KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:51
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -19.041 7.442.722 22.397.926 47.821.607 47.821.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
22.397.926 -22.397.926 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.067.266 4.067.266 4.067.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.694 12.694 12.694
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 -6.347 29.840.648 4.067.266 51.901.567 51.901.567
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Transferler
26.407.760 -26.407.760 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.597.865 18.597.865 18.597.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.162 88.162 88.162
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 5.875.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 30.961.672
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 96.660 54.540.513 18.597.865 128.071.710 128.071.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.432.681 12.404.129
Dönem Karı (Zararı)
18.597.865 7.473.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.597.865 7.473.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.034.793 2.426.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.117.044 2.103.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-499.224 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-499.224
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169.460 292.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.460 144.188
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
488.980 923.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-516.031 -646
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.052.578 279.381
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 725.571
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-47.567 -80.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
446.558 -892.131
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.688.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.887.844 2.510.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.284.757 8.659.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.284.757 8.659.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
105.896 332.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.948.849 -6.098.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.948.849 -6.098.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
165.351 -24.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.838 -34.143
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.838 -34.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057.333 -323.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.265.850 -286.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
208.517 -37.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.520.502 12.411.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.132
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.821 -3.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.875.766 -11.132.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.696 72.313
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.696 72.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.877.462 -11.204.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.953.443 -177.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.924.019 -11.026.985
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.867.229 -812.139
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.450.607 -533.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.450.607 -533.354
Ödenen Faiz
-936.081 -279.431
Alınan Faiz
516.031 646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.424.144 459.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.424.144 459.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.168.800 605.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.168.800 1.744.656
Ticari Alacaklar
60.328.513 40.856.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.292.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 60.328.513 37.563.873
Diğer Alacaklar
2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.000 2.000
Stoklar
7 174.914 280.810
Peşin Ödenmiş Giderler
8 696.244 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 669.142 102.719
ARA TOPLAM
86.039.613 42.986.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.039.613 42.986.692
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 6.815.480 2.450.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 42.554 135.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 71.185.470 40.792.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.069.704 43.403.507
TOPLAM VARLIKLAR
164.109.317 86.390.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.630.922 7.436.505
Ticari Borçlar
5 23.073.676 3.172.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 84.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.073.676 3.087.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 453.634 288.283
Diğer Borçlar
6 44.597 34.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.597 34.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 197.171 1.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 13.449 3.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
262.021 199.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 262.021 199.684
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.365 0
ARA TOPLAM
28.687.835 11.135.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.687.835 11.135.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.421.265 2.141.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.421.265 2.141.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.573 152.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 146.573 152.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 781.934 411.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.349.772 2.705.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.037.607 13.841.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.071.710 72.549.011
Ödenmiş Sermaye
17 23.875.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 30.961.672 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.660 8.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.660 8.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.660 8.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.540.513 28.132.753
Net Dönem Karı veya Zararı
18.597.865 26.407.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.071.710 72.549.011
TOPLAM KAYNAKLAR
164.109.317 86.390.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 44.884.750 15.009.364 31.018.811 9.321.292
Satışların Maliyeti
18 -23.212.237 -2.682.319 -18.572.105 -1.232.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.672.513 12.327.045 12.446.706 8.088.601
BRÜT KAR (ZARAR)
21.672.513 12.327.045 12.446.706 8.088.601
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.865.116 -840.094 -943.426 -476.828
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.195.490 -1.234.417 -1.285.015 -552.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.207.364 1.795.286 2.339.670 89.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.574.576 -5.161.262 -7.083 -4.528.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.244.695 6.886.558 12.550.852 2.620.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.244.695 6.886.558 12.550.852 2.620.061
Finansman Gelirleri
21 524.156 646 332.221 646
Finansman Giderleri
21 -724.428 -305.552 -535.355 -242.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.044.423 6.581.652 12.347.718 2.377.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-446.558 892.131 -495.824 1.028.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -101.270 -15.820 -96.059 -12.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -345.288 907.951 -399.765 1.041.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,94000000 0,42000000 0,50000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.162 10.661 68.894 -2.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
113.028 13.668 88.325 -2.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.866 -3.007 -19.431 573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-24.866 -3.007 -19.431 573
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.162 10.661 68.894 -2.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.686.027 7.484.444 11.920.788 3.404.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.686.027 7.484.444 11.920.788 3.404.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867538


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.