KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2022 - 18:18
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.991.551 2.991.551 2.991.551
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.376 8.925.633 8.982.009 8.982.009
Sermaye Arttırımı
300.000 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.928.579 4.242.218
Dönem Karı (Zararı)
8.925.633 2.991.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.925.633 2.991.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.771.898 -653.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 168.270 71.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 4.011 256.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.064
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-73.439 58.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -73.439 58.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.984.127 -1.533.940
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -4.433.414 -780.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 -1.550.713 -753.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.113.387 493.392
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.366.893 1.904.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.495.048 -568.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328.387 -373.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.166.661 -194.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -51.016 -20.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9 -51.016 -20.846
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.705 963.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
327.611 17.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.906 946.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.534 1.530.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.534 1.530.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.786.842 4.242.218
Alınan Faiz
80.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -99.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.839.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.931.583 -3.215.285
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.831.653 -3.137.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.930 -78.052
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -99.930 -78.052
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.003.004 1.026.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.003.004 1.026.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.405 1.045.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.405 1.052.103
Finansal Yatırımlar
5 16.397.442 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 16.397.442 7.581.655
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 16.397.442 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 3.375.527 880.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 1.009.640 681.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.365.887 199.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 4.909 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 98.099 51.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 98.099 51.992
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
19.918.382 9.566.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.918.382 9.566.229
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 59.392 29.188
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 59.392 29.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
420.295 88.149
Diğer Haklar
13 344.551 0
Bilgisayar Yazılımları
12 75.744 88.149
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 74.832
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.687 193.169
TOPLAM VARLIKLAR
20.399.069 9.759.398
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.473 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.473 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 67.473 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.361.311 1.065.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 47.746 79.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.313.565 985.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 139.756 94.461
Diğer Borçlar
10 187.753 44.774
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 187.753 44.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.055.287 320.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.811.580 1.525.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.811.580 1.525.057
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.154 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.154 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 308.154 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 439.882 535.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 439.882 535.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 158.172 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
906.208 535.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.717.788 2.060.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 16.681.281 7.699.272
Ödenmiş Sermaye
16 6.001.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 56.376 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 56.376 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 56.376 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 134.585 134.585
Yasal Yedekler
16 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.562.857 -1.128.694
Net Dönem Karı veya Zararı
8.925.633 2.991.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.681.281 7.699.272
TOPLAM KAYNAKLAR
20.399.069 9.759.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 13.673.436 6.336.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.673.436 6.336.815
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.673.436 6.336.815
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.465.714 -4.387.715
Pazarlama Giderleri
18 -130.871 -52.152
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -12.089 -4.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.140.373 1.924.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.082.807 -331.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.122.328 3.485.463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.122.328 3.485.463
Finansman Giderleri
-83.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.039.020 3.485.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.113.387 -493.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.894.485 -320.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -218.902 -173.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.925.633 2.991.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.925.633 2.991.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.925.633 2.991.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.376 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.376 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
70.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.376 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.982.009 2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.982.009 2.991.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013804


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.