KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 17:31
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Transferler
34.332 310.055 -344.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.551 -185.551 -185.551
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.919.075 -1.919.075 -1.919.075
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-863.082 -187.058
Dönem Karı (Zararı)
-1.919.075 -185.551
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.919.075 -185.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
973.990 98.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 56.583 34.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.115 52.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 42.115 52.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.350 10.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.350 10.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.414.136 20.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -14.605 -273.330
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,19 1.428.741 294.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -544.194 -19.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.530 27.651
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.711 47.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 30.845 49.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.134 -1.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.737 -4.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.737 -4.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.660 -42.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.566 -10.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.226 -31.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.578 27.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.578 27.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-937.555 -59.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -52.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
74.473 -75.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
868.703 143.290
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
997.132 179.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.429 -36.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.429 -36.460
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.621 -43.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.621 -43.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.032 67.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.653 24.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.653 24.032
Finansal Yatırımlar
4.279.379 6.695.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.279.379 6.695.995
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 4.279.379 6.695.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 215.170 226.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 191.022 221.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.148 5.013
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.807 23.544
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.807 23.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 74.476
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
4.539.009 7.044.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.539.009 7.044.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
1.953 3.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.953 3.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
144.313 71.244
Bilgisayar Yazılımları
11 144.313 71.244
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 605.015 60.821
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
752.281 136.240
TOPLAM VARLIKLAR
5.291.290 7.181.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 73.364 65.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 36.832 43.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.532 22.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 61.349 83.901
Diğer Borçlar
9 14.238 12.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.238 12.264
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
148.951 161.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.951 161.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 208.627 166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 208.627 166.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.627 166.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.578 328.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.933.712 6.852.787
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 134.585
Yasal Yedekler
14 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.016.372 1.201.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.919.075 -185.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.933.712 6.852.787
TOPLAM KAYNAKLAR
5.291.290 7.181.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.587.334 3.266.288
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.587.334 3.266.288
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.587.334 3.266.288
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.602.093 -3.443.309
Pazarlama Giderleri
16 -16.180 -9.751
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -9.116 -8.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 224.964 338.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.648.178 -348.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.463.269 -205.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.463.269 -205.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.463.269 -205.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
544.194 19.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -66.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 544.194 86.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.919.075 -185.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.919.075 -185.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.919.075 -185.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.919.075 -185.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.919.075 -185.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8718 Değişim: 0,62%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3700 Değişim: 0,50%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,87 Değişim: -0,06%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.