KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 12:21
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.789 6.852.789
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.803 -778.803 -778.803
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.016.372 -778.803 6.073.986 6.073.986
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-676.200 -676.200 -676.200
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 -902.703 -676.200 4.257.512 4.257.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.717 -233.881
Dönem Karı (Zararı)
-676.200 -778.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-676.200 -778.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
503.072 651.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 17.982 12.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 54.010 28.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 54.010 28.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 10.700 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 10.700 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
269.502 843.841
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.213.367 -141.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.482.869 985.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 150.878 -239.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.589 -106.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.484 -48.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.484 -48.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.422 -41.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.422 -41.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.888 -1.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.888 -1.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.429 -14.270
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.429 -14.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-195.717 -233.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
231.467 264.616
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
245.640 340.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.173 -75.499
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.173 -75.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.750 30.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.750 30.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.653 24.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.403 54.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.402 29.653
Finansal Yatırımlar
5 3.753.537 4.279.379
Ticari Alacaklar
6 216.654 215.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 211.267 191.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.387 24.148
Peşin Ödenmiş Giderler
7 83.229 14.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 83.229 14.807
ARA TOPLAM
4.118.822 4.539.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.118.822 4.539.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 731 1.953
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 731 1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 141.727 144.313
Bilgisayar Yazılımları
11 141.727 144.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 454.137 605.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.595 752.281
TOPLAM VARLIKLAR
4.716.417 5.291.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 93.252 73.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 50.664 36.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 42.588 36.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 91.458 61.349
Diğer Borçlar
9 11.558 14.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.558 14.238
ARA TOPLAM
196.268 148.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.268 148.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 262.637 208.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 262.637 208.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.637 208.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
458.905 357.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.257.512 4.933.712
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 134.585
Yasal Yedekler
14 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-902.703 1.016.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-676.200 -1.919.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.257.512 4.933.712
TOPLAM KAYNAKLAR
4.716.417 5.291.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 594.025 805.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
594.025 805.912
BRÜT KAR (ZARAR)
594.025 805.912
Genel Yönetim Giderleri
16 -833.320 -977.596
Pazarlama Giderleri
16 -6.203 -2.772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -15 -500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 198.172 207.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -477.981 -1.050.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-525.322 -1.018.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-525.322 -1.018.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-525.322 -1.018.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -150.878 239.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -150.878 239.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-676.200 -778.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
-676.200 -778.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-676.200 -778.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-676.200 -778.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-676.200 -778.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759183


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4824 Değişim: 0,65%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8863 Değişim: -0,05%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.410,22 Değişim: 0,80%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,61
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.