KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 16:06
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.256.961 -1.256.961 -1.256.961
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.256.961 5.595.826 5.595.826
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.465 -541.465 -541.465
Dönem Sonu Bakiyeler
3 5.701.830 134.585 -902.703 -541.465 4.392.247 4.392.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-411.923 -570.250
Dönem Karı (Zararı)
-541.465 -1.256.961
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-541.465 -1.256.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.847 573.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 45.556 -916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.877 23.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 59.877 23.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.050 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 16.050 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.031 894.639
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 1.365.826 991.799
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.459.857 -97.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 263.395 -348.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.634 38.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -78.459 44.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.091 58.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.632 -13.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.456 -40.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -70.456 -40.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.177 54.772
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.016 11.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.193 42.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.104 -20.415
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.104 -20.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-389.252 -644.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.671 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 74.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
391.841 580.091
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
406.014 662.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.173 -82.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.173 -82.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.082 9.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.082 9.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.653 24.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.571 33.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.571 29.653
Finansal Yatırımlar
3.951.344 4.279.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.951.344 4.279.379
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 3.951.344 4.279.379
Ticari Alacaklar
6 293.629 215.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 279.113 191.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.516 24.148
Peşin Ödenmiş Giderler
7 85.263 14.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 85.263 14.807
ARA TOPLAM
4.339.807 4.539.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.339.807 4.539.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
1.198 1.953
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.198 1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.687 144.313
Bilgisayar Yazılımları
10 113.687 144.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 341.620 605.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.505 752.281
TOPLAM VARLIKLAR
4.797.312 5.291.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 80.541 73.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 26.817 36.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.724 36.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 59.115 61.349
Diğer Borçlar
8 19.576 14.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.576 14.238
ARA TOPLAM
159.232 148.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.232 148.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 245.833 208.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 245.833 208.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.833 208.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
405.065 357.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.392.247 4.933.712
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -902.703 1.016.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-541.465 -1.919.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.392.247 4.933.712
TOPLAM KAYNAKLAR
4.797.312 5.291.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.009.694 2.064.381 803.614 553.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 2.009.694 2.064.381 803.614 553.680
BRÜT KAR (ZARAR)
2.009.694 2.064.381 803.614 553.680
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -2.424.715 -2.734.787 -802.355 -845.957
Pazarlama Giderleri
15,16 -16.084 -10.138 -3.476 -5.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15,16 -2.450 -9.116 -1.400 -6.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.612.966 196.061 256.780 -17.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.457.481 -1.112.226 64.408 -74.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-263.395 348.864 -24.683 76.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -263.395 348.864 -24.683 76.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.