KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 01:37
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.340.006 25.067.754 -26.407.760 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
28.992.990 28.992.990 28.992.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.017 72.017 72.017
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 5.875.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 30.961.672
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 80.515 1.340.006 51.650.507 28.992.990 136.900.690 136.900.690
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
65.669.260 -65.669.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
96.985.257 96.985.257 96.985.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.087 96.087 96.087
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 0 0 0 0 0 0 30.961.672 0 0 0 0 0 0 120.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340.006 0 0 0 117.319.767 96.985.257 0 270.602.321 0 270.602.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.400.584 25.734.429
Dönem Karı (Zararı)
96.985.257 28.992.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.985.257 28.992.990
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.550.218 4.831.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 8.645.750 5.261.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -984.324 -453.686
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -984.324 -453.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
186.279 172.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 186.279 172.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-931.357 1.093.544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.755.498 -703.705
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.280.005 905.366
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
891.883
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -455.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -324.279 446.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.851 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.851
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.688.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.007.768 -7.979.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.583.232 -23.933.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.583.232 -23.933.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.462.484 -1.946.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-577.543 18.595.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-577.543 18.595.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
250.637 245.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.866 133.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.866 133.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.313.988 -1.073.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.583.977 -1.080.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.897.965 6.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.527.707 25.845.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-114.366 -111.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.822.131 -45.671.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 273.000 1.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 273.000 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.095.131 -45.673.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -724.064 -5.052.989
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -35.371.067 -40.620.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.341.049 35.662.878
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.356.250
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
549.762
Kredilerden Nakit Girişleri
549.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.772.706
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.772.706
Ödenen Temettüler
-1.550.000
Ödenen Faiz
-1.323.841 -877.261
Alınan Faiz
1.755.498 703.705
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.237.404 15.725.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.237.404 15.725.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.282.062 1.744.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.519.466 17.470.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.519.466 27.282.062
Ticari Alacaklar
97.118.301 62.550.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 97.118.301 62.550.745
Diğer Alacaklar
535 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 535
Stoklar
7 7.034.520 3.572.036
Peşin Ödenmiş Giderler
131.621 140.403
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 131.621 140.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.821
Diğer Dönen Varlıklar
2.280.519 700.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.280.519 700.562
ARA TOPLAM
164.084.962 94.258.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.084.962 94.258.629
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 5.432.927 6.192.120
Taşıtlar
720.467 1.105.585
Mobilya ve Demirbaşlar
4.711.616 5.084.160
Özel Maliyetler
844 2.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 121.684.305 93.705.845
Bilgisayar Yazılımları
44.111 375
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
121.640.194 93.705.470
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.143.432 99.924.165
TOPLAM VARLIKLAR
291.228.394 194.182.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.601.549 4.674.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.601.549 4.674.158
Banka Kredileri
4.601.549 4.674.158
Ticari Borçlar
8.529.115 9.562.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.529.115 9.562.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 842.177 591.540
Diğer Borçlar
165.888 115.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 165.888 115.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.907.374 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.907.374
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 24.059 33.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
393.745 294.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 393.745 294.588
ARA TOPLAM
17.463.907 15.271.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.463.907 15.271.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.880.428 4.624.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.880.428 4.624.358
Banka Kredileri
2.880.428 4.624.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
132.595 186.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 132.595 186.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 149.143 579.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.162.166 5.390.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.626.073 20.661.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.602.321 173.520.977
Ödenmiş Sermaye
16 23.875.000 23.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.961.672 30.961.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
120.619 24.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
120.619 24.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
120.619 24.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 1.340.006
Yasal Yedekler
1.340.006 1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.319.767 51.650.507
Net Dönem Karı veya Zararı
96.985.257 65.669.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
270.602.321 173.520.977
TOPLAM KAYNAKLAR
291.228.394 194.182.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 175.717.620 61.346.413 72.466.298 16.461.663
Satışların Maliyeti
18 -28.713.847 -26.358.145 -18.473.650 -3.145.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.003.773 34.988.268 53.992.648 13.315.755
BRÜT KAR (ZARAR)
147.003.773 34.988.268 53.992.648 13.315.755
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.894.335 -3.265.673 -2.040.470 -1.400.557
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -48.562.323 -3.557.503 -12.611.594 -1.362.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.465.663 4.146.842 443.818 939.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.805.426 -1.574.852 -2.239.567 -276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.207.352 30.737.082 37.544.835 11.492.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.851 95.215 18.019 95.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.249.203 30.832.297 37.562.854 11.587.602
Finansman Gelirleri
21 4.490.541 745.756 1.265.057 221.600
Finansman Giderleri
21 -2.078.766 -2.347.988 -375.396 -1.623.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.660.978 29.230.065 38.452.515 10.185.642
Sürdürülen Faaliyetler V 38.515.056 10.395.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 4,06000000 1,37000000 0,39000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.087 72.017 61.574 -16.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
128.116 92.329 82.098 -20.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.029 -20.312 -20.524 4.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-32.029 -20.312 -20.524 4.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.087 72.017 61.574 -16.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.081.344 29.065.007 38.576.630 10.378.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.081.344 29.065.007 38.576.630 10.378.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973309


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.