;

KAP ***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:38
KAP ***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657 0 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365
Dönem Karı (Zararı)
447.879.751 447.879.751 0 447.879.751
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446 0 -162.594.446
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 -119.284.018 0 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 0 1.398.616.962
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 0 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 0 0
Transferler
447.879.751 -447.879.751 0
Dönem Karı (Zararı)
568.802.547 568.802.547 0 568.802.547
Dönem Sonu Bakiyeler
119.284.018 1.212.332.944 568.802.547 1.967.419.509 0 1.967.419.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.882.973 3.315.849
Dönem Karı (Zararı)
568.802.547 195.239.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-530.283.187 -79.825.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 9.501.725 7.304.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,6 18.014.263 18.884.557
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.014.263 18.884.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.857 1.728.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 728.972 -61.658
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.192.829 1.789.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.071.009 -612.735
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-713.137.008 -125.703.434
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 33.730.681 18.573.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.384.257 -103.070.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-453.759.031 -51.843.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.218.907 -881.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455.977.938 -50.961.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
882.087 1.913.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
882.087 1.913.826
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-42.117.565
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
155.021.247 101.878.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.532.238 -9.460.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-278.346.632 -32.798.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.913.911 -62.543.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.289.071 -42.419.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.202.982 -20.124.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.209.242 2.199.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.682.500 -43.353.774
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
522.501 -36.533.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
68.159.999 -6.820.133
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
81.361.120 -1.669.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.301.102 -7.392.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.821.671 -368.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.479.431 -7.023.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-183.864.897 12.344.071
Alınan Faiz
-3.018.076 -9.028.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
83.432.596 33.094.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -29.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -29.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
83.432.596 33.124.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.228.539 7.439.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.486.813 -39.920.718
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.825.926 -31.204.394
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.660.887 -8.716.324
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
237.373
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
54.410.389
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.244.874 -3.866.657
Ödenen Faiz
-6.702.540 -2.505.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.031.685 -678.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.678.916 43.849.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.678.916 43.849.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.281.833 326.194.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.602.917 370.044.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.902.917 167.027.176
Ticari Alacaklar
1.050.270.427 593.637.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 814.196 3.033.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.049.456.231 590.604.649
Diğer Alacaklar
1.165.014 1.663.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 220.638 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 944.376 1.663.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
64.695.531 22.577.966
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 64.695.531 22.577.966
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 448.682.874 409.061.090
Stoklar
45.512.835 34.980.597
Peşin Ödenmiş Giderler
14 638.469.278 360.122.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.533.590 2.839.420
Diğer Dönen Varlıklar
577.971 17.399.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
577.971 17.399.642
ARA TOPLAM
2.283.810.437 1.609.309.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.283.810.437 1.609.309.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
827.021 990.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 827.021 990.387
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 1.552.890.202 1.056.247.001
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 7.368.962 7.641.353
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.966.871 10.310.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 179.067.654 182.188.283
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 23.632.030 59.192.635
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.772.752.740 1.316.570.247
TOPLAM VARLIKLAR
4.056.563.177 2.925.879.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.703.056 38.102.531
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 33.704.914 32.791.244
Banka Kredileri
8 33.704.914 32.791.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.998.142 5.311.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.998.142 5.311.287
Ticari Borçlar
1.054.207.312 825.293.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 62.248.461 104.515.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 991.958.851 720.778.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.957.380 1.737.335
Diğer Borçlar
494.471.379 349.790.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 494.471.379 349.790.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 116.640.158 35.284.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.218.682 1.284.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.476.335 40.940.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 4.870.814 4.141.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 33.605.521 36.798.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.117.222 37.637.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.117.222 37.637.791
ARA TOPLAM
1.791.791.524 1.330.070.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.791.791.524 1.330.070.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.020.080 184.898.276
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.020.080 184.898.276
Banka Kredileri
8 190.684.174 178.612.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.335.906 6.286.124
Diğer Borçlar
548.902 26.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
548.902 26.401
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.402.791 7.184.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.402.791 7.184.335
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 90.375.344 5.083.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.352.144 197.192.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.089.143.668 1.527.262.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.967.419.509 1.398.616.962
Ödenmiş Sermaye
15 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.284.018 119.284.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.212.332.944 764.453.193
Net Dönem Karı veya Zararı
568.802.547 447.879.751
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.967.419.509 1.398.616.962
TOPLAM KAYNAKLAR
4.056.563.177 2.925.879.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.622.507.797 952.690.160
Satışların Maliyeti
19 -2.400.854.358 -761.134.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
221.653.439 191.555.762
BRÜT KAR (ZARAR)
221.653.439 191.555.762
Genel Yönetim Giderleri
20 -52.797.368 -45.151.525
Pazarlama Giderleri
20 -66.561.310 -35.430.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 731.725.833 151.856.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.086.021 -2.547.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
824.934.573 260.282.886
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 -17.051.393 -14.496.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
807.883.180 245.786.819
Finansman Gelirleri
16.735 1.860.708
Finansman Giderleri
23 -115.026.359 -53.020.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
692.873.556 194.626.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.071.009 612.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.218.682 -5.395.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -120.852.327 6.008.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
568.802.547 195.239.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
568.802.547 195.239.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
568.802.547 195.239.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 8,48960000 2,91400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
568.802.547 195.239.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
568.802.547 195.239.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3550 Değişim: -0,06%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5409 Değişim: 0,41%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
971,12 Değişim: -0,37%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.