KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:13
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 27.537.812 23.575.708 11.938.155 8.245.951
Satışların Maliyeti
-18.517.180 -15.968.210 -7.806.585 -5.520.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3 9.020.632 7.607.498 4.131.570 2.725.469
BRÜT KAR (ZARAR)
9.020.632 7.607.498 4.131.570 2.725.469
Genel Yönetim Giderleri
-1.454.677 -1.193.844 -551.101 -409.140
Pazarlama Giderleri
-5.055.945 -4.484.376 -2.088.466 -1.603.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-229.324 -186.464 -84.407 -64.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.793.135 677.082 786.082 161.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -714.442 -397.632 -319.561 -90.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.359.379 2.022.264 1.874.117 718.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 228.855 3.096 611 1.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -50.669 -6.735 -49.218 -4.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 46.690 24.388 22.032 8.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.584.255 2.043.013 1.847.542 723.610
Finansman Gelirleri
23 2.707.888 2.482.736 1.222.428 1.114.988
Finansman Giderleri
24 -4.172.970 -3.693.757 -1.784.935 -1.569.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.119.173 831.992 1.285.035 269.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-409.958 -120.871 -243.828 -16.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -370.466 -229.974 -228.717 -47.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -39.492 109.103 -15.111 30.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.709.215 711.121 1.041.207 253.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.709.215 711.121 1.041.207 253.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.869 26.294 19.218 12.689
Ana Ortaklık Payları
26 1.684.346 684.827 1.021.989 240.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,49300000 1,01300000 1,51200000 0,35600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,49300000 1,01300000 1,51200000 0,35600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.166.107 1.964.650
Dönem Karı (Zararı)
1.709.215 711.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.709.215 711.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.514.784
30 979.406 559.723
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
906.769 1.040.379
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 ygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23,24 508.604 96.542
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -46.690 -24.388
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 409.958 120.871
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -298 -681
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -226.498 4.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23,24 5.464 13.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.891 -1.297.435
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.668.901 -1.741.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.248.489 -610.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-171.876 -127.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.631.161 1.187.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.583 -78.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.178 -22.005
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
35.897 32.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
519.860 63.588
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.278.890 2.084.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-112.783 -119.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-693.233 -1.413.873
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
275.778 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -406.321
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -35.228 -112.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.360 3.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-947.143 -898.757
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.685.504 -677.975
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.821.710 5.072.460
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.821.710 4.072.460
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.778.035 -4.493.188
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -225.703 -199.280
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-512.204 -154.998
Ödenen Temettüler
-27.086 0
Ödenen Faiz
-1.093.135 -1.001.007
Alınan Faiz
134.413 111.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23,24 -5.464 -13.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787.370 -127.198
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.818.022 263.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.605.392 136.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.922.938 5.337.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.528.330 5.473.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.540.151 6.937.060
Ticari Alacaklar
12.111.167 9.515.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 62.082 17.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.049.085 9.498.171
Türev Araçlar
7 6.449 2.008
Stoklar
10 6.839.220 5.630.251
Peşin Ödenmiş Giderler
16 381.711 209.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 134.615 141.244
Diğer Dönen Varlıklar
19 579.608 746.403
ARA TOPLAM
31.592.921 23.182.646
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 128.164 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.721.085 23.182.646
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.446 3.009
Ticari Alacaklar
26.863 51.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 26.863 51.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 662.956 526.499
Maddi Duran Varlıklar
12 6.928.281 6.041.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.489.649 3.786.721
Şerefiye
980.384 808.786
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.509.265 2.977.935
Peşin Ödenmiş Giderler
16 232.152 125.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.076.817 1.012.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.422.164 11.546.854
TOPLAM VARLIKLAR
45.143.249 34.729.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.607.845 4.032.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.998.035 2.119.221
Ticari Borçlar
8.822.040 5.564.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 958.342 605.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.863.698 4.958.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 551.356 468.255
Diğer Borçlar
706.743 432.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 10.333 31.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 696.410 400.570
Türev Araçlar
7 44.807 13.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 71.246 8.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.176.978 713.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.176.978 713.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.161.195 1.362.780
ARA TOPLAM
23.140.245 14.714.925
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.140.245 14.714.925
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.301.197 8.803.381
Türev Araçlar
7 0 69.097
Uzun Vadeli Karşılıklar
524.269 483.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
385.423 344.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 138.846 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 696.335 575.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 575.774 266.463
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.097.575 10.198.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.237.820 24.913.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.698.817 9.658.284
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-273.294 -225.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-273.294 -225.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278.052 -228.111
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.758 2.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.278.817 2.875.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.277.824 3.611.032
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-999.007 -736.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.784 -60.101
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-973.223 -675.927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.439.898 4.515.065
Net Dönem Karı veya Zararı
1.684.346 924.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
206.612 157.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.905.429 9.815.969
TOPLAM KAYNAKLAR
45.143.249 34.729.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 684.827 684.827 824.385 26.143 850.528
Dönem Karı (Zararı)
684.827 684.827 684.827 26.294 711.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 0 139.558 -151 139.407
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -198.576 1.969 -196.607 0 0 0 0 0 -196.607 3.108.994 0 0 0 -673.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.397 409.115 0 0 0 4.515.065 684.827 5.199.892 9.007.732 144.960 9.152.692
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Transferler
0 924.833 -924.833 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.941 2.315 -47.626 -47.626 1.666.792 -262.979 0 1.403.813 1.684.346 1.684.346 3.040.533 76.013 3.116.546
Dönem Karı (Zararı)
1.684.346 1.684.346 1.684.346 24.869 1.709.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.941 2.315 -47.626 -47.626 1.666.792 -262.979 0 1.403.813 0 1.356.187 51.144 1.407.331
Kar Payları
0 0 0 -27.086 -27.086
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -278.052 4.758 -273.294 0 0 0 0 0 -273.294 5.277.824 0 0 0 -999.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.278.817 409.115 0 0 0 5.439.898 1.684.346 7.124.244 12.698.817 206.612 12.905.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.709.215 711.121 1.041.207 253.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.626 -19.974 -10.107 -2.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.510 -24.068 -13.357 -3.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
60 -1.343 -87 -646
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.437 654 701 477
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.387 4.783 2.636 582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.509 4.816 2.671 606
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-122 -33 -35 -24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.454.957 159.381 993.382 -284.059
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.665.065 234.899 1.086.158 -267.661
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.628 -60.986 47.022 -64.794
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.628 -60.986 47.022 -64.794
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-381.150 -23.938 -218.446 56.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
56.277 -9.277 40.935 -9.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
52.871 2.269 37.476 -5.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.406 -11.546 3.459 -4.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.137 18.683 37.713 1.829
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-8.717 13.417 -10.345 14.254
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
83.854 5.266 48.058 -12.425
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.407.331 139.407 983.275 -286.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.116.546 850.528 2.024.482 -33.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.013 26.143 45.654 9.268
Ana Ortaklık Payları
3.040.533 824.385 1.978.828 -42.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883411


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.