KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:36
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 27.518.228 15.599.657 14.534.414 7.832.129
Satışların Maliyeti
-18.642.175 -10.723.769 -10.141.203 -5.423.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.876.053 4.875.888 4.393.211 2.408.170
BRÜT KAR (ZARAR)
8.876.053 4.875.888 4.393.211 2.408.170
Genel Yönetim Giderleri
-1.251.830 -903.576 -681.005 -416.333
Pazarlama Giderleri
-4.855.571 -2.967.479 -2.569.861 -1.433.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-181.757 -144.917 -94.285 -72.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.351.002 1.007.053 460.985 432.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.192.606 -381.707 -441.878 -206.297
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.745.291 1.485.262 1.067.167 712.238
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.423 228.244 1.150 227.349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.765 -1.451 -169 -776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -13.403 24.658 -17.946 17.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.732.546 1.736.713 1.050.202 955.933
Finansman Gelirleri
24 2.555.708 1.485.460 779.523 791.376
Finansman Giderleri
25 -3.410.460 -2.388.035 -1.246.187 -1.221.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.877.794 834.138 583.538 525.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-236.447 -166.130 -42.383 -117.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -372.764 -141.749 -152.109 -65.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 136.317 -24.381 109.726 -51.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.347 668.008 541.155 408.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.347 668.008 541.155 408.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.986 5.651 10.529 1.940
Ana Ortaklık Payları
27 1.623.361 662.357 530.626 406.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 2,40200000 0,98000000 0,78500000 0,60200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 2,40200000 0,98000000 0,78500000 0,60200000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.325.585 2.904.991
Dönem Karı (Zararı)
1.641.347 668.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.641.347 668.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.920.740 1.529.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
725.727 578.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31 46.223 34.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31 1.077.169 136.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
606.952 649.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -146.091 -72.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 753.043 722.471
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-32.440 -37.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24,25 -8.969 54.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24,25 245.252 193.184
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
245.252 193.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 13.403 -24.658
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 236.447 166.130
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -541 -202
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -226.498
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24,25 11.517 4.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.786.228 759.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.801.992 509.181
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.258.009 -265.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.642 -148.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.442.163 352.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.272 -152.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.406 -17.921
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
21.471 29.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.353 452.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.224.141 2.956.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-101.444 -51.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.261.606 -309.468
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 275.778
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3,20 -3.347.585 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -38.220 -35.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.017 34.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-908.983 -584.031
Alınan Temettüler
12 11.165 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.905.396 -988.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.296 2.571.435
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.877.960 2.571.435
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 5.122.336 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.662.635 -2.465.096
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -246.907 -146.929
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-231.926 -208.258
Ödenen Temettüler
-1.513.222 -27.086
Ödenen Faiz
-587.789 -784.876
Alınan Faiz
159.096 76.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24,25 -11.517 -4.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.681.795 1.606.853
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.436.045 713.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.245.750 2.320.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.988.227 6.922.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.742.477 9.243.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.743.491 12.002.246
Ticari Alacaklar
17.175.878 12.149.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 175.116 103.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 17.000.762 12.046.292
Türev Araçlar
8 38.205 27.354
Stoklar
11 12.508.504 7.095.622
Peşin Ödenmiş Giderler
17 561.678 496.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 164.281 143.032
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.543.894 1.146.367
ARA TOPLAM
42.735.931 33.060.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.735.931 33.060.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.863 5.614
Ticari Alacaklar
37.831 68.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 37.831 68.225
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 685.753 648.016
Maddi Duran Varlıklar
13 8.443.852 7.296.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.633.379 4.553.004
Şerefiye
1.528.168 989.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.105.211 3.563.944
Peşin Ödenmiş Giderler
17 103.855 83.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.208.284 833.284
Diğer Duran Varlıklar
20 2.986.099 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.102.916 13.488.195
TOPLAM VARLIKLAR
61.838.847 46.549.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.480.308 4.840.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.059.482 5.390.255
Ticari Borçlar
14.059.295 9.645.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 1.448.169 995.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.611.126 8.649.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 525.220 492.554
Diğer Borçlar
10 750.229 726.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 750.229 726.074
Türev Araçlar
8 32.002 8.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 99.834 7.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.451.768 977.478
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.451.768 977.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.249.422 1.738.729
ARA TOPLAM
30.707.560 23.826.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.707.560 23.826.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 13.243.969 6.844.348
Türev Araçlar
8 2.081 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
802.323 709.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
483.084 419.517
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 319.239 289.640
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 817.835 563.071
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 769.231 581.706
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.635.439 8.698.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.342.999 32.525.198
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.251.446 13.820.045
Ödenmiş Sermaye
21 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
21 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.773 -293.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.773 -293.362
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.029 -298.280
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.256 4.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.589.071 4.256.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.717.803 5.225.745
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.128.732 -969.125
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.903 -3.072
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.125.829 -966.053
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 555.736 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.641.116 5.439.898
Net Dönem Karı veya Zararı
1.623.361 2.847.839
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
244.402 203.801
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.495.848 14.023.846
TOPLAM KAYNAKLAR
61.838.847 46.549.044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Transferler
0 924.833 -924.833 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 662.357 662.357 1.061.705 30.359 1.092.064
Dönem Karı (Zararı)
662.357 662.357 662.357 5.651 668.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.168 1.649 -37.519 -37.519 569.594 -132.727 0 436.867 0 399.348 24.708 424.056
Kar Payları
0 0 0 -27.086 -27.086
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -267.279 4.092 -263.187 0 0 0 0 0 -263.187 4.180.626 0 0 0 -868.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.311.871 409.115 0 0 0 5.439.898 662.357 6.102.255 10.719.989 160.958 10.880.947
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -298.280 4.918 -293.362 -293.362 5.225.745 -969.125 0 4.256.620 409.115 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846
Transferler
146.621 2.701.218 -2.847.839 -146.621 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 -1.662 -24.411 -24.411 1.492.058 -159.607 0 1.332.451 1.623.361 1.623.361 2.931.401 53.823 2.985.224
Dönem Karı (Zararı)
1.623.361 1.623.361 1.623.361 17.986 1.641.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.749 -1.662 -24.411 -24.411 1.492.058 -159.607 0 1.332.451 0 1.308.040 35.837 1.343.877
Kar Payları
-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -13.222 -1.513.222
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -321.029 3.256 -317.773 0 0 0 0 0 -317.773 6.717.803 0 0 0 -1.128.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.589.071 555.736 0 0 0 6.641.116 1.623.361 8.264.477 15.251.446 244.402 15.495.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.347 668.008 541.155 408.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.411 -37.519 -16.839 -14.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.109 -49.153 -20.490 -19.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-250 147 137 -420
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.751 1.736 -617 1.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.699 9.751 4.131 3.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.610 9.838 4.099 3.911
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
89 -87 32 -86
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.368.288 461.575 495.367 511.819
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.508.923 578.907 575.484 559.585
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.640 -7.394 -3.975 3.146
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.640 -7.394 -3.975 3.146
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.036 -162.704 -98.110 -75.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
20.371 15.342 -9.183 8.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
18.972 15.395 -8.539 9.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.399 -53 -644 -175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.670 37.424 31.151 16.001
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
410 1.628 877 -692
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53.260 35.796 30.274 16.693
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.343.877 424.056 478.528 497.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.985.224 1.092.064 1.019.683 905.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.823 30.359 23.700 12.155
Ana Ortaklık Payları
2.931.401 1.061.705 995.983 893.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8119 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3245 Değişim: 0,06%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,50 Değişim: 0,06%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.