KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:17
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
21 668.135 270.291 397.237 41.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -310.978 -173.390 -176.824 -40.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.111.365 779.301 606.938 355.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.747 2.210 4.277 1.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -3.746 -2.095 -1.306 -1.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 34.278 25.815 23.587 11.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.148.644 805.231 633.496 367.546
Finansman Gelirleri
23 898.573 542.466 563.946 208.015
Finansman Giderleri
24 -1.699.951 -897.558 -1.007.997 -361.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.266 450.139 189.445 213.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.089 47.547 -44 26 0,47500000 0,73500000 0,21300000 0,38000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Transferler
-14.870 -14.870 -14.870 190.682 -33.334 634 634 157.982 496.835 496.835 639.947 2.858 642.805
Dönem Karı (Zararı)
496.835 496.835 496.835 851 497.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.870 -14.870 -14.870 190.682 -33.334 634 634 157.982 0 143.112 2.007 145.119
Kar Payları
20 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -109.392 0 -109.392 0 0 0 0 0 -109.392 1.213.594 0 0 0 -350.229 0 2.817 0 2.817 0 0 0 0 0 866.182 368.993 0 0 0 3.410.341 496.835 3.907.176 6.192.894 29.488 6.222.382
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 -112.902 -112.902 1.622.125 -412.452 2.009 2.009 1.211.682 368.993 40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.901 -44.901 -44.901 671.051 -90.752 -411 -411 579.888 320.680 320.680 855.667 7.404 863.071
Dönem Karı (Zararı)
320.680 320.680 320.680 1.497 322.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.901 -44.901 -44.901 671.051 -90.752 -411 -411 579.888 0 534.987 5.907 540.894
Kar Payları
20 -435.000 -435.000 -435.000 -11.995 -446.995
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -157.803 0 -157.803 0 0 0 0 0 -157.803 2.293.176 0 0 0 -503.204 0 1.598 0 1.598 0 0 0 0 0 1.791.570 409.115 0 0 0 3.663.309 320.680 3.983.989 7.186.806 29.488 7.216.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.696 -527.458
Dönem Karı (Zararı)
322.177 497.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
322.177 497.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.343.018 801.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
310.575 266.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 20.201 6.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 250.389 276.923
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -94 -93
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
383.375 245.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -18.212 -14.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 401.587 260.656
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-27.335 -30.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 389.451 23.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 23.212 81.241
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 23.212 81.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.278 -25.815
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 25.089 -47.547
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -2.907 -22
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23, 24 5.340 4.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.520.293 -1.731.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.466.685 -1.168.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-984.552 -777.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.932 -41.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.033.780 355.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.793 -68.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.055 -16.691
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
6.799 38.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.965 -53.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.902 -432.474
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.206 -94.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-707.040 -333.318
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -57.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.488 13.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-628.916 -343.536
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-54.639 -16.907
Alınan Temettüler
26.264 6 -473.627
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
373.441 69.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
373.807 -403.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.580.893 2.441.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.954.700 2.038.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
322.177 497.686 144.590 256.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.901 -14.870 -24.220 -13.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.962 -18.540 -30.360 -17.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-129 -16 70 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.190 3.686 6.070 3.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.190 3.686 6.070 3.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
585.795 159.989 327.922 -72.403
Yabancı Para Çevrim Farkları
668.451 192.689 367.692 -60.486
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-433 667 -628 -215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-433 667 -628 -215
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.111 -43.962 -67.988 -14.202
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13.002 1.835 13.857 -352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
8.507 0 6.887 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.495 1.835 6.970 -352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.886 8.760 14.989 2.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
22 -33 32 11
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26.864 8.793 14.957 2.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9 4.752.254 3.779.928
Peşin Ödenmiş Giderler
16 147.618 106.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 127.762 106.532
Diğer Dönen Varlıklar
19 471.028 398.838
ARA TOPLAM
16.368.709 13.500.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.368.709 13.500.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.119 2.552
Ticari Alacaklar
59.980 12.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.980 12.429
Türev Araçlar
7 67.302 38.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 362.680 282.261
Maddi Duran Varlıklar
12 3.693.895 3.264.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.886.297 2.578.450
Şerefiye
477.042 438.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.409.255 2.140.338
Peşin Ödenmiş Giderler
163.716 109.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 763.576 648.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.999.565 6.935.796
TOPLAM VARLIKLAR
24.368.274 20.436.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 834.725 1.034.417
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.578.283 2.227.770
Ticari Borçlar
4.609.348 3.575.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 839.169 550.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.770.179 3.024.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 312.762 323.515
Diğer Borçlar
314.875 262.367
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 23.937 19.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 290.938 242.655
Türev Araçlar
7 21.079 13.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 21.851 28.053
Kısa Vadeli Karşılıklar
542.486 430.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 542.486 430.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 658.191 506.812
ARA TOPLAM
10.893.600 8.403.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.893.600 8.403.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.028.805 4.113.916
Diğer Borçlar
36.291 40.246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 36.291 40.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
491.558 473.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
286.153 241.758
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 205.405 232.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 483.545 439.909
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
218.181 50.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.258.380 5.118.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.151.980 13.521.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.186.806 6.880.998
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
20 14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
409.115 368.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.663.309 3.410.341
Net Dönem Karı veya Zararı
320.680 842.949
Kontrol G 20.436.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698298


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.779 Değişim: -0,36% Hacim : 44.835 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.801
Açılış: 9.759
32,4002 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5572 Değişim: 0,37%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.447,46 Değişim: 0,36%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.