KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:53
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 0 -19.041 0 7.442.722 22.397.926 47.821.607 47.821.607
Transferler
22.397.926 -22.397.926 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.067.266 4.067.266 4.067.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.549.011 72.549.011
Transferler
1.340.006 25.067.754 -26.407.760 0 0
Dönem Karı (Zararı)
28.992.990 28.992.990 28.992.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.017 72.017 72.017
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 5.875.000
Kar Payları
-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 30.961.672
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 80.515 1.340.006 51.650.507 28.992.990 136.900.690 136.900.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.734.429 13.753.500
Dönem Karı (Zararı)
28.992.990 11.204.146
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.992.990 11.204.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.831.810 4.784.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.261.293 3.340.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.141.711
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -453.686
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.688.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
172.126 301.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 172.126 153.071
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.093.544 1.215.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -703.705 -5.214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 905.366 576.477
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
725.521
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
891.883 -80.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 446.558 -73.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.979.242 -2.210.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.933.364 -23.933.364 3.968.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-165.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.946.905 254.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.595.117 -3.780.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.595.117 -3.780.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
245.842 -18.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.455 73.580
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
133.455 73.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.073.387 -2.544.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.080.275 -2.521.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.888 -23.327
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.845.558 13.777.333
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-111.129 -16.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.488.805 -12.712.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 119.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 1.695 119.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.673.194 -12.261.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -5.052.989 -177.388
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -40.620.205 -12.083.737
Ödenen Faiz
-877.261 -576.477
Alınan Faiz
703.705 5.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.356.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.519.816 531.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
549.762 531.210
Kredilerden Nakit Girişleri
549.762 531.210
Ödenen Temettüler
-1.550.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.725.808 1.572.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.725.808 1.572.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.470.464 1.717.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.470.464 1.744.656
Ticari Alacaklar
66.931.582 40.856.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 0 3.292.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.931.582 37.563.873
Diğer Alacaklar
2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.000 2.000
Stoklar
7 2.227.715 280.810
Peşin Ödenmiş Giderler
8 288.796 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
111.129 0
Diğer Dönen Varlıklar
803.195 102.719
ARA TOPLAM
87.834.881 42.986.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.834.881 42.986.692
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 6.489.226 2.450.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 135.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 77.163.205 40.792.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.678.631 43.403.507
TOPLAM VARLIKLAR
171.513.512 86.390.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.662.947 7.436.505
Ticari Borçlar
22.659.394 3.172.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 84.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.659.394 3.087.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 534.125 288.283
Diğer Borçlar
168.214 34.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 168.214 34.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 1.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 3.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.705 199.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 269.705 199.684
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.026 0
ARA TOPLAM
28.304.411 11.135.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.304.411 11.135.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.509.453 2.141.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.509.453 2.141.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
162.254 152.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 162.254 152.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 636.704 411.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.308.411 2.705.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.612.822 13.841.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.900.690 72.549.011
Ödenmiş Sermaye
16 23.875.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.961.672 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.515 8.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.515 8.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.515 8.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.650.507 28.132.753
Net Dönem Karı veya Zararı
28.992.990 26.407.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.900.690 72.549.011
TOPLAM KAYNAKLAR
171.513.512 86.390.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 61.346.413 18.913.745 16.461.663 3.904.381
Satışların Maliyeti
17 -26.358.145 -4.604.684 -3.145.908 -1.922.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.988.268 14.309.061 13.315.755 1.982.016
BRÜT KAR (ZARAR)
34.988.268 14.309.061 13.315.755 1.982.016
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.265.673 -1.398.913 -1.400.557 -558.819
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.557.503 -2.459.202 -1.362.013 -1.224.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
den Diğer Giderler
19 -1.574.852 -1.352.455 -276 3.808.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.737.082 11.732.139 11.492.387 4.845.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
95.215 0 95.215 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.832.297 11.732.139 11.587.602 4.845.581
Finansman Gelirleri
20 745.756 5.214 221.600 4.568
Finansman Giderleri
20 -2.347.988 -606.802 -1.623.560 -301.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.230.065 11.130.551 10.185.642 4.548.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-237.075 73.595 209.483 -818.536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -32.463 -25.135 68.807 -9.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -204.612 98.730 140.676 -809.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,37000000 0,62000000 0,43000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.017 22.854 -16.145 10.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.329 29.300 -20.699 13.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.312 -6.446 4.554 -2.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-20.312 -6.446 4.554 -2.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.017 22.854 -16.145 10.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.065.007 11.227.000 10.378.980 3.740.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.065.007 11.227.000 10.378.980 3.740.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885156


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.942 Değişim: 0,39% Hacim : 82.120 Mio.TL Son veri saati : 15:54
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6597 Değişim: 0,28%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,4101 Değişim: 0,27%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.162,18 Değişim: 0,62%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.