KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:21
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 19.490.122 15.134.941 7.696.011 5.439.610
Satışların Maliyeti
-13.354.694 -10.378.003 -5.185.275 -3.714.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3 6.135.428 4.756.938 2.510.736 1.724.623
BRÜT KAR (ZARAR)
6.135.428 4.756.938 2.510.736 1.724.623
Genel Yönetim Giderleri
-891.503 -658.963 -353.604 -231.867
Pazarlama Giderleri
-3.752.295 -2.887.091 -1.509.756 -1.047.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-141.064 -123.483 -51.018 -39.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.801.299 425.774 1.133.164 155.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -656.836 -230.451 -345.858 -57.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.495.029 1.282.724 1.383.664 503.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.204 7.281 1.457 5.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -3.896 -5.254 -150 -3.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 15.481 37.244 -18.797 11.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.514.818 1.321.995 1.366.174 516.764
Finansman Gelirleri
23 2.497.576 604.916 1.599.003 192.324
Finansman Giderleri
24 -4.333.284 -1.218.324 -2.633.333 -450.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
679.110 708.587 331.844 258.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.176 46.638 -79.087 -909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -204.262 -138.999 -122.949 -36.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 100.086 185.637 43.862 35.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
574.934 755.225 252.757 257.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
574.934 755.225 252.757 257.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.012 2.160 1.515 1.309
Ana Ortaklık Payları
571.922 753.065 251.242 256.230
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,84600000 1,11400000 0,37200000 0,37900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,84600000 1,11400000 0,37200000 0,37900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Transferler
39.121 1.260.791 -1.299.912 -39.121 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.074 -11.074 -11.074 276.683 -57.882 -165 -165 218.636 753.065 753.065 960.627 5.269 965.896
Dönem Karı (Zararı)
753.065 753.065 753.065 2.160 755.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.074 -11.074 -11.074 276.683 -57.882 -165 -165 218.636 0 207.562 3.109 210.671
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -105.596 0 -105.596 0 0 0 0 0 -105.596 1.299.595 0 0 0 -374.777 0 2.018 0 2.018 0 0 0 0 0 926.836 368.993 0 0 0 3.410.341 753.065 4.163.406 6.513.574 31.899 6.545.473
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 -112.902 -112.902 1.622.125 -412.452 2.009 2.009 1.211.682 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 -112.902 -112.902 1.622.125 -412.452 2.009 2.009 1.211.682 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218
Transferler
40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.288 -51.288 -51.288 2.391.695 -281.772 -364 -364 2.109.559 571.922 571.922 2.630.193 18.124 2.648.317
Dönem Karı (Zararı)
571.922 571.922 571.922 3.012 574.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.288 -51.288 -51.288 2.391.695 -281.772 -364 -364 2.109.559 0 2.058.271 15.112 2.073.383
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -435.000 -435.000 -435.000 -12.110 -447.110
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -164.190 0 -164.190 0 0 0 0 0 -164.190 4.013.820 0 0 0 -694.224 0 1.645 0 1.645 0 0 0 0 0 3.321.241 409.115 0 0 0 3.663.309 571.922 4.235.231 8.961.332 40.093 9.001.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
430.262 -259.904
Dönem Karı (Zararı)
574.934 755.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
574.934 755.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.035.534 1.281.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
495.524 403.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 29.636 8.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 637.229 386.451
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -94 -93
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
658.955 390.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -37.979 -24.450
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 696.934 414.800
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-46.950 -45.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 1.416.729 90.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 -249.206 126.218
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 -249.206 126.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.481 -37.244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 104.176 -46.638
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -4.214 -1.934
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23, 24 9.230 6.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.090.945 -2.191.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.948.333 -1.708.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.457.030 -1.189.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-108.439 -36.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.469.209 783.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.352 -66.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.906 5.179
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
40.701 48.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.607 -27.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
519.523 -155.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-89.261 -104.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.215.831 -639.229
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -57.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.909 16.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.077.008 -582.951
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-117.759 -86.253
Alınan Temettüler
26.264 13.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.506.848 345.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.403.465 2.546.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.081.393 -1.415.946
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
177.499 -17.139
Ödenen Temettüler
20 -435.000 -425.000
Ödenen Faiz
-584.526 -360.256
Alınan Faiz
36.033 24.120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23, 24 -9.230 -6.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721.279 -553.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
919.976 93.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.641.255 -459.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.580.893 2.441.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.222.148 1.982.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
574.934 755.225 252.757 257.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.288 -11.074 -6.387 3.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.787 -13.453 -7.825 5.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-249 -289 -120 -273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.748 2.668 1.558 -1.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.748 2.668 1.558 -1.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.124.671 221.745 1.538.876 61.756
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.378.792 279.792 1.710.341 87.103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-383 -174 50 -841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-383 -174 50 -841
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-374.615 -72.372 -252.504 -28.410
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
38.443 15 25.441 -1.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
28.015 0 19.508 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10.428 15 5.933 -1.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.434 14.484 55.548 5.724
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 9 -3 42
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
82.415 14.475 55.551 5.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.073.383 210.671 1.532.489 65.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.648.317 965.896 1.785.246 323.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.124 5.269 10.720 2.411
Ana Ortaklık Payları
2.630.193 960.627 1.774.526 320.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.225.164 2.581.964
Ticari Alacaklar
9.414.240 6.517.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 21.397 13.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.392.843 6.504.009
Türev Araçlar
7 70.245 9.133
Stoklar
9 6.201.330 3.779.928
Peşin Ödenmiş Giderler
16 215.125 106.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 146.624 106.532
Diğer Dönen Varlıklar
19 604.684 398.838
ARA TOPLAM
20.877.412 13.500.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.877.412 13.500.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.169 2.552
Ticari Alacaklar
43.284 12.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 43.284 12.429
Türev Araçlar
7 113.588 38.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 378.487 282.261
Maddi Duran Varlıklar
12 4.468.407 3.264.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.526.722 2.578.450
Şerefiye
611.409 438.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.915.313 2.140.338
Peşin Ödenmiş Giderler
226.836 109.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 851.662 648.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.611.155 6.935.796
TOPLAM VARLIKLAR
30.488.567 20.436.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.188.776 2.299.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.498.210 962.490
Ticari Borçlar
6.044.777 3.575.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 770.426 550.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.274.351 3.024.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 372.226 323.515
Diğer Borçlar
433.338 262.367
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 31.546 19.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 401.792 242.655
Türev Araçlar
7 78.632 13.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 40.390 28.053
Kısa Vadeli Karşılıklar
654.999 430.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 654.999 430.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 883.221 506.812
ARA TOPLAM
13.194.569 8.403.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.194.569 8.403.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.835.560 4.113.916
Diğer Borçlar
39.893 40.246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 39.893 40.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
555.232 473.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
310.181 241.758
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 245.051 232.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 620.574 439.909
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
241.314 50.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.292.573 5.118.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.487.142 13.521.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.961.332 6.880.998
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
20 14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-164.190 -112.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.190 -112.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.190 -112.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.321.241 1.211.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.013.820 1.622.125
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-694.224 -412.452
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.691 7.263
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-711.915 -419.715
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.645 2.009
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.645 2.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 409.115 368.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.663.309 3.410.341
Net Dönem Karı veya Zararı
571.922 842.949
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.093 34.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.001.425 6.915.077
TOPLAM KAYNAKLAR
30.488.567 20.436.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715885


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.