Alacaklar
3.156.540 3.885.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.156.540 3.885.057
Maddi Duran Varlıklar
11 3.239.954 2.777.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.498.745 2.001.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.498.745 2.001.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.010.270 787.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.798.833 17.273.820
TOPLAM VARLIKLAR
909.015.286 852.372.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 96.701.809 133.001.301
Ticari Borçlar
378.195.884 313.477.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 378.195.884 313.477.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.542.828 2.101.236
Diğer Borçlar
11.334.287 15.830.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.334.287 15.830.312
Türev Araçlar
5 131.908 742.750
Ertelenmiş Gelirler
10 48.320.754 109.373.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 345.285 3.207.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.861 252.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 351.861 252.274
ARA TOPLAM
536.924.616 577.986.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.924.616 577.986.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.802.431 3.281.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.802.431 3.281.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.802.431 3.281.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.727.047 581.268.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.506.976 270.805.701
Ödenmiş Sermaye
18 32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
291.967 209.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.571.335 148.842.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
258.128.919 150.400.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.447.289 -3.203.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.447.289 -3.232.518
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 29.030
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 29.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.757.694 81.264.414
Net Dönem Karı veya Zararı
705.048 2.064.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-218.737 298.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.288.239 271.104.076
TOPLAM KAYNAKLAR
909.015.286 852.372.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.210.754.772 1.823.737.233
Satışların Maliyeti
19 -2.093.553.445 -1.729.898.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.201.327 93.838.471
BRÜT KAR (ZARAR)
117.201.327 93.838.471
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -45.961.721 -35.438.984
Pazarlama Giderleri
20, 21 -44.665.359 -32.269.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.932.420 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -2.355.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.506.667 23.774.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.506.667 23.774.168
Finansman Giderleri
23 -24.886.302 -17.618.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.620.365 6.155.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.450.430 -4.862.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.483.413 -7.386.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.032.983 2.524.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.935 1.293.639
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 0 573.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.935 1.867.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-535.113 -197.174
Ana Ortaklık Payları
705.048 2.064.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Zarar) Kazanç 0,05310468 0,40426218
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (Zarar) Kazanç 0,00000000 0,17932125
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.728.754 18.239.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.728.754 18.239.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.143.165 858.691
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.114.135 804.973
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-9.114.135 804.973
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.030 53.718
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-29.030 53.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.585.589 19.098.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.755.524 20.965.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-517.112 -1.957.983
Ana Ortaklık Payları
99.272.636 22.923.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,6777 Değişim: -0,30%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,7054
Açılış: 13,7054
15,4515 Değişim: -0,55%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,5243
Açılış: 15,5243
785,64 Değişim: -0,11%
Düşük 783,20 06.12.2021 Yüksek 786,10
Açılış: 786,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.