KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2018 - 19:16
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 195.307 -1.557.584 -1.557.584 132.160.519 130.602.935 -4.219.521 -24.688 -24.688 -4.244.209 9.433.111 70.728.615 14.282.010 85.010.625 252.997.769 2.256.358 255.254.127
Transferler
195.110 14.086.900 -14.282.010 -195.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-671 -906.525 -906.525 2.080.190 94.543 94.543 2.174.733 604.436 604.436 1.871.973 -2.234.364 -362.391
Dönem Karı (Zararı)
604.436 604.436 604.436 4.150 608.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-671 -906.525 -906.525 2.080.190 94.543 94.543 2.174.733 1.267.537 -2.238.514 -970.977
Kar Payları
-3.551.101 -3.551.101 -3.551.101 -3.551.101
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 194.636 -1.557.584 -1.557.584 131.253.994 129.696.410 -2.139.331 69.855 69.855 -2.069.476 9.628.221 81.264.414 604.436 81.868.850 251.318.641 21.994 251.340.635
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.776 56.704.685 56.704.685 -1.579.021 -56.221 -56.221 -1.635.242 -2.044.942 -2.044.942 53.068.277 -280.125 52.788.152
Dönem Karı (Zararı)
-2.044.942 -2.044.942 -2.044.942 -289.126 -2.334.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.776 56.704.685 56.704.685 -1.579.021 -56.221 -56.221 -1.635.242 55.113.219 9.001 55.122.220
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 253.108 -1.557.584 -1.557.584 207.104.850 205.547.266 -4.811.539 -27.191 -27.191 -4.838.730 9.628.221 81.757.694 -2.044.942 79.712.752 322.302.617 18.250 322.320.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.267.563 85.128.236
Dönem Karı (Zararı)
-2.334.068 608.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.522.071 10.295.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.128.635 1.213.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.042.348 1.520.785
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 340.210 101.306
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.702.138 1.419.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.702 -1.034.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.702 -1.034.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.637.796 9.474.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 11.637.796 9.474.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.504.620 -307.603
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -572.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
141.970 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.833.315 86.094.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
212.716.423 142.493.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.457.365 36.904.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.028.849 1.240.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.252.136 -81.170.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-123.252.136 -81.170.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-651.728 -670.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.981.999 -3.232.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.981.999 -3.232.468
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-87.145.805 -12.293.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.946.586 2.824.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.109.026 2.910.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
162.440 -86.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.354.688 96.998.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-591.968 -457.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.229.244 -11.588.336
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-801.039 176.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.642.978 397.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-632.144 -394.154
Alınan Faiz
2.109.166 791.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.120.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.296.630 -61.428.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.965.160 -48.385.572
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.965.160 -48.385.572
Ödenen Temettüler
0 -3.551.101
Ödenen Faiz
-12.331.470 -9.492.112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.207.171 24.096.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.840.786 -3.621.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.366.385 20.474.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.955.510 20.416.218
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.589.125 40.891.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.589.125 73.955.510
Ticari Alacaklar
6 408.553.458 537.128.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
408.553.458 537.128.518
Diğer Alacaklar
7 1.863.226 1.961.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863.226 1.961.388
Türev Araçlar
421.645 0
Stoklar
8 236.725.763 216.236.119
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.371.190 1.838.483
Diğer Dönen Varlıklar
10 31.419.050 3.805.476
ARA TOPLAM
727.943.457 834.925.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
208.965 172.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
728.152.422 835.098.318
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 10.146.358 7.822.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.146.358 7.822.966
Diğer Alacaklar
7 3.785.381 3.885.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.785.381 3.885.057
Maddi Duran Varlıklar
3.071.811 2.777.328
Arazi ve Arsalar
3.071.811 2.777.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.151.836 2.001.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.151.836 2.001.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.290.224 787.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.445.610 17.273.820
TOPLAM VARLIKLAR
748.598.032 852.372.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 134.532.958 133.001.301
Ticari Borçlar
6 241.480.247 313.477.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
241.480.247 313.477.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.813.306 2.101.236
Diğer Borçlar
5.768.483 15.830.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.768.483 15.830.312
Türev Araçlar
43.251 742.750
Ertelenmiş Gelirler
9 34.988.453 109.373.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.958.203 3.207.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.214 252.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.214 252.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.215 0
ARA TOPLAM
422.671.330 577.986.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.671.330 577.986.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.605.835 3.281.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.605.835 3.281.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.605.835 3.281.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
426.277.165 581.268.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
322.302.617 270.805.701
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
253.108 209.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
205.547.266 148.842.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.104.850 150.400.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.838.730 -3.203.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.811.539 -3.232.518
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-27.191 29.030
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-27.191 29.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.757.694 81.264.414
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.044.942 2.064.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.250 298.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.320.867 271.104.076
TOPLAM KAYNAKLAR
748.598.032 852.372.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 921.712.269 846.056.462 438.275.294 384.577.666
Satışların Maliyeti
12 -868.818.720 -804.245.528 -412.538.953 -364.896.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.893.549 41.810.934 25.736.341 19.681.547
BRÜT KAR (ZARAR)
52.893.549 41.810.934 25.736.341 19.681.547
Genel Yönetim Giderleri
13 -20.484.686 -16.396.416 -9.871.341 -8.775.942
Pazarlama Giderleri
13 -18.095.601 -14.114.792 -9.561.291 -7.259.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.637.056 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -2.096.715 -193.293 -341.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.950.318 9.203.011 6.110.416 3.304.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.950.318 9.203.011 6.110.416 3.304.345
Finansman Giderleri
15 -11.779.766 -9.474.459 -6.487.891 -5.071.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.170.552 -271.448 -377.475 -1.767.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.504.620 307.603 -3.480.636 2.171.327
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.484.381 -2.768.425 -4.059.797 1.159.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.239 3.076.028 579.161 1.011.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.334.068 36.155 -3.858.111 403.822
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 0 572.431 0 -9.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.334.068 608.586 -3.858.111 394.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-289.126 4.150 26.522 767
Ana Ortaklık Payları
-2.044.942 604.436 -3.884.633 394.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar (Kazanç) -0,72939625 0,01129843 -1,20565968 0,12619468
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Zarar (Kazanç) 0,00000000 0,17888468 0,00000000 -0,00281697
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.704.685 -906.525 42.219.969 -9.421.497
Yabancı Para Çevrim Farkları
56.704.685 -906.525 42.219.969 -9.421.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.582.465 -64.452 529.050 201.538
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.526.244 -158.995 498.691 504.525
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.526.244 -158.995 498.691 504.525
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.221 94.543 30.359 -302.987
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-56.221 94.543 30.359 -302.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.122.220 -970.977 42.749.019 -9.219.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.788.152 -362.391 38.890.908 -8.825.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-280.125 -2.234.364 -166.429 -618
Ana Ortaklık Payları
53.068.277 1.871.973 39.057.337 -8.824.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700084


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8443 Değişim: 0,94%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3694 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,74 Değişim: 1,19%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.